MADS
MANUAL
  Indhold
  Tutorials
  Ændringer
  OSS - Support
  Fjernsupport
  (Teamviewer)
  Tastaturgenveje i MADS
  Tastaturstrib
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
MADS TUTORIALS
KOMME IGANG MED MADS PRØVEREGISTRERING OPSÆTNING, REGLER MM.
Logge på/af MADS Overblik - hvor kan prøver registreres? Masker, regler og alarmer
Egne logoplysninger (se prøver og/eller patienter du har arbejdet med) Hvordan registreres patienter uden prøver Gruppemaske for G- stave
- Manuel rekvisition - forberedelse Resistensmaske for Sulfa., Strep. og Nitro.
- Manuel rekvisition - hvordan:
eksempel 1
eksempel 2
Vandprøve
Resistensregel: Fast tekst ved bestemt bakterie
- Elektronisk rekvisition - forberedelse Resistensregel: Nitro-res på alle urinprøver
- Elektronisk rekvisition - hvordan:
eksempel 1 (mange rettelser)
Mikroskopiopsætninger
- Rette/slette prøver eller svar i EPJ og MiBa -
BESVARELSE STATISTIK OG RAPPORTER SØGE PRØVER OG PATIENTER
Udskrive papirsvar Statistikudtræk Søgerutiner
Sende elektronisk svar Perioderapporter -
Kontrollere papirsvar Eksempel 1: Antal Klamydiaprøver (og eksport af TAB-separeret tekstfil) -
Kontrollere elektronisk svar Eksempel 2: Antal og 'geografi' på MRSA-prøver (og eksport af komma-separeret tekstfil) -
- Eksempel 3: Cipro-følsomhed for E.coli (og eksport af komma-separeret tekstfil) -
- Eksempel 4: Aldersfordelingen for patienter med Pneumokokker i bloddyrkninger -
- Eksempel 5: Antal prøver pr hospital -
- Eksempel 6: Hyppigste undersøgelser på Skejby Sygehus -
- Eksempel 7: Positive/negative prøver og hyppigste bakterier (og eksport af komma-separeret tekstfil) -
- Eksempel 8: Besvarelsestid for spinalvæsker (og eksport af komma-separeret tekstfil) -
- Eksempel 9: Statistikudtræk af mikroskopier -
- Eksempel 10: Kvartals-oversigt over udvalgte bakterier -
- Eksempel 11: Bloddyrkninger fra én/flere afdelinger -
- Eksempel 12: Klamydiastatistik til SSI (og eksport af komma-separeret tekstfil) -
- Eksempel 13: Fæces ugestatistik til SSI -
- Eksempel 14: Indberetning til DANRES -
- Eksempel 15: Konferenceliste -
- Eksempel 16: CF-patienters prøver -

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk