MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Opsætning til elektronisk rekvisition - et overblik
Gennemgang af forberedende opsætning til elektronisk rekvisition (og svar)
Indstil kunderne til elektronisk forsendelse
 1. Vælg menupunktet: Kunder(tastgenvej: [ALT + A] ›  [K] › [K]).

 2. Søg første kunde, der skal sættes op til elektronisk kommunikation.
 3. Kontrollér at Ydernummer og is√¶r SOR kode (SKS kode) er korrekt angivet. I feltet "SOR kode" angives ydernummeret for praksis og SKS koden (SghAfd-kode) for sygehusafdelingen (og evt. underafsnit). [F9] (v√¶rdiliste) i feltet SOR-kode viser en liste over aktuelle SKS-koder.
  SKS-koder kan ogs√• s√łges p√• sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sor.sundhedsstyrelsen.dsdn.dk -> S√łg efter enhed -> Angive s√łgekriterie.
 4. Tilføj oplysninger omkring den elektroniske kommunikation i fanebladet "Diverse".  Modtager kunden allerede elektronisk svar, er lokationsnummeret anført, ellers anf√łr det. lokationsnummeret bruges kun i forbindelse med det elektroniske svar.

  Om ændring i kundeoplysninger i MADS se Kunder.

Opdatering af det landsdækkende repertoire

Filerne til opdatering af de landsdækkende klassifikationstabeller og det landsdækkende repertoire, f√•r du tilsendt af MADS-gruppen, der vedligeholder dem. Filerne skal placeres i samme mappe på din PC inden selv opdateringen.
Det landsdækkende repertoire tjener 3 formål:
1) Jeres lokale repertoire vil virke på landsplan,
2) Sikrer en løbende vedligeholdelse af både de lokale og landsdækkende koder,
3) Udsnittet af nationale prompter relevant for mikrobiologi opdateres i MADS og
4) De aftalte hovedgrupper af undersøgelser/prøvematerialer i forbindelse med DRG (diagnose-registrerings-grupper til Sundhedsstyrelsen) knyttes til jeres lokale MADS, hvilket kan lette udarbejdelsen af vægttal.

 1. Vælg menupunktet:
  Opdatering af Medcom tabeller  (tastgenvej: [ALT + K] › [M] ›  [o]).
 2. Brug knappen "Gennemse" til at åbne den første af filerne (det er lige meget hvilken af filerne, der vælges). De √łvrige indl√¶ses herefter automatisk.
 3. Med [F10](acceptér) importeres filerne. Når importen er færdig, vises eventuelle uoverensstemmelser mellem jeres anvendelse af MDS-koder lokalt og det landsdækkende repertoire. Se n√¶rmere om h√•ndtering af fejlisten i Opdatering af Medcom tabeller.
Mapping 1/3
Både elektronisk rekvisition og svar er afhængige af, at de landsdækkende MDS-klassifikationstabeller er blevet indarbejdet i MADS.
Vælg menupunktet: Ønsket undersøgelse  (tastgenvej: [ALT + K] ›  [0] › [Ø]).
For hver Ønsket undersøgelse knyttes den modsvarende MDS kode. Feltet MDS kode indeholder en værdiliste [F9](værdiliste).
Mangler du en MDS-kode til at parre jeres lokale kode (hvad enten det er undersøgelse, materiale eller lokalisation), kan det være fordi MDS-koden mangler.
MDS-koderne oprettes og vedligeholdes af en gruppe af repræsentanter for forskellige mikrobiologisystemer, og det er til den gruppe du retter dine ønsker til nye MDS-koder.
Mapping 2/3
Vælg så menupunktet: Prøvemateriale  (tastgenvej: [ALT + K] ›  [0] › [P]).
For hver aktive prøvemateriale knyttes den modsvarende MDS kode. Feltet MDS kode indeholder en værdiliste [F9](værdiliste).
Mapping 3/3
Vælg så menupunktet: Anatomisk lokalisation  (tastgenvej: [ALT + K] ›  [0] ›  [A]).
For hver Anatomisk lokalisation knyttes den modsvarende MDS kode. Feltet MDS kode indeholder en værdiliste [F9](værdiliste).

Konvertering
Anvender laboratoriet 'ældre' koder for prøvemateriale i forside-indtastningen, fx. 'Øre' for 'podning fra øre', som egentlig burde eller allerede også er oprettes i anatomisk lokalisation, anvendes pt. to programmer til konvertering af prøvemateriale så det anføres korrekt i databasen og på det elektroniske svar. Nærmere oplysninger: Kontakt din lokale superbruger eller MADS udviklingsgruppen. Det er en god idé at undgå konvertering så vidt muligt!

MADS Serviceprogrammet "MadsSvarLytter"
I Serviceprogrammet "MadsSvarLytter" styres ogs√• hvor repertoirefilerne skabes, n√•r repertoiret er oprettet og man skal til at danne de endelige repertoirefiler. Denne ops√¶tning B√ėR laves sammen med MADS-gruppen. De detaljerede angivelser sker i blokken "Parametre til filoverf√łrsel".

Dan eget repertoire
MDS-koder bliver først anvendelige i relation til elektronisk rekvisition, når de er indbyrdes forbundne i den såkaldte lokale repertoirefil.
Vælg menupunktet: Dan eget repertoire (tastgenvej: [ALT + K]  › [E] › [D]).
Om oprettelse af lokale repertoire se Dan eget repertoire.

Knytte promptspørgsmål til lokalt repertoire

Prompter er specifikke for hver MDS-kode, og skal som sådan knyttes til den enkelte MDS-kode i den lokale repertoirefil.
Vælg menupunktet: Oversigt over eget repertoire (tastgenvej: [ALT + K]  → [E] → [O]).
Om tilknytningen af MDS-kode specifikke promptspørgsmål se Oversigt over eget repertoire.
R√łd fnut ud for prøvemateriale og anatomisk lokalisation angiver, at der findes prompter knyttet til dén MDS-kode.

Der er som udgangspunkt ingen faste prompter i WebReq eller EPJ.

Markering i kolonnen "Faste prompt medtages?" for et repertoire betyder, at MDS-koder, der fremover knyttes til repertoiret automatisk f√•r knyttet f√łlgende prompter til sig:

 • kode: 25001 - kort tekst: Indikation - Lang tekst: Indikations for pr√łven?
 • kode: 25101 - Kort tekst: Antibiotika før - Lang tekst: Antibiotika før prøvetagning?
 • kode: 25102 - Kort tekst: Antibiotika efter - Lang tekst: Antibiotika efter prøvetagning?

√ėnskes fx. "indikation" indsat p√• alle allerede tilknyttede mds-koder i jeres repertoire(r), skal det g√łres manuelt i Oversigt over eget repertoire p√• alle MDS-koder tilknyttet i jeres repertoire(r). Samme sted kan ogs√• angives for hver MDS-kode, om de skal v√¶re obligatorisk til besvarelse

Hvis man samtidig √łnsker de skal v√¶re obligatorisk til besvarelse for en bestemt MDS-kode, skal de ogs√• knyttes til de bestemte MDS-koder i Oversigt over eget repertoire.

NB! Nyt pr 1.6.2013 vedr. Webreq: Hvis repertoirefilen skabes gennem Serviceprogrammet MadsSvarLytter, skal der være angivet EAN lokationsnummer for repertoiremodtageren (EPJ/WebReq), laboratoriets/afsnittets lokationsnummer og sygehusklassifikationsnummer i "Dan eget repertoire".

Dan lokal repertoirefil
 1. Vælg menupunktet: Dan egne tabelfiler (tastgenvej: [ALT + K]  › [E] › [D]  › [D]). Om anvendelse af programmet se Dan egne tabelfiler.
 2. Vælg repertoiregruppe.
 3. For Cosmic:
  1. HUSK at knytte alle MDS-koder i repertoiret til Cosmic til Cosmic Materialegrupper f√łrst.
  2. Indtast  stinavn, men ikke filnavn (det genererer MADS selv).
  3. MADS angiver selv "Landsdækkende versionsnr", "Kvalifikator", (lokale) "Versionsnr og dato" samt tegnsæt.
  4. Vælg protokol "Cosmic".
  5. Tast  [F10](accepter).
  6. Send repertoire-filerne (beliggende i den angivne sti) til Cosmic.
 4. For B-data:
  1. Indtast  stinavn, men ikke filnavn (det genererer MADS selv).
  2. MADS angiver selv "Landsdækkende versionsnr", "Kvalifikator" og (lokale) "Versionsnr og dato".
  3. Markér hvilket tegnsæt I har aftalt med Webreq/EPJ, at repertoiret afleveres i.
  4. Vælg protokol "Webreq".
  5. Tast  [F10](accepter).
  6. Send repertoire-filerne (beliggende i den angivne sti) til B-data.
 5. For √ėvrige EPJ (for s√•vidt det er os bekendt):
  1. Indstilling for hvordan repertoirefilen (én xml-fil) dannes, er opsat i Serviceprogrammer. Opsætningen laves i samarbejde med MADS-gruppen.
  2. MADS angiver selv "Landsdækkende versionsnr", "Kvalifikator", (lokale) "Versionsnr og dato" samt tegnsæt.
  3. Vælg protokol "XML repertoire".
  4. Tast  [F10](accepter).
  5. I Serviceprogrammet "MadsSvarLytter" er ops√¶tningen for hvor repertoirefilerne l√¶gges, og om de automatisk overf√łres via FTP til EPJ(-organisationen).
 1. For WebReq (Praksis):
  1. Indstilling for hvordan repertoirefilen (én xml-fil) dannes, er opsat i Serviceprogrammer. Opsætningen laves i samarbejde med MADS-gruppen.
  2. MADS angiver selv "Landsdækkende versionsnr", "Kvalifikator", (lokale) "Versionsnr og dato" samt tegnsæt.
  3. Vælg protokol "XML repertoire".
  4. Tast  [F10](accepter).
  5. I Serviceprogrammet "MadsSvarLytter" er ops√¶tningen for hvor repertoirefilerne l√¶gges. De l√¶gges enten p√• Serveren eller p√• MADS service-PC'en. De skal s√• efterf√łlgende sendes til WebReq. Bem√¶rk i den forbindelse, at der g√•r lidt tid fra du har danne repertoiret, til repertoire-filerne faktisk ligger klar i biblioteket, da den endelige skabelse f√łrst sker n√•r "MadsSvarLytter" igen har v√¶ret aktiv.

Automatisk tilføje undersøgelser til elektroniske rekvisitioner
 1. Vælg menupunktet: Ekstra undersøgelser (tastgenvej: [ALT + K] › [P] › [L]  › [E]). Om anvendelse af programmet se Ekstra undersøgelser.
 2. Angiv den prøvetype (i eksemplet F), der skal udløse en ekstra undersøgelse (obligatorisk).
 3. Angiv eventuelt den undersøgelse, der endvidere skal være en forudsætning, for at udløse en ekstra undersøgelse (valgfrit).
 4. Angiv eventuelt det prøvemateriale, der endvidere skal være en forudsætning, for at udløse en ekstra undersøgelse (valgfrit).
 5. Angiv eventuelt den anatomiske lokalisation, der endvidere skal være en forudsætning, for at udløse en ekstra undersøgelse (valgfrit).
 6. Angiv eventuelt det aldersinterval (i hele år), der endvidere skal være en forudsætning, for at udløse en ekstra undersøgelse (valgfrit).
 7. Angiv eventuelt den promptbesvarelse, der endvidere skal være en forudsætning, for at udløse en ekstra undersøgelse (valgfrit).
 8. Angiv i nederste felt den ekstra undersøgelse, som under de givne forhold automatisk skal lægges på den elektroniske rekvisition (obligatorisk).


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk