LABORATORIUM    AUTOMATISK PRØVEBESVARELSE    BESVAR NEGATIVE PRØVER    BESVAR NEGATIVE BLODDYRKNINGER - C. 5. 2. 1.  -  Revideret 11-11-08. - SIDE 1
BESVARE NEGATIVE BLODDYRKNINGER


Samlet besvarelse af negative bloddyrkninger foretages i dette program, men det forudsætter, at du først har lavet en negativliste i programmet 'Dan bloddyrkningsliste'.
Vælg menupunktet: Besvar negative bloddyrkninger - manuelt
Tastgenvej: [ALT + L] [T] [B] Marker 'Besvar negative Bloddyrkninger - manuelt' med [PIL NED], hvis den ike allerede er markeret [ENTER] 
  1. Markér og vælg ([F12] (valg)) det afsnit,  her Bakteriologisk afsnit, hvorunder bloddyrkningerne  registreres. Antal prøver til besvarelse ("600" i eksemplet) vil herefter være synligt.
  2. Med [F4] (næste blok) springer du ned til de enkelte prøver, der kan markeres [PIL OP/NED] og sættes til/fra den samlede negativbesvarelse med [F12] (valg) - i kolonnen 'Auto svar' medfører det at "J" (ja) ændres til "N" (nej) eller omvendt, afhængig af opsætningen i programmet KMA-oplysninger (koder   Systemet   KMA-oplysninger   faneblad: Diverse Parametre).
  3. Når udvalgte bloddyrkninger er fravalgt besvarelse, fx. fordi de stadig er i arbejde selvom de har overskredet antal dage indtil negativ, tastes [F3] (blok før) og derpå [F10] (gem) for at svare de bekræftede ("J") negative bloddyrkninger ud.
Efter [F10] (gem) vil det fremgår hvor mange negative bloddyrkninger, der er sendt til besvarelse ("591" i eksemplet). De resterende bloddyrkninger vil igen komme på negativlisten næste gang (dag), den dannes.