MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Rette/Slette prøver eller svar i EPJ og MiBa
Afklar om fejl i rekvisition eller svar har konsekvens for EPJ og/eller MiBa.
Ved fejl-oplysninger på modtaget rekvisition eller afsendte svar bør du først undersøge om det har konsekvenser for EPJ og MiBa. Første skridt er at se på prøvens status!

Grafisk oversigt

Prøvens status.
 1. Åbn prøveoversigten for patienten i fx "Generel søgerutine" eller fra Dyrkning/Prøveanalyser i menuen "Spørgerutiner".
 2. Se på prøvens svarhistorik om der er sendt noget (kolonnen svar). Bemærk også om patienten har nægtet samtykke (kolonnen SN)

 1. Hvis der ikke er sendt svar/kvittering, rettes evt. fejl pĂĄ normal vis.
  Hvis der er sendt svar, og patienten ikke har nægtet samtykke, skal svar i EPJ og MiBa henholdsvis slettes og anonymiseres. Dobbeltklik evt. på svarhistorik for at se om der er tale om en kvittering til EPJ (og dermed til MiBa) eller et svar til EPJ/Praksis og dermed til MiBa.

Hvis fejlen er intern - primært forkert laboratorienummer.

Prøven er knyttet til forkert laboratorienummer (intern fejl) ved modtagelsen. Alle svar skal slettes i MiBa, EPJ og MADS. Derefter genåbnes rekvisitionen og knyttes til korrekt laboratorienummer.

 1. Svaret skal slettes i EPJ. Alt afhængig af hvordan jeres EPJ er sat op, skal denne sletning enten foretages af EPJ-organisationen eller rekvirenten eller jer selv. Nedskriv evt. her jeres lokale aftale:____________________________________________________.
 2. Slet IKKE prøven i MADS.
 3. Hvis der er skrevet oplysninger på prøven siden modtagelsen (altså ud over rekvisitionsoplysninger) bør disse registreres, af hensyn til at skrive dem ind på ny, når prøven er genåbnet med korrekt laboratorienr.
 4. Ret navn til Nancy Berggren og cpr-nr. til 2512489996 i ”Ret cpr-nr”.

 1. Ret rekvirenten til en test-rekvirent, der KUN modtager papirsvar (er sat op i kundekartoteket).

 2. Send nyt (korrigeret) svarsæt på prøven fra fx ”Forside".

 1. Idet papirsvaret udskrives sendes opdateret oplysninger til MiBa.

 2. Vent 15-20 min. og test, at prøvenummeret kun er synligt på Nancy Berggren i MiBa.
 3. Slet prøven i ”Slet igangværende prøve”.

 1. Indtast (manuel) rekvisitionen korrekt, eller genåbn (elektronisk) rekvisitionen i ”Godkendte rekvisitioner”.

 2. Modtag rekvisitionen igen i ”Hent rekvisition” med korrekt lab.-nr.

Hvis fejlen er ekstern - primært forkert cpr-nr.

Prøven er knyttet til forkert cpr-nr (ekstern fejl) ved oprettelse af rekvisitionen. Alle svar skal slettes (evt. anonymiseres) i MiBa, EPJ og MADS. Om nødvendigt kan rekvisitionen oprettes manuelt igen (Forside), såfremt oplysninger og svar skal knyttes til anden patient.

 1. Svaret skal slettes i EPJ. Alt afhængig af hvordan jeres EPJ er sat op, skal denne sletning enten foretages af EPJ-organisationen eller rekvirenten eller jer selv. Nedskriv her jeres lokale aftale:____________________________________________________.
 2. Slet IKKE prøven i MADS.
 3. Vi anbefaler du skriver rekvirent og det modtagne cpr-nr ind i ”Prøvejournalen som dokumentation. Notér derudover eventuelle øvrige oplysninger registreret efter prøven var modtaget
 4. Ret navn til Nancy Berggren og cpr-nr. til 2512489996 i ”Ret cpr-nr”.
 5. Ret rekvirenten til en test-rekvirent, der KUN modtager papirsvar (er sat op i kundekartoteket).
 6. Send nyt (korrigeret) svarsæt på prøven fra fx ”Forside”.
 7. Idet papirsvaret udskrives sendes opdateret oplysninger til MiBa.
 8. Vent 15-20 min. og test, at svaret kun er synligt pĂĄ Nancy Berggren.
 9. Vi anbefaler du anonymiserer prøven i MADS efter jeres normale procedure.
 10. Om nødvendigt kan du nu Indtaste (manuel) rekvisitionen korrekt, og knytter eventuelle øvrige oplysninger på prøven, så samme svar kan sendes på korrekt cpr-nr.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk