MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Forside - eksempel 2
Registrering af rekvisition
 1. Skriv fødselsdato [070475] og cpr-kode [0757] i cpr-nummer-feltet.
 2. Skriv Prøvetype [A], derpå prøvenummer [16633] og årstal [13]. Næste fortløbende prøvenummer foreslåes, når du indtaster flere rekvisitioner, og årstal foreslår altid indeværende år.
 3. Køn [M] og Navn [Gilbert Jensen] indsættes automatisk, hvis patienten er "kendt af MADS."
 4. Indtast Afsender [AAPEBAK] eller afsenderens ydernummer (konverterer automatisk til afsenderkode). Indtast evt. Modtager, hvis der er anden samtidig svarmodtager.
  For begge felter: [F9] (værdiliste) bringer dig over i kundekartotek, hvor du søger afsenderen frem og derpå med [F12] (valg) vælger afsenderkoden, som bringes med tilbage i Forsiden.
 5. Svar til: Vælg A hvis det kun skal til afsender og M hvis det både skal til angivet Modtager og Afsender.
 6. Betales af [A], medmindre andet er vedtaget.
 7. Indtast Modtagelsesdato [17/07/2013], hvis den er anderledes end det, Mads foreslår. Modtagelsesdato følger dato for Kontrolrecord, hvis dette anvendes, ellers vil det være d.d. Tilsvarende gælder for Prøvetagningsdato [260204], hvor Mads foreslår dagen før.
 8. I "Prøve fra" indsættes prøvematerialekode [579]. [F9] (værdiliste) er mulig. Prøvematerialegruppekode [30] indsættes automatisk.
 9. Indtast der på kode for Anatomisk lokalisation [127], anatomisk side (højre/venstre/etc), prøvesekvens-Nummer (1.,2.,3. prøve fra samme patient) eller Rekvnr - afsender hvis disse er nødvendige.
 10. Angiv "Samtykke nægtet", hvis det fremgår af rekvisitionssedlen.
 11. Afslut med [Enter], der vil fører til blokken "ønsket undersøgelse". Er der tale om bloddyrkninger, vil MADS herefter bede om kolbenummer.
 12. Indtast koden for den eller de ønskede undersøgelser ([11] og [15]) .
 13. Angiv indikation, hvis det fremgĂĄr af rekvisitionssedlen.
  Afslut med [F10] (acceptér).
Registrering af specielle prøvekategorier

Er prøve fra en ting (fx vandhane, "Hygiejneprøve" [H]) eller personer uden valid cpr-nr  ("Mangler cprnr" [M]) vælges en af de andre kategorier. Som vist er [F9] (værdiliste) mulig.
Eksempel på hygiejneprøve
Genvej fra Forside til Laboratorieprogram ... og tilbage igen.

Vil du gå direkte fra Forside til registrering af laboratoriedata i programmet Dyrkning pĂĄ den samme prøve, vælger du fra Genvejsmenuen. Tastgenvej: [ALT + G] › [D] lige efter prøven er gemt i Forside [F10] (acceptĂ©r).

Går du direkte fra en fremsøgt eller indtastet prøve, som er gemt ([F10] (acceptĂ©r)) i indtastningsprogrammet, vil den automatisk komme frem i dyrkningsprogrammet.
Når prøven er besvaret [F2] (besvar) og der er valgt besvarelsestype med [F12] (valg), skal du taste [F11] (exit) hvis det er din hensigt at vende tilbage til Forside-programmet.

Når du vender tilbage til Forside-programmet skal du sikre dig at du har tastet [F11] (exit)- se ovenfor - inden. Tast genvej for at vende tilbage til Forside: [ALT + G] › [F].

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk