MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
  Kommende
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Madsbrugermøde 2021

44. MADS-brugermøde afholdes som videomøde torsdag d. 9. september 2021 kl. 10.00 - 15.00.

Brugermødetilmelding: Gerne senest mandag d. 6. september. 2021 kl. 12 via kalender-accept, mail (herlau@rm.dk)
eller på telefon 2126 7801 til Henrik Duch Laursen.
Videokonference: Se mødeindkaldelsen på mail/kalender.

 

Mødeprogram

  1. Regler for sorteringsrobot (Helge)
  2. Oprettelse af bloddyrkningsprøver (Henrik)
  3. Visning af tekst-kommentarer til resistenser (Henrik)
  4. Komplekse analyseprøver og -svar, herunder visning af Covid-19 svar (Henrik)
  5. Ny MADS-samarbejdsaftale (Henrik)
  6. MADS test-miljøer (Henrik)
  7. Diverse aktuelle ændringer og ønsker (Henrik)
  8. Aktuelt fra MADS-styregruppen (Henrik)
  9. Eventuelt
  10. Næste brugermøde og form

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk