MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
  Kommende
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Madsbrugermøde forår 2019

41. MADS-brugermøde afholdes torsdag d. 23. maj. 2018 kl. 10.00 - 16, Klinisk Mikrobiologi, Odense Universitetshospital.

Brugermødetilmelding: Senest torsdag d. 16. maj. 2019 kl. 12 via kalender-accept, mail (herlau@rm.dk)
eller pĂĄ telefon 2126 7801 til Henrik Duch Laursen.
Mødested: lokale 1906 i SDUs lokaler, markeret som ”JB19” på kortet, Odense Universitetshospital,
J.B. Winsløws Vej 19, 5000 Odense C.
Parkering: Man kan parkere gratis i 4 timer i det gult markerede område på vedhæftede kort. Derefter skal man forny parkeringsregistreringen. Forudsætningen for den gratis parkering er, at man registrerer bilens registreringsnummer på iPad i forhallen på enten J.B. Winsløws Vej 21 eller 19. Alternativt kan man sende bilens registreringsnummer til Annette Jensen: Annette.Jensen6@rsyd.dk samtidig med tilmeldingen til mødet.
Hvis ovenstĂĄende ikke er muligt, kan man parkere i P-huset mod betaling (P-husets placering er angivet pĂĄ kortet).
Videokonferencenr: 9597093@vrsyd.dk

 

Mødeprogram

     - 10.00 KAFFE -

 1. Oprettelse af prompter (strategi) v/Henrik, MADS-gruppen.
 2. Diverse diskussionspunkter v/Flemming, MADS-gruppen.
 3. Status pĂĄ migreringsprocessen v/Helge, MADS-gruppen.

     - FROKOST 11.45 -

    Ă†ndringer, ønsker og diskussioner

 1. Diskussion af statistikudtræk indeholdende promptoplysninger - ønske fra bl.a. Slagelse v/Henrik og Flemming, MADS-gruppen.
 2. Opsætning af regler til ændring af tolkninger på analyse-prøver - ønske fra Slagelse v/Tine
 3. Registreringer på prøven, fx MecA fra SSI, efter prøven er afsluttet - ønske fra AUH
  Genvej eller separat program eller er der behov for ændring? v/Henrik, MADS-gruppen
 4. Godkendelse af visning af mikrobiologisvar i forskellige visningssystemer v/Thøger, OUH
 5. Fælles ”database” for apparatur med interface til MADS – kunne man evt. på MADS-online lægge en liste på udstyr, som kan tale med MADS?
 6. Næste brugermøde.
 7. Eventuelt.

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk