MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Intern menu
Introduktion
I programmet Intern menu opbygges valgmenu'er, som ligger inde i de enkelte madsprogrammer, og hvis valg ikke er oprettet i en enkelt tabel, men indbefatter valg på tværs af tabeller eller programmer. Det er fx. afdelingsspecifikke valgmenu'er som dyrkningsprogrammet primære og sekundære menu, hvor der kan vælges imellem forskellige typer af stempler og adgang til fx. mikroskopiprogram eller angivelse af bakterie.
Ændre en Intern menu
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[EKSEMPEL]

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette et (nyt) internt menupunkt Forskrift for at ændre i et (allerede oprettet) internt menupunkt
Formnavn Oprettelse af nye menupunkter bør altid ske i samråd med en fra madsudviklergruppen. Det samme gør sig gældende for anden ændring i de interne menuer end ændring i menues rækkefølgen.
Søg en (eller alle) intern menu (form), du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination [F7](angiv forespørgsel) - [Form-navn] (fx. GODKEND for prøvebesvarelsesmenuen) (spring over hvis alle interne menuer søges frem) - [F8](udfør søg).
Menu-punkter kan tilføjes, flyttes  eller slettes. Vil du flytte/tilføje et menupunkt, bør du kopiere et lignende menupunkt og indsætte det i et nyt område:
  1. Marker det menupunkt, der ligner (eller skal flyttes).
  2. [F6](kopiere record).
  3. [SHIFT + F12](kopiere record).
  4. Omdøb teksten og eventuelle hændelser. Ved flytning skal du slette den oprindelige placering, og omnummerere alle punkter i samme menu, så sekvensen passer.
  5. [F10](acceptér)
Menu Denne parameter må ikke ændres. Den benyttes, hvis et program har flere interne menuer.
Punkt Punkt er et sorteringstal. To menupunkter må IKKE have samme sorteringstal. 1 angiver at det er det første (øverste) menupunkt. 99 angiver at det er det sidste (nederste) menupunkt. Menupunkterne behøver ikke sorteringstal i rækkefølge, fx. vil følgende sorteringstal for 3 menupunkter 1,2,3 eller 1,4,70 give samme rækkefølge i den interne menu (bemærk også i eksemplet). Kan ændres - se ovenfor.
Tekst Her angives den tekst, som kommer til at stå på den interne menu. Menuteksten kan ændres. Gem ændringen med [F10](acceptér).
Ud Markering hvis menupunktet skal føre til direkte besvarelse. Kan ændres i samråd med en fra madsudviklergruppen.
Type
Bloknavn
Tabel
Disse parametre skal sættes op i samråd med systemadministrator. Hvis du kun ændrer rækkefølgen i menuen, er det ikke nødvendigt at ændre disse.
Tilhørende stempler Til det ovenfor markerede menupunkt, hvor der ønskes tilknyttet stempler, skal her angives hvilke(t) stempler (stempel) det drejer sig om. Stempelkoden anføres i første kolonne. Der findes værdiliste [F9](værdiliste) til kolonnen.
Tilhørende bakterier Hvis en bakterie skal lægges på prøven automatisk ved valg af menupunkt, fx hvis "Ingen vækst af Staph. aureus" er oprettet som en bakterie, knyttes den til menupunktet hér.
Afslut  Gem ændringen med [F10](acceptér).

 

Slette en Intern menu eller et menupunkt

De interne menuer må ikke slettes, og sletning af et menupunkt bør altid ske i samråd med en fra mads-udviklergruppen.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk