MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Godkendte rekvisitioner
Introduktion
I programmet "Godkendte rekvisitioner" kan der søges på alle godkendte rekvisitioner. Det er mulig at søge på rekvisitionsnummer, prøvenummer eller afsender. En markeret rekvisition kan kontrolleres ved at gå via genvejsmenuen "Søgerutiner" direkte til patientens prøveoversigt.
Søge og aflæs godkendte elektroniske rekvisitioner.
  1. Søge bestemt(e) rekvisition(er):
    Tryk [F7] (klargør søg) -> angiv hele eller del af rekvisitionsnummeret, prøvenummeret (bemærk årstal står først og prøvetype separat til sidst) eller Afsenderens ydernummer -> tryk [F8] (udfør søg).
  2. Du kan bladre mellem rekvisitionerne med [PIL OP/NED].
  3. Af illustrationen herunder fremgår det, hvad de enkelte felter dækker over, der hvor det kunne give anledning til tvivl.
  4. Bemærk muligheden for at tilknytte ekstra kolber - via knappen "Ekstra kolbe". Fra Hent rekvisition kan man gå direkte til Godkendte rekvisitioner, ved en elektronisk rekvisition, hvor første kolbe er modtaget.
  5. Bemærk også muligheden for, såfremt prøven er gemt på et ugyldigt prøvenummer, at genåbne rekvisitionen, så det rigtige prøvenummer kan knyttes til rekvisitionen.
  6. Bemærk endelig, at en godkendt rekvisition kan kopieres. Kopi-knappen åbner prøven i Forside, hvorfra prøven kan kopieres.
  7. Nederst i billedet vises eventuel prøvertager, og der kan vælges, at prøvetager modtager svar.
Slette godkendte elektroniske rekvisitioner.
Godkendte elektroniske rekvisitioner kan slettes, dvs. fra listen over elektroniske rekvisitioner, men naturligvis ikke fra MADS.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk