MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Forside
Introduktion

I programmet Forside registreres modtagne pr√łver via den tilh√łrende pr√łvetagningsseddel (manuelle rekvisition). Hvis ikke du kan indtaste oplysningerne kan det skyldes, at der ikke er registreret dagens kontrolrecord.

Rettelser til alle rekvisitioner, manuelle s√•vel som elektroniske, foretages i Forside, medmindre der skal slettes igangv√¶rende pr√łve eller rettes cpr-nummer.

MADS angiver automatisk den f√łrst angivne unders√łgelse som hovedunders√łgelse. Ud fra indstillinger i laboratorieafsnit og Pr√łvetyper pr. laboratorieafsnit vil MADS automatisk angive hvilken unders√łgelse, der skal faktureres. Hvis der ikke er angivet noget i indstillingen for laboratorieafsnit eller i Pr√łvetyper pr. laboratorieafsnit faktureres kun den f√łrst angivne unders√łgelse.

Pr√łven kan besvares direkte fra forsiden ved, som i laboratorieprogrammerne, at trykke [F2] (som b√•de gemmer ([F10]) og besvarer rekvisitionen) og v√¶lge fra besvarelsesmenuen. V√¶lges Pr√łve modtaget, og er kunden sat op til at f√• tilsendt kvittering for modtagelse af materialet, sendes et kvitteringssvar (tomt svar).

Er der √łnsket samme unders√łgelse p√• patienten tidligere, kommer der ved indtastning af unders√łgelsen en besked om hvor mange dage dét er siden.

Der kan vises og tilf√łjes/fjernes uds√•ningsplader til pr√łven. Bem√¶rk is√¶r, hvis du retter i en pr√łve efter den er modtaget elektronisk, men inden den er uds√•et, s√• skal der m√•ske rettes i uds√•ningspladerne her.

Pr√łvenummeret medtages ved alle genveje til og fra "laboratorieprogrammerne" i genvejsmenuen. Nyt (nov 2018) er muligheden for at rette modtagelsesdatoen efter pr√łven er modtaget.

 TUTORIAL 

 EKSEMPEL 

 

Pr√łveregistrering i Forside: Synlige blokke

På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[F9 viser v√¶rdiliste] [2D-scannings felt] [pr√łvetype | l√łbenummer | √•rstal] [F9 viser v√¶rdiliste] [Afsenderkoden s√łges i Kundekartoteket: [F9] n√•r inds√¶tningspunktet er i feltet] [F9 viser v√¶rdiliste] [F9 viser liste over pr√łvematerialer] [F9 viser liste over pr√łvematerialegrupper] [F9 viser v√¶rdiliste] Angiver glasnummer [F9 viser v√¶rdiliste] [Klik p√• knappen: Alle pr√łvesvar for patienten] [F9 viser liste over tilbudte unders√łgelsestyper]
Pr√łveregistrering i Forside: bagvedliggende blokke (knapperne 1, 4-6 og Telefonsvar)
1 Patientadresse
4 Projekt
5 Kliniske opl
Telefonsvar
6 Stempler
7 Attention
[illustration af blokken Attention]
Pr√łveregistrering i Forside: bagvedliggende blokke (knapperne 0, 7-9, kolbekode, kopisvarmodtagere mm.)
8 Antibiotika
[illustration af blokken Antibiotikabehandling]
9 Pr√łvejournal
[illustration af blokken Pr√łvejournal]
0 Bemærkninger
[illustration af blokken Bemærkninger, der udskrives på svar]
+ Barkode
[illustration af blokken +/-Barkode (kolber)]
Svarkopi Modtagere
Uds. plader
[F2]

Forskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at oprette (ny)
Pr√łveregistrering
Forskrift for at √¶ndre i (allerede oprettet) pr√łveregistrering
Kategori
√ė
Indtast pr√łvens pr√łvekategori, hvis den er forskellig fra den hyppigst anvendte (MADS foresl√•r altid "√ė"). Brug [F9](v√¶rdiliste) hvis du er i tvivl. Pr√łvekategorien styrer bl.a. om cpr-nr er kr√¶vet eller valgfrit i pr√łvens grundoplysninger.
Om pr√łvekopiering se nedenfor.
Find pr√łveoplysningerne, der skal √¶ndres ved: tast [F7](angiv foresp√łrgsel) - [pr√łvenummeret] - [F8](udf√łr s√łg).
2D-scanning
2D-scanning
Hvis afdelingen anvender 2D-stregkoder, skal oplysningerne scannes til dette felt. Feltet er kun synligt, hvis man har sl√•et det til i KMA-oplysninger. Ligeledes kan der i KMA-oplysninger aktiveres, at det 2D-scannede navn overskriver dét, som MADS evt. har knyttet til cpr-nummeret.
Cpr-nr.
cpr-dato
kode
Indtast cpr-nr.
Er brugerne tildelt rettigheden, vil [F9] (v√¶rdiliste) f√łre til s√łgning i det cpr-register (fx amtsregister), afdelingen evt. abonnerer p√•. I registret kan der kun s√łges p√• cpr-nummeret, men til geng√¶ld p√• ufuldst√¶ndig s√łgekriterie, fx. "251248%", som vil vise alle registrerede patienter f√łdt den dag (der "bladres" mellem patienterne med [PIL OP / NED]).
Ved indtastning af valide cpr-numre, der ikke kan modulus 11 kontrolleres, fremkommer denne alert:
Ved konstrueret cpr-nummer kan koden ogs√• indeholde bogstaver (incl. √Ü, √ė og √Ö).
Forkert indtastet eller ændret cpr-nummer i allerede gemte rekvisitioner, skal rettes i programmet Ret cpr-nr.
Pr√łvenr.
prv-nr
Indtast pr√łvetype og l√łbenummer. Pr√łvetypen skal altid angives manuelt. Afsluttende √•rstal inds√¶ttes automatisk.*
Er MADS sat op til at anvende synonym i pr√łvenummer (se Pr√łvetyper pr. laboratorieafsnit), skal mark√łren st√• i pr√łvenummerfeltet, n√•r pr√łvenummeret indtastes eller barkoden scannes. MADS kontrollerer ved scanning af barkode, der indeholder synonym, om synonym er overensstemmende med den angivne pr√łvetype. Er pr√łvetypen sat op til automatisk nummerering (se Pr√łvetyper pr. laboratorieafsnit), vil pr√łvenummeret angives automatisk.
* Hvis der er oprettet ny pr√łvetype i efter√•ret √•ret f√łr eller en pr√łvetype er nulstillet i efter√•ret √•ret f√łr, kan man opleve, at der ikke automatisk inds√¶ttes nyt √•rstal ved √•rsskifte. Det problem l√łses ved, at slette sidste √•rs gamle kontrolrecords for pr√łvetypen.
Pr√łvenummeret kan ikke rettes, men s√• l√¶nge den ikke er svaret ud, kan pr√łven slettes og indtastes p√• ny. Pr√łven slettes i programmet Slet igangv√¶rende pr√łve.
K√łn
S
K√łn inds√¶ttes automatisk, styret af cpr-nummer, men kan ogs√• indtastes manuelt ved. fx. ud√łbte b√łrn/udl√¶ndinge. Kan √¶ndres.
Navn
navn
Inds√¶ttes automatisk hvis MADS har haft pr√łver p√• patienten f√łr, men kan ogs√• indtastes manuelt. Rettes navnet p√• et valid cpr-nummer (og konstruerede cpr-numre, hvis de er sat til at v√¶re lig valide cpr-numre, se KMA-oplysninger) i en allerede gemt rekvisition, vil rettelsen sl√• igennem patientdatabasen, dvs. alle visninger af pr√łver p√• dét cpr-nummer. Navn kan ogs√• √¶ndres i Ret cpr-nr.
Afsender
afsender
Indtast afsender-koden eller ydernummer (som angivet i kundekartoteket). Mangler du koden, f√łrer [F9](v√¶rdiliste) dig til kundekartoteket, hvori du kan s√łge. Du v√¶lger kunden med [F12] (valg), som automatisk tr√¶kker kunden med over i forsideprogrammets afsenderfelt. Afsenderen ved patientens sidste pr√łve kan automatisk foresl√•s, hvis det aktiveres i KMA-oplysninger. Afsenderen kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
speciale
Stamspeciale
Feltet er kun synligt, hvis det er angivet i programmet KMA-oplysninger, at der √łnskes en formel registrering af hvilket stam-speciale patienten oprindelig kommer fra. Hvis patienten er overflyttet til en anden afdeling, kan her angives det stam-speciale, patienten oprindelig er indlagt p√•.
Der sendes IKKE svar til stam-speciale kunden.
Bemærk Stam-specialet skal være knyttet til kunden i kundekartoteket, for at det kan anvendes her.
Speciale kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Modtager
modtager
Hvis der er angivet kopisvar modtager, skal dennes kundekode/ydernummer inds√¶ttes h√©r. Som ved Afsender leder [F9] (v√¶rdiliste) til kundekartoteket. Kopimodtageren ved patientens sidste pr√łve kan automatisk foresl√•s, hvis det aktiveres i KMA-oplysninger. Modtageren kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Svar til
A
I feltet styrer du til hvem svaret sendes ud. [F9](v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdierne er oprettet i f√łlgetekster (art=MOD). Hvis svaret skal sendes til patienten eller egen l√¶ge, kontrollerer MADS adressen i amtsregistret. Der er da mulighed for at tilrette adressen via knappen patientadresse. "Svar til" kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Betales af
B
Default inds√¶ttes altid "A" (for afsenderen), ogs√• hvis der er en anden svarmodtager end afsenderen. [F9](v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdierne er oprettet i f√łlgetekster (art=BET). Der kommer en r√łd markering omkring M, n√•r modtager er valgt som betaler. "Betales af" kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Modtaget
Modtage-dato
Modtagelsesdato'en inds√¶ttes automatisk. Med [PIL OP/NED] kan modtagelsesdatoen √¶ndres, dog ikke til tidligere end pr√łvetagningsdato'en. Hvis pr√łven er besvaret kan modtagelsesdato IKKE rettes.
Pr√łve-
tagningsdato

Prv-dato
Tid
Dato'en kan √¶ndres med [PIL OP / NED]. I andet felt kan tilf√łjes tidspunkt p√• dagen. (00:00 - 23:59) Dato'en kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Pr√łve fra
Prv-M
Indtast koden for pr√łvemateriale. [F9](v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger - st√• i find-feltet, skriv dele af eller hele pr√łvematerialenavnet og se hvad der findes, hvorefter du med [PIL OP / NED] finder det √łnskede og trykker [ENTER].
Det er ogs√• muligt, at angive anatomisk lokalisation h√©r, og f√• MADS til at konvertere det til en kombination af pr√łvemateriale og anatomisk lokalisation, fx. hvor man angiver 'cervix' og MADS inds√¶tter 'Slimhinde - podning' og l√¶ngeren nede i feltet anatomisk lokalisation inds√¶tter 'cervix'. Denne konvertering s√¶ttes op i Konv.sted. Det er ikke specielt anbefales v√¶rdigt medmindre man meget ofte skal angive den samme kombination af pr√łvemateriale og anatomi.
Pr√łvemateriale skal f√łrst slettes med [SHIFT + F6] hvorefter du kan √¶ndre det eller finde det via [F9] (v√¶rdiliste).
Samtykke nægtet
Samtykke nægtet
Markér med musen, hvis samtykke er nægtet. Der sendes ikke kopisvar til MiBa, EPJ eller andre, hvis samtykke er nægtet, medmindre der er angivet en kopisvar-modtager. Kan ændres.
Materiale
MG
Indtast koden for pr√łvematerialegruppe, hvis den ikke automatisk inds√¶ttes. [F9](v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. Pr√łvematerialegruppen skal f√łrst slettes med[SHIFT + F6] hvorefter du kan √¶ndre det eller finde det via [F9](v√¶rdiliste).
Anat.lok.
Alok
Indtast koden for anatomisk lokalisation. [F9](v√¶rdiliste) f√łrer dig til en alternativ s√łgeblok, specielt beregnet til dette felt:  Skriv navnet p√• det √łnskede, tast [F8](udf√łr s√łg) og derp√• [F12](valg). Anatomisk lokalisation kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Glasnummer
Glasnr
Angives glasnummeret ikke manuelt, vil det udfyldes automatisk for de afdelinger, der har sundhedsplatformen som EPJ. Glasnummer b√łr ikke slettes.
Side
Si
Anf√łres n√¶rmere placering (h√łjre/venstre eller over/under) til anatomisk pr√¶cisering. [F9](v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. Side kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Nummer
Num
Hvis der er kommet flere pr√łver i forbindelse med samme infektion p√• samme anatomisk lokalisation, kan afsenderen have anf√łrt hvilken nummer pr√łven er (i r√¶kkef√łlgen). Nummer kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Rekvnr.
Rekv-nr
Her kan afsenderens rekvisitionsnummer indtastes. Er rekvisitionen modtaget elektronisk, inds√¶ttes rekvisitionsnummeret automatisk her. Afsenderens rekvisitionsnummer kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Nyt svar
Nyt svar
S√łger du en pr√łve frem, som er besvaret, kan et nyt svar udsendes via denne knap. Pr√łven vises herefter i svar-historik programmet, som giver mulighed for forskellige typer af svar (nyt svars√¶t, kopisvar etc.). S√łger du en pr√łve frem, som er besvaret, kan et nyt svar udsendes via denne knap.

Vis akkumulerede svar
Klik p√• knappen for at se alle pr√łvesvar for patienten. Bem√¶rk, at du ogs√• kan se flagmarkering p√• patienten. Klik p√• knappen for at se alle pr√łvesvar for patienten.
Afslut denne blok, videre til n√¶ste blok. N√•r grundoplysningerne er indtastede i denne blok gemmes de med [F10](acceptér), hvorefter du g√•r videre med [F4](n√¶ste blok), til √ėnsket unders√łgelse .
√ėnsket unders√łgelse
√ėU
Indtast koden for √ėnsket unders√łgelse. [F9](v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger - st√• i find-feltet, skriv √łnsket unders√łgelse (evt. % foran eller bagved), hvorefter du med [PIL OP / NED] finder det √łnskede og trykker [ENTER].
Hvis √łvrige oplysninger skal anf√łres, skal du VENTE MED at gemme [F10] (acceptér).
√ėnsket unders√łgelse skal f√łrst slettes med[SHIFT + F6] og derp√• [F10] (acceptér), hvorefter du kan √¶ndre koden eller finde den √łnskede unders√łgelse via [F9] (v√¶rdiliste). Hvis der er indtastet analyseresultater p√• unders√łgelsen, vil der kommen en advarselsboks inden du kan slette.
√ėnsket unders√łgelse
Hovedunders√łgelse
H
Feltet er forkodet til at markere den f√łrste (√łverste) anf√łrte unders√łgelse som hovedunders√łgelse, dvs. at denne unders√łgelse st√•r p√• svaret. Det er dog muligt at rette hovedunders√łgelsen til en af (de) andre, hvis der er √łnsket flere unders√łgelser p√• pr√łven. Angivelsen kan rettes, s√• l√¶nge pr√łven ikke er besvaret.
√ėnsket unders√łgelse
Fakturering for
unders√łgelsen

F
Feltet er forkodet til at markere den f√łrste (√łverste) anf√łrte unders√łgelse som betalingsunders√łgelsen, medmindre der i Pr√łvetyper pr laboratorieafsnit er anf√łrt at alle unders√łgelser i en bestemt pr√łvetype SKAL faktureres. Angivelsen kan rettes, s√• l√¶nge pr√łven ikke er besvaret.
Afslut denne blok, videre til n√¶ste blok. N√•r √ėnsket unders√łgelse er indtastede i denne blok g√•r du videre med [F4] (n√¶ste blok) til Indikation eller en af de efterf√łlgende blokke.
Hvis patienten har f√•et foretaget samme unders√łgelse tidligere, vil der komme en besked om hvor mange dage dét er siden. Tryk "ok" og g√• videre.
Ordinerende læge
O-læge
Indtast evt. navn p√• ordinerende l√¶ge Navnet p√• ordinerende l√¶ge kan √¶ndres, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Indikation
indikation
Indtast evt. indikationstekst, eller v√¶lg fra liste med [F9](v√¶rdiliste), hvis I har oprettet faste indikationstekster i programmet Indikationstekster. Der kan v√¶lges flere indikationstekster efter hinanden. Indikationsteksten kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Medtages på svar
(indikation)
Medtages på svar
Marker om indikation skal medtages p√• svaret. Forkodning af markeringen er bestemt af indstillingen i KMA-oplysninger. Angivelsen kan rettes, s√• l√¶nge pr√łven er i arbejde.
Antibiotika
antibiotika
Indtast evt. antibiotika patienten har modtaget (f√łr pr√łvetagningen), eller v√¶lg fra liste med [F9] (v√¶rdiliste), hvor antibiotika er opf√łrt med NFN-pr√¶paratnavne. Med [F3] (blok f√łr) eller [F4] (n√¶ste blok) kan du springe mellem pr√¶paratnavn og antibiotikanavn p√• listen, og med [F12] (valg) medtage det navn, du vil angive i feltet i rekvisitionen. Antibiotikateksten kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Antibiotika efter pr√łvetagning
antibiotika efter
Som ovenfor, men nu vedr√łrende antibiotika patienten har modtaget efter pr√łvetagningen. Antibiotikateksten kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Afslut denne blok, videre til n√¶ste blok. N√•r Indikation er indtastede g√•r du videre med [F4] (n√¶ste blok) til Patientadresse eller en af de efterf√łlgende blokke.
1 Patientadresse
patientadresse
Hvis svaret skal sendes til patienten kan hér angives den adresse, patienten √łnsker svaret sendt til. Det foruds√¶tter, at der i feltet er valgt at svaret sendes til patienten eller egen l√¶ge. Bruges typisk ved projekter. Oplysningerne kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łven ikke er besvaret.
4 Projekt
projekt
Indtast nummeret p√• det projekt pr√łven evt. er knyttet til. G√• videre med [F4] (n√¶ste blok) til en af de efterf√łlgende blokke. Tilknytningen til projekt kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud. Gem med [F10] (acceptér).
5 Kliniske opl.
kliniske oplysninger
Grundsygdom
GS
Efter √łnske kan koden for den prim√¶re sygdom noteres. [F9](v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. Nye sygdomskoder kan oprettes i programmet Sygdomme (Koder → Standardtekster →Sygdomme). Sygdomskoden kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Akt.infekt.dia
AID
Indtast evt. koden for den aktuelle infektion /diagnose. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. Nye sygdomskoder kan oprettes i programmet Sygdomme (Koder → Standardtekster →Sygdomme). Sygdomskoden kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Neutropeni
Ne
Be- eller afkr√¶ft evt. om der er neutropeni. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdien kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Indgreb
I
Be- eller afkr√¶ft evt. om der har v√¶ret foretaget indgreb. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdien kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Gravid
G
Be- eller afkr√¶ft evt. om patienten er gravid. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdien kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Immunkompr.
IM
Be- eller afkr√¶ft evt. om det er immunkompromiteret. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdien kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Udlandsoph.
U
Be- eller afkr√¶ft evt. om patienten har erhvervet sygdommen fra udlandsophold. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdien kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Fremmedlegeme
F
Indtast evt. fremmedlegeme placering. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdien kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Sygd. Varighed
SV
Indtast evt. sygdommens varighed. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. V√¶rdien kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
kliniske oplysninger
Planlagt. beh.
planlagt behandling
Indtast evt. beskrivelse af planlagt behandling.
Længde: Max. 46 karakterer.
G√• videre med [F4] (n√¶ste blok) til en af de efterf√łlgende blokke. Telefonsvar skal du dog klikke p√• (eller taste [ALT + t]).
Teksten kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud. Gem med [F10] (acceptér).
Telefonsvar
arbejdsliste
Marker arbejdsliste og tast [F12](valg) for at skrive evt. kommentarer til arbejdslisten for denne pr√łve. Markeringen kan slettes.
Telefonsvar
Telefonbesvarelse
Marker telefonbesvarelse og tast [F12] (valg) for at g√łre opm√¶rksom p√•, at pr√łven skal besvares telefonisk. Se endvidere om godkendelse af afgivet telefonbesvarelse. Markeringen kan slettes.
Telefonsvar
OBS!! pr√łver
Marker "OBS!! pr√łver" og tast [F12] (valg) for at skrive evt. kommentarer til en af dine kolleger vedr. denne pr√łve. G√• videre med [F4] (n√¶ste blok) til en af de efterf√łlgende blokke. Markeringen kan slettes. Gem med [F10] (acceptér).
6Stempler
stempler
Indtast evt. stempel (-kode). [F9] (v√¶rdiliste) viser stemplerne af typen Sekret√¶rstempler. G√• videre med [F4] (n√¶ste blok) til en af de efterf√łlgende blokke. Stemplerne kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud. Gem med [F10] (acceptér).
7 Attention
attention
Indtast evt. kommentarer, fx. om pr√łvesvaret skal adresseres til en bestemt l√¶ge i afsender-afd. G√• videre med [F4] (n√¶ste blok) til en af de efterf√łlgende blokke. Kommentaren kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud. Gem med [F10] (acceptér).
8 Antibiotika
Antibiotika
antibiotikum
Indtast antibiotikabehandling, som er angivet ved ATC-kode. [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. Indtastningen kan √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
Antibiotika
Varighed F√ėR pr√łve
Indtast behandlingens varighed.  [F9] (v√¶rdiliste) viser mulige indtastninger. G√• videre med [F4] (n√¶ste blok) til en af de efterf√łlgende blokke. Indtastningen √¶ndres eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud. Gem med [F10] (acceptér).
9 Pr√łvejournal
Pr√łvejournal
Tekst
Indtast evt. oplysninger i pr√łvejournalen. N√•r du gemmer teksten med [F10] (acceptér) udfyldes Dato og bruger.
G√• videre med [F4] (n√¶ste blok) til en af de efterf√łlgende blokke.
Dine egne notater i pr√łvejournalen kan du rette inden for samme dato, som du har lavet dem (indtil kl. 23.59).
0 Bemærkninge
Bemærkninger, der skal udskrives på svar
bemærkninger
Indtast evt. bem√¶rkninger, som √łnskes med ud p√• svaret, fx. n√¶rmere besked til en bestemt l√¶ge. Indtast evt. bem√¶rkninger, som √łnskes med ud p√• svaret, eller v√¶lg fra liste med [F9] (v√¶rdiliste), hvis I har oprettet faste bem√¶rkninger i Bem√¶rkning til svar. Bem√¶rkningerne kan rettes eller slettes, s√• l√¶nge pr√łvesvaret ikke er sendt ud.
+ Barkode
Kolber
Bar Kode
N√•r der registreres blodkolber, popper dette felt frem. Kolbekoden kan indl√¶ses med en stregkodescanner. Hvis I bruger BacTAlert, kan oplysningerne automatisk l√¶gges over i analyseautomaten. Der kan angives flere kolber p√• pr√łvenummeret. Hvis en indl√¶st kolbekode findes p√• en anden pr√łve, vil pr√łvenummeret vises i nederste felt. Barkoden kan ikke slettes.
svarkopi Modtagere
Svarkopi modtagere
Svarkopi-modtagere
Der kan angives flere kopisvar-modtagere. Kan √¶ndres s√• l√¶nge pr√łven er i arbejde.
Uds. plader
Plader
Pladenummer
Der kan angives flere plader. Opsætningen i Udsåningsregler bestemmer om der allerede er angivet nogle plader, som udsåningsrobotten skal udså på.
I kolonnen Uds. kan der angives, om tilf√łjede plader skal uds√•es af uds√•ningsrobotten.
Kan kun ændres inden udsåningen.
Pr√łvebesvarelse
Pr√łvebesvarelse
P√• nuv√¶rende tidspunkt, og INDEN DU ELLES VILLE GEMME med [F10] (acceptér) kan hele rekvisitionen besvares med  [F2](besvar), der s√• samtidig gemmer [F10] (acceptér). I dialogboksen skal du markere en af mulighederne og v√¶lge den med [F12] (valg). V√¶lges "Pr√łve modtaget", og er kunden sat op til at modtage kvitteringsvar for modtagelse af pr√łvematerialet i lab, sendes et kvitteringssvar (tomt svar). Besvarelse (kvitteringssvar) kan kun fjernes inden udskrivningen eller forsendelsen er begyndt, hvis man igen bruger F2 og v√¶lger Fortryd besvarelse
Afslut N√•r pr√łven er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorefter rekvisitionen oprettes og Forsiden blankstilles - klar til n√¶ste pr√łveindtastning. N√•r rettelserne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved pr√łven er rettet. Bem√¶rk, at pr√łven kun b√łr rettes s√•l√¶nge den er i arbejde. Se i√łvrigt n√¶ste trin, om at slette pr√łver.
Pr√łvekopiering
Pr√łvekopiering
Umiddelbart efter (!) en rekvisition er oprettet og gemt med [F10] (acceptér) kan hele rekvisitionen kopieres med [SHIFT + F12](acceptér). I dialogboksen skal du acceptere om MADS skal tildele den nye rekvisition det n√¶ste frie pr√łvenummer eller det, du selv indtaster. Tast herefter  [F10] (acceptér) for at acceptere kopieringen. Er rekvisitionen oprindelig elektronisk vil ogs√• evt. promptsp√łrgsm√•l blive kopieret ved rekvisitionskopiering hér.
Bemærk: Alle oplysninger kopieres, og der er mulighed for at ændre modtaget dato i kopien.
Teksten kan rettes eller slettes.
Slette grundoplysninger
Pr√łven kan slettes fra programmet Slet igangv√¶rende pr√łve. Du b√łr dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at eventuelle pr√łvesvar ogs√• skal slettes, og afdelingen b√łr have en politik om, hvorvidt pr√łver, der er udsendt svar p√•, overhovedet m√• slettes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk