MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Statistikudtræk: Rapporttyper
Besvarelsestid i dage (modt. til besv.)
Første tabel viser hvor mange prøver der er svaret ud samme dag, efter 1 døgn, efter 2 døgn og så fremdeles.
Anden tabel viser tilsvarende efter hvilken dag, prøven er modtaget.
Chlamydiastatistik til SSI (kommasepareret fil)


Danner en kommasepareret fil til indlæsning i regneark. Programmet kan kun anvendes ved modellen "Liste over undersøgelsestyper". Programmet er udviklet til indsendelse af positive chlamydia-prøver til SSI. Angiv sti inklusiv filnavn og endelsen ".txt". Tryk derpå på  [F10] (acceptér).

Drug resistance


Viser antibiotikafølsomhed for udtrukne bakterier.

Fryseoversigt for de udtrukne bakterier


Giver placering samt øvrige fryseoplysninger for det udtrukne.

Grafisk fremstilling


Giver en grafisk fremstilling af det udtrukne med angivelse af forekomst pr. uge.

Indberetning til DANRES


Danner XML fil med oplysninger til DANRES. Angiv sti, men ikke filnavn. Angiv dit eget navn i kontaktperson, og klik så på knappen "Dan indberetningsfil".

Konferenceliste

Angiv først hvor meget du ønsker medtaget. Lang dato øverst angiver hvor længe tilbage, der skal medtages bakterier og analyseresultater. Lang dato nederst angiver fra hvornår patientjournal-notater skal medtages. 


Konferenceliste, side 1, viser hvilke patienter der er med i konferencelisten, og på hvilken side patientens oplysninger begynder.


De efterfølgende sider indeholder pr. patient bakterieoversigt, analyseoversigt og patientjournal i en valgt periode (lang dato) samt prøver i den valgte periode (kort dato).

Kvalitetssikring af svarudskrivning

Viser besvarelsen af de udtrukne prøver. Første billede er en oversigt, der viser hvor antal svar fra hvert laboratorieafsnit.


De næste billeder viser hver svar, som det kunne se ud hos kunden.

Parameterudskrift
 
Parameterudskrift viser hvilke afgrænsninger du har lagt på dit udtræk. Det kan være en god idé at bruge det som dokumentation for, hvad du har gjort.
Svartidsoversigt

Besvarelsesstatistik for negative prøver (hér bloddyrkninger fra intensiv-afdeling).

Udskrift af patienter og isolater


Du kan vælge hvordan data skal sorteres.


 Udskrift af antal isolater og patienter i det valgte udtræk vises som antal og procentuel andel af isolater og patienter.

Udskrift af prøver pr. patient


Den klassiske visning af oplysninger på prøven. Er kun relevant, når et mindre antal prøver er fundet.

Udtræk af bakterie skrives i en kommasepareret fil


Når udtrækket skal eksporteres som kommasepareret fil, får du først en række muligheder for at medtage/ændre oplysninger i selve rapportfasen. Angiv yderligere muligheder og angiv hvor tekstfilen skal gemmes (sti). Angiv også teksfilens navn og endelse (altid ".txt") i stien.
Bem√¶rk, at typning og kolbeoplysninger ogs√• kan medtages. S√•fremt oplysninger kan sendes fra bloddyrkningsautomaten, vises f√łlgende kolbeoplysninger, n√•r det er valgt: kolbenummer, status p√• kolben, antal timer til kolben bliver positiv (Time to detection), tidspunkt for kolben s√¶ttes i automat (Load time), og tidspunkt for hvorn√•r den tages ud af automat (Final time).
Programmet kan kun anvendes ved udtr√¶ksmodellerne "Species liste" eller "Alle positive dyrkningsprøver".


I eksemplet er tekstfilen indl√¶st i regneark. Bem√¶rk, hvordan kolbeoplysningerne for flere kolber pr pr√łvenummer kommer i samme r√¶kke. Yderligere databehandling skal ske i statistikprogram eller regnarket. Se fx. eksempler på statistikudtræk

Udtræk af bakterie ved mik. i en kommasep. filFremgangsmåde som ovenfor, men nu med oplysninger om bakterie fundet ved mikroskopering. Programmet kan kun anvendes ved modellen "Mikroskopi".

Udtræk af bakteriefund med resistensFremgangsmåde som ovenfor, men nu også med oplysninger om alle resistenser på de fundne bakterier.

Udtræk af enkelte analyser skrives i en filFremgangsmåde som ovenfor, men nu i stedet for med oplysninger om enkelte analysers resultater. Programmet kan kun anvendes ved modellen "Liste over enkeltanalyser".

Udtræk af grundoplysninger i en kommasepareret fil


Fremgangsmåde som ovenfor, men nu i stedet for med de grundlæggende oplysninger, og med bakteriefund pr patient (bem√¶rk hvordan alle pr√łver for samme patient ligger i samme r√¶kke). Bem√¶rk, at pr√łvetagningsklokkeslet og stempler kan v√¶lges med i udtr√¶kket.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk