MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Statistikudtræk: Udtræksmodeller
Kundegrupper

[Illustration af udtræksmodellen Kundegrupper]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, grundoplysninger om kundegruppen, knyttet til hver prøve. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. prøve.
Afgrænsningsparametret "Kundegrupper" skal indeholde mindst én kundegruppe.

CPR-NR list

[Illustration af udtræksmodellen CPR-NR list]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, grundoplysninger, knyttet til hver prøve fra patienten. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. prøve.
Afgrænsningsparametret "CPR-NR list" skal indeholde mindst ét gyldigt cpr-nr.

Prøvenummerliste

[Illustration af udtræksmodellen Prøvenummerliste]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, grundoplysninger, knyttet til hvert prøves laboratorienummer. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. prøve.
Afgrænsningsparametret "Prøvenummerliste" skal indeholde mindst ét gyldigt prøvenr.

Afsenderliste

[Illustration af udtræksmodellen Afsenderliste]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, grundoplysninger om kunden, knyttet til hver rekvisition. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. rekvisition.
Afgrænsningsparametret "Afsenderliste" skal indeholde mindst én afsender (rekvirent).

For denne model gælder specielt, at afgrænsningsparametret "Afsenderliste" giver mulighed for, at udtrækket samtidig skal indeholde alle øvrige hospitalsprøver (fra alle andre afdelinger) på patienten i samme periode.

Liste over prøvemateriale

[Illustration af udtræksmodellen Liste over prøvemateriale]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, prøvedmaterialeoplysning, knyttet til hver rekvisition. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. rekvisition.
Afgrænsningsparametret "Prøvemateriale" skal indeholde mindst ét prøvemateriale.

Liste over anatomisk lokalisation

[Illustration af udtræksmodellen Liste over anatomisk lokalisation]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, grundoplysninger om anatomisk lokalisation, knyttet til hver rekvisition. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. rekvisition.
Afgrænsningsparametret "Anatomisk lokalisation" skal indeholde mindst én anatomisk lokalisation.

Liste over prøvematerialegrupper

[Illustration af udtræksmodellen Liste over prøvematerialegrupper]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, prøvematerialegruppe-oplysning, knyttet til hver rekvisition. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. rekvisition.
Afgrænsningsparametret "Prøvematerialegrupper" skal indeholde mindst én prøvematerialegruppe.

Liste over undersøgelsestyper

[Illustration af udtræksmodellen Liste over undersøgelsestyper]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, grundoplysninger, knyttet til hver ønsket undersøgelse.  I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record)  pr. undersøgelsestype. Bemærk: Er prøven undersøgt for flere af de undersøgelser, som der søges på i udtrækket, kan prøven altså tælle med flere gange.
Afgrænsningsparametret "ønsket undersøgelse" skal indeholde mindst én undersøgelsestype.

Species liste

[Illustration af udtræksmodellen Species liste]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i laboratoriedata, oplysninger der er "kommet til" i laboratoriet, vedrørende species. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. species. Bemærk: Indeholder prøven flere angivne species, som søges i udtrækket, vil prøven tælle flere gange.
 Afgrænsningsparametre "Species" skal indeholde mindst én.
Du vil typisk anvende denne model, når du søger antallet eller fordelingen af én eller flere specifikke species i en given periode og/eller inden for én eller flere afdelinger, eller fx. resistensudviklingen i én eller flere afdelinger. I dit udtræk får du IKKE oplyst alle species, som er fundet i de medtagne prøver, men altså kun de species du specifikt søger på. Denne udtræksmodel er sammen med "Alle positive dyrkningsprøver" og "Mikroskopi" de eneste, hvor bakterie- og resistensoplysninger kan eksporteres (som kommasepareret fil) til fx. regneark.
For denne model gælder specielt, at afgrænsningsparametret "Species" giver mulighed for, at udtrækket kun tager første isolat fra patienten, samt at der angives hvor mange dage (i episodevinduet) der skal gå før en ny episodes første isolat skal medtages. Bemærk at antallet af dage i en episode gælder fra sidste dag isolatet findes til næste dag det genfindes. 
Der gælder også specielt, at det er muligt kun at få vist prøver/bakterier, som findes i fryser-kartoteket. Som en sidste særlig mulighed for udtræksmodellen "Speciesliste" er der lavet en rapporttype, "Fryseoversigt for udtrukne bakterier", der giver et udtræk af de udtrukne bakteriers fryserplacering.

Alle positive dyrkningsprøver

[Illustration af udtræksmodellen Alle positive dyrkningsprøver]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i laboratoriedata, oplysninger der er "kommet til" i laboratoriet, knyttet til positive bakteriologiske prøver. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. bakteriologisk isolat. Der skal markeres i afgrænsningsparametrene, at der vælges blandt positive prøver.
Du vil typisk anvende denne model, når du søger fordelingen af species i prøver fra en given periode og inden for én eller flere afdelinger, eller fx. resistensudviklingen i én eller flere afdelinger. I dit udtræk får du oplyst alle species, som er fundet i de medtagne prøver. Denne udtræksmodel er sammen med "Species liste" og "Mikroskopi" de eneste, hvor bakterie- og resistensoplysninger kan eksporteres (som kommasepareret fil) til fx. regneark.

Liste over enkelte analyser

[Illustration af udtræksmodellen Liste over analyser - Fund]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i laboratoriedata, oplysninger der er "kommet til" gennem analyser, knyttet til hver analyse (i en virologisk undersøgelse). I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. virologisk analysefund.
Afgrænsningsparametret "Analyser" skal indeholde mindst én analyse.
Udtræksmodellen er den eneste, hvor virologisk "fund" kan eksporteres (som kommasepareret fil) til fx. regneark.

Stempelliste

[Illustration af udtræksmodellen Stempelliste]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i data, der er kommet til ved registreringen eller i laboratoriet. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. stempel. Bemærk her: Indeholder prøven flere stempler, som der søges på i udtrækket, vil prøven tælle flere gang i udtrækket.
Afgrænsningsparametret "Stempel" skal indeholde mindst ét stempel.
Kan du ikke identificere den korte stempeltekst skal du ind i stempelliste (via MADSmenu: Koder => Standardtekster => Stempler).

Projektliste

[Illustration af udtræksmodellen Projektliste]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data, grundoplysninger, knyttet til hver rekvisition. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. projektprøve.
Afgrænsningsparametret "projekt" skal indeholde mindst ét projektnr.

Mikroskopi

[Illustration af udtræksmodellen Projektliste]

Udtræksmodellen tager udgangspunkt i laboratoriedata, oplysninger der er "kommet til" i laboratoriet, knyttet til positive bakteriologiske prøver. I udtrækket er der derfor et statistisk fund (record) pr. bakteriologisk isolat.  I afgrænsningsparametrene skal vælges mindst ét  isolater fundet ved mikroskopi.
Du vil typisk anvende denne model, når du søger antallet eller fordelingen af én eller flere specifikke isolater i en given periode og/eller inden for én eller flere afdelinger. I dit udtræk får du IKKE oplyst alle species, som er fundet i de medtagne prøver, men altså kun de species du specifikt søger på. Denne udtræksmodel er sammen med "Alle positive dyrkningsprøver" og "Species liste" de eneste, hvor bakterieoplysninger kan eksporteres (som kommasepareret fil) til fx. regneark.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk