8 MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN
MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
MADS ONLINE MANUAL  -  OVERSIGTSSIDEN
MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS.
Indholdsfortegnelsen herunder følger Menupunkterne i MADSmenuen. Det er ikke sikkert, du som MADSbruger har adgang til alle menupunkterne, du ser i indholdsfortegnelsen. Din lokale superbruger eller en fra MADS udviklergruppen vil så kunne hjælpe dig.

 

   MADS MENUPUNKTER
A. Søgerutiner
1. Generel søgerutine
2. Virologi/serologi
3. Patientjournal/-flag
4. Udskrift af pat.journal+tilh prøver
5. Flagovervågning
6. Akkumuleret svar - analyser
7. OBS! prøver
8. Projekt
9. Igangværende analyser
10. Antal prøver pr. serietype
11. Billeder 1. Billeder generelt
2. Billede af bruger
3. Billeder vedr. prøver

 

B. Modtagelse
1. Manuel rekvisition 1. Forside  TUTORIAL 
 EKSEMPEL 
2. Kontrol  EKSEMPEL 
3. Seriegrænser
2. Elektronisk rekvisition 1. Hent rekvisition
2. Automatisk - rekvisition
3. Tidsstempling af rekvisition
4. tIdsstempling/Sortering af prøver
5. Udskriv rekvisitionsliste
6. Rekvisitioner - mangeloversigt
7. Godkendte rekvisitioner
8. Afsendte rekvisitioner
9. Udskriv rekvisitioner i prøvenr interval
10. Statistik over modtagelsesform
  11. Overfør rekvisition
3. Ændre prøveoplysninger 1. Slet igangværende prøve
2. Ret cpr-nr
3. Flytte data - patient

 

C. Laboratorium
1. Mikroskopi 1. Bloddyrkning
  2. Ekspektorater
  3. Parasitter
  4. Uriner
  5. Generel
2. Dyrkning og resistens 1. Dyrkning  EKSEMPEL 
3. Prøveanalyser 1. Prøveanalyse  EKSEMPEL 
 EKSEMPEL 
 EKSEMPEL 
2. Præcipitiner
3. Analysebesvarelse
4. Analyseindtastning
4. Manuel prøvebesvarelse 1. Læger 1. Svarkonferering  EKSEMPEL 
2. Papirkonferering
3. Telefonbesvarelse
4. Lægekonference
5. Positive blodkolbeliste
6.
7. Rekvisition - Opfølgning
2. Bioanalytiker 1. Papirkonferering
2. Forhåndskonferering
3. Telefonbesvarelse
4. Svarkonferering
5. Rekvisition - Opfølgning
5. Automatisk prøvebesvarelse 1. Dan negative lister 1. Dan bloddyrkningsliste
2. Dan GK-liste
3. dan Hudsvampe liste
4. Gen besvarelsesliste
2. Besvar negative prøver 1. Besvar negative bloddyrkninger - manuel  EKSEMPEL 
2. Besvar negative bloddyrkninger - automatisk
3. Besvar ammemælksprøver
4. Besvar legionellaprøver
5. Besvar trichomonasprøver
6. Besvar negativ Chlamydia
7. Besvar negative GK
8. Besvar negative Fæcesprøver
9. Besvar MRSA, PCR negative prøver
10. Besvar influenza A
11. Besvar hudsvampe(dermatofyter)
12. Besvar Negative SCOP-prøver
6. Arbejdslister 1. Mangelliste
2. Mangelliste - referencelab
3. Arbejdslister - mikroskopi
4. Arbejdslister til laboratoriet
5. Arbejdsliste - prøvenrinterval
6. Positive blodkolbeliste
7. Hurtigregistrering af blodrekv.
8. Etiketteudskrivning
7. Frysekartotek 1.Flyt prøve i fryser  
2. Udtræk fra fryser  EKSEMPEL 
3. Registrere i fryser
8. Analyseudstyr 1. Bloddyrkning 
  2. Sendte/Modtagne pakker
3. Dataoverførsel - Astm protokol 
4. BEP2000  1 Til BEP2000
  2. Fra BEP2000
5. GenProbe  1. Fra GenProbe
6. Indlæs data manuel

 

D. Rapport
1. Prøvesvar 1. Svarudskrivning
2. Elektronisk svar
3. Kontrol af svar
4. Kontrol af E.svar
2. Tabeludskrifter  - tabeludskrifter -
3. Perioderapporter 1. Statistikker for prøvemateriale-/gruppe
2. Prøvemateriale/tolkning/ kundegruppe
3. Prøvemateriale/ana. lok.
4. Prøvemateriale/ydernummer
5. Prøvemateriale/sengeafsnit
6. Prøvemateriale/hospitalscenter
7. Ugeoversigt pr. kundegruppe
8. Statistik pr. ønsket unds.
9. Statistik pr. rekvirent
10. Hospitalsstatistik
11. Statistik pr. md/undersøgelse
12. Kunde/prøvemateriale
13. Undersøgelse/materialegruppe
14. GK statistik til SSI
15. Enkelt reak. pr. species
16. Enkelt bakterie
17. Resistenshistogram
18. Zonefordeling
19. Res. histogram zonefordeling
20. Danmap
21. Produktionsfil
22. Produktion pr. indlæggelse
23. Betalingskode pr. afsender
24. Rekvirentens top ti liste
25. Svaroversigt over analyser
26. Tidsrapporter
4. Statistik 1. Statistikudtræk
2. Statistikudskriv
3. Konferencelister
4. Komma-separerede filer
5. Rapportgrupper - konferenceliste
5. Vedl. rapporter/ statistikker 1. Opdatering af statistikrecords
2. Forespørgsel - statistikrecords
3. Rapporttyper
4. Statistikmodel
Bilag: Statistikudtræk: Udtræksmodeller  
Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre  
Statistikudtræk: Rapporttyper
Statistikudtræk: Eksempler
Perioderapporter: Tolkningsstatistik
6. Systemovervågning

 

E. Koder
1. Systemet 1.KMA-oplysninger 
2. Serviceprogrammer
3. Laboratorieafsnit
4. Prøvekategorier
5. Prøvetyper pr. laboratorieafsnit
6. Etiketteprinter
7. Intern menu
8. Fejlkoder
2. Programparametre 1. Laboratoriet 1. Besvarelsestid
2. Ekstra Undersøgelser
3. Bloddyrkning
2. rapporter 1. Udtræksparametre autm. besv.
3. Standardtekster 1. Sygdomme
2. Følgetekster
3. Numeriske programkoder
4. Stempler
5. Celletyper
6. Hospitaler m.v.
7. Bemærkning til svar
8. Arbejdslistetekster
9. Journalforkortelser
10. Indikationstekster
11. Mikroskopistrøg
12. Adm. af flag
13. Div. programparametre
4. Laboratoriet 1. Analyser 1. Analyser
2. Analysemasker a. Svarlayout (styret i Analysemasker)
b. Sortering (styret i Analysemasker)
3. Antibiotikagrupper
4. Analysesortering
5. Resultatkoder - Fund
    6. Kommunikation 1. Mikrotiter opsætning
      2. Opsætning af regler
      3. Analyseopsætning
      4. Analyseinterfaces
2. Bakterier 1. Bakterie
2. Gruppemaske
3. Resistensmaske
4. Resistens- og forgæringsrækker
5. Resis-regler
6. Pop-Up alarmer
7. Mikroskopiopsætning
8. Udsåningsregler
9-10. Specielle regler og kædning af regler
11. Egenskabsregler
5. Prøvemodtagelse 1. Regler for automatisk prøvesortering
6. Lokal prøvebetegnelse 1. Prøvemateriale
2. Anatomisk lok.
3. Prøvematerialegrupper
4. Udsåningsplader/materialegrp
5. Ønsket undersøgelsestype
6. Konv.sted
7. Konv. af prøvetagningskode
8. NFN - præparatnavne
7. Elektroniske svar/rekv. 1. Dan eget repertoire
2. Oversigt over eget repertoire
3. Markering for rekvisitionsseddel
4. Dan egne tabelfiler
5. Glasgrupper
6. Gruppering af rep. (Cosmic)
7. Laboratoriemedicin (side 4)
8. Knyt URL til prøvetagningsvejledning
9. Mappe egen unds.tekst til MDS kode
10. Medrpt-records
8. Medcom tabeller 1. MDS-koder
2. Dan Medcomfiler
3. Opdatering af Medcom tabeller

 

F. Administration
1. Periodiske systemsjobs 1. Tabeloprydning
2. Opdatering af CPR-register
3. Tabelspaces i MADS
4. Ændring i tabelstørrelse
5. Dan kontrolprøver
2. Kundekartotek 1. Kunder
2. Fakturakunder
3. Postnr
4. Labels
5. Adresselister
6. Afdelingsgrupper
7. Kundeliste
3. Personale 1. Redigering af stamkort
2. Udskrivning af stamkort
3. aktive Brugere
4. Fakturering 1. Fakturering  EKSEMPEL 
2. faktura - Manuel
3. Kreditnota
4. Faktura
5. Fakturaudskrivning
6. Fakturastatistikker
7. Prisadministration
5. DRG Kalkulation 1. Vægttal
  2. Dan DRG points
  3. Send DRG oplysninger
6. Varekøb 1. Leverandør
2. Varegrupper
3. Leverandør-varenumre
4. Kontoplan
5. Leverandør-faktura
6. Køb pr. leverandør
7. Systemadministrator 1. Logoplysninger
2. Administration af MADS roller
3. Bruger
4. Prodatforsendelse

 

G. Lokalmenu

 

H. Generelt
1. Introduktion (til nye brugere)
2. Logge på MADS  TUTORIAL 
3. Navigere i MADS / tastaturgenveje.
    (MADS hovedmenu  /   tastaturstrip)
4. Egne logoplysninger
5. Systeminformation

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk