MADS
MANUAL
  Indhold
  Tutorials
  Ændringer
  OSS - Support
  Fjernsupport
  (Teamviewer)
  Tastaturgenveje i MADS
  Tastaturstrib
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Ofte stillede spørgsmål (OSS)
SPØRGSMÅL VED AKUTTE PROBLEMER
Forsøg først selv at løse akutte problemer ved denne vejledning.
Ved akutte problemer, som I ikke selv kan løse:
Kontakt mads-vagten telefon 2030 0258
Mistanke om fejl i kommunikationen med automat:
a) Prøve først at genstarte PC'en (der kommunikerer med automaten). Hvis det ikke hjælper, så:
b) prøv at slukke og tænde port-serveren. Hvis det heller ikke hjælper bør du:
c) kontakte MADS-udviklergruppen.
Hvis rapporter og rapportvisning (fx Vis Svar og Mangelliste/Arbejdsliste) ikke vises:
a) Problemet kan alene skyldes, at Windows har lagt visningen ned på bundlinjen. Åbn den derfra.


b) Åbn Report-baggrundsprogram (fra bundlinjen) og se log-oplysningerne, som kan være med til at forklare problemet.

Det er en hjælp, når du derefter kontakter MADS-udviklergruppen, at du kan gengive log-oplysningerne.
Hvis et enkelt program i MADS giver en ORA-fejl,
kan du umiddelbart efter den er vist fra MADS menuen vælge "Hjælp" -> "display Error", og se eventuelle fejlbeskrivelser dér. Igen er det en hjælp, når du kontakter MADS-udviklergruppen, at du kan gengive fejl-beskrivelsen.
ORA-000001
gør at du skal slette din indtastning og starte forfra. Ved kolbe-registrering vil den forekomme, hvis du prøver at gemme en kolbekode, som allerede er registreret på et andet prøvenummer.
SPØRGSMÅL VEDRØRENDE UTILSIGTEDE HÆNDELSER (UTH) OG DIVERSE LOGS
Dyrkning:
 • MADS-menu: Laboratorium -> Dyrkning og resistens -> Dyrkning
 • Tast prøvetype -> [F12]
 • Søg prøven frem: skriv prøvenummer -> [F8]
 • Vis alle svar: Dobbeltklik på højre felt "Antal prøver" (Antal svar for denne prøve) - luk med [F11]
 • Vis bakterier og log på bakterier/resistens/forgæringer: [ALT + A] for at se bakterier -> [SHIFT + F8] for at se log på bakterier/resistens/forgæringer - luk med [ESC].
Mikroskopi:
 • MADS-menu: Laboratorium -> Mikroskopi -> Vælg mikroskopiprogram
 • Tast prøvetype -> [F12]
 • Søg prøven frem: skriv prøvenummer -> [F8]
 • Vis alle svar: Dobbeltklik på højre felt "Antal prøver" (Antal svar for denne prøve) - luk med [F11]
 • Vis log på mikroskopi: [ALT + O] eller klik på "logdata" - luk med [ESC].
Virologi-serologi:
 • MADS-menu: Laboratorium -> Prøveanalyser -> Prøveanalyse
 • Tast prøvetype -> [F12]
 • Søg prøven frem: skriv prøvenummer -> [F8]
 • Vis alle svar: Dobbeltklik på højre felt "Antal prøver" (Antal svar for denne prøve) - luk med [F11]
 • Vis log på analyser: [ALT + O] eller klik på "logdata" - luk med [ESC].
SPØRGSMÅL VEDRØRENDE OPSÆTNING OG ANVENDELSE

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk