MADS
MANUAL
  Indhold
  Tutorials
  Ændringer
  OSS - Support
  Fjernsupport
  (Teamviewer)
  Tastaturgenveje i MADS
  Tastaturstrib
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Tastaturgenveje
Introduktion
Dette manualafsnit beskriver tastaturgenveje/genvejstaster i:
Tastaturgenveje i Dyrkning
HANDLING
TASTATURGENVEJ
Telefonbesvarelse bioanalytiker, gĂĄ til [ALT + 1]
OBS!!-besked, gĂĄ til [ALT + 3] eller [ALT + s] -> [o]
Pladeoversigt, gĂĄ til [ALT + 4]
Forgæringsoversigt, vis [ALT + 5]
Bakterier (Art og mængde), gå til [ALT + a]
Bemærkninger til svar, gå til [ALT + b]
Vis svar [ALT + c]
Akkumulerede Svar, vis (Svaroversigt for patienten) [ALT + d]
Etiketteudskrift, gĂĄ til [ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Etiketteudskrift med isolatnummer, gĂĄ til [ALT + e](NĂĄr markeringen er pĂĄ bakterien) -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Forgæringsrække(-r), gå til [ALT + f]
Se prøven i Forside (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [f]
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [u]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [g]
Telefonbesvarelse, gĂĄ til (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [t]
Hent rekvisition, gĂĄ til (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [h]
MADS Hovedmenuen, aktivere [ALT + h]
Indikation, promptsvar og antibiotika før/efter, gå til [ALT + i]
Patientjournal (og FLAG), gĂĄ til [ALT + j] eller [ALT + s] -> [p]
Bakterieoversigt for patienten, vis [ALT + k]
Mikroskopibillede, gĂĄ til [ALT + l]
Primær og sekundær menu, gå til [ALT + m]
Antibiotikaoversigt, vis [ALT + o]
Prøvejournal, gå til [ALT + p]
Prøveoversigt for patienten, gå til [ALT + q] eller [ALT + s] -> [p]
Resistensrækker, gå til [ALT + r]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [c]
Stor konferenceoversigt, vis (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [k]
Prøveoversigt for patienten, gå til (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [p] eller [ALT + q]
Patientjournal (og FLAG), gå til (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [a] eller [ALT + j]
OBS!!-besked, gå til (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [o] eller [alt+ 3]
Telefonbesvares læge [ALT + t]
Specifik resistensrække, gå til (hvis gruppemasken er sat op til det) [ALT + u]
Bestil/afbestil rekvisition [ALT + v]
Arbejdsliste, gĂĄ til [ALT + x]
Fryseposition bakterie (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie)) [ALT + y]
Fryseposition materiale (når markøren er alle andre steder end i Art og mængde (bakterie)) [ALT + y]
Stempel [ALT + z]
Menuen Hjælp, aktivere [ALT + æ]
Bakterierækkefølge, omnummerere [ALT + ø]
Besvarelsesmenu, send prøven til besvarelse [F2]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger [F5]
Se data og log på bakterien/resistens/forgæring (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie)) [SHIFT + F8]
Tastaturgenveje i Prøveanalyser
HANDLING
TASTATURGENVEJ
Telefonbesvarelse bioanalytiker, gĂĄ til [ALT + 1]
Stempler / Bemærkninger til svar / Projekt, gå til [ALT + 2] eller [ALT + z]
OBS!!-besked, gĂĄ til [ALT + 3] eller [ALT + s] -> [o]
Bemærkninger til svar, gå til [ALT + b]
Vis svar [ALT + c]
Akkumulerede Svar, vis (Svaroversigt for patienten) [ALT + d]
Etiketteudskrift, gĂĄ til [ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Se prøven i Forside (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [f]
Se prøven i Dyrkning (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [d]
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [u]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [g]
Telefonbesvarelse, gĂĄ til (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [t]
Hent rekvisition, gĂĄ til (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [h]
MADS Hovedmenuen, aktivere [ALT + h]
Patientjournal (og FLAG), gĂĄ til [ALT + j] eller [ALT + s] -> [a]
Analyseresultater for patienten, gĂĄ til [ALT + l]
Logdata (pĂĄ analysefund), vis [ALT + o]
Prøvejournal, gå til [ALT + p]
Referencelaboratorium, gĂĄ til [ALT + r]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [c]
Stor konferenceoversigt, vis (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [k]
Prøveoversigt for patienten, gå til (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [p]
Patientjournal (og FLAG), gå til (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [a] eller [ALT + j]
OBS!!-besked, gå til (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [o] eller [alt+ 3]
Telefonbesvares læge [ALT + t]
Bestil/afbestil rekvisition [ALT + v]
Arbejdsliste, gĂĄ til [ALT + x]
Fryseposition for frosset prøvematerialet, gå til. [ALT + y]
Stempler / Bemærkninger til svar / Projekt [ALT + z] eller [ALT + 2]
Besvarelsesmenu, send prøven til besvarelse [F2]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger [F5]
Tastaturgenveje i Forside
HANDLING
TASTATURGENVEJ
Bemærkninger til svar [ALT + 0]
Adresse til patientsvar, gĂĄ til [ALT + 1]
Ønsket undersøgelse, gĂĄ til [ALT + 2]
Indikation/Ordinerende læge, gå til [ALT + 3]
Projekt, gĂĄ til [ALT + 4]
Kliniske oplysninger, gĂĄ til [ALT + 5]
Stempler, gå til sekretærstempler [ALT + 6]
Attention, gĂĄ til [ALT + 7]
Antibiotika før/efter samt kliniske opl, gå til [ALT + 8]
Prøvejournal, GÅ TIL [ALT + 9]
Hent rekvisition, gĂĄ til (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [h]
Se prøven i Dyrkning (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [d]
Se prøven i Prøveanalyse (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [a]
Se prøven i Mikroskopi blod (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi uriner (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [u]
Se prøven i Mikroskopi generelt (fra Genvejsmenu) [ALT + g] -> [g]
MADS Hovedmenuen, aktivere [ALT + h]
Søge på cprnr/prøver (fra menuen Spørgerutiner) [ALT + s] -> [c]
OBS!! Prøver [ALT + s] -> [o] eller via [ALT + t]
Telefonbesvarelse/Arbejdsliste/OBS!! prøver [ALT + t]
Bloddyrkningskolbe [ALT + +]
Gem rekvisitionen [F10]
Send prøven til besvarelse [F2]
Tastaturgenveje generelt i MADS
HANDLING
TASTATURGENVEJ
Aktivere programmenu [ALT]
Deaktivere programmenu [ESC]
Søgning - gør klar til ny søgning i MADS. [F7]
Søgning - udfør søgning i MADS [F8]
Søgninger I MADS. %-tegn foranstilles hvor det første af søgeordet er ukendt (%ristensen, finder bĂĄde "Kristensen" og "Christensen"), og  efterstillet hvor det sidste af søgeordet er ukendt (Henr%, finder bĂĄde "Henrik", "Henry" og "Henriette") [%...] / [...%]
Bladre gennem records eller flytter til næste/forrige rækker i skema-opstillinger [PIL OP/NED] / [PAGE UP/DOWN]
Blok efter - gå til næste blok i MADS [F4]
Blok før - gå til forrige blok i MADS [F3]
Tabulere til næste felt [SHIFT + TAB] / [ENTER]
Tabulere til forrige felt [TAB]
Værdiliste - vis værdiliste i MADS. Oplysningslinjen nederst i MADS-billedet, viser om der er en værdiliste for det aktive felt [F9]
Vælge element (på liste) [F12]
Acceptér (gemme) indtastning i MADS [F10]
Ny record [F6]
Slette record [SHIFT + F6]
Send prøven til besvarelse [F2]
Lukke billede (program) i MADS [F11]
Lukke MADS (fra hovedsiden) [F11]
Rens felt i MADS, uden at slette den record hvori det indgĂĄr [SHIFT + F9]
Rens blok i MADS, uden at slette den record hvori blokken indgĂĄr [SHIFT + F5]
Rens form i MADS, uden at slette den record hvori formen indgĂĄr [SHIFT + F7]
Rens record uden at slette den [SHIFT + F4]
Kopiere record i MADS [SHIFT + F12]
Søgning - fundne records tælles inden en søgning i MADS gennemføres ved  [F8]: [SHIFT + F2]
Se hele indhold i feltet (du stĂĄr i) [CTRL + e]
Udskriv programbillede (formen) MADS (uden MADSmenu!): [SHIFT + F8]
   
Aktivére MADS-hovedmenu [ALT + h]
Se programversion pĂĄ proceslinjen [ALT + F8]
Nyttige tastaturgenveje i windows
HANDLING
TASTATURGENVEJ
GĂĄ til windows skrivebord [WINDOWS + d]
Åben windows stifinder [WINDOWS + e]
Lukke program [ALT + F4]
Skifte mellem ĂĄbne programmer [ALT] (hold nede) -> [TAB]
Kopierer et billede af det aktive vindue til Udklipsholder (kun i nogle progr.). [ALT + PRINTSCREEN]
Kopierer et billedet af hele skærmen til Udklipsholderen, evt. til udskrivning eller indsætning i vejledningstekst. [PRINTSCREEN]

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk