MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Tastaturgenveje
Introduktion
Dette manualafsnit beskriver tastaturgenveje/genvejstaster i MADS.
Tastaturgenveje i Dyrkning
HANDLING TASTATURGENVEJ
Primær og sekundær menu [ALT + m]
Indikation [ALT + i]
Prøvejournal [ALT + p]
Patientjournal (og FLAG) [ALT + j]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger [F5]
Bestil/afbestil rekvisition [ALT + v]
Pladeoversigt [ALT + 4]
Arbejdsliste [ALT + x]
OBS!!-besked [ALT + 3]
Mikrosmopibillede [ALT + l]
Art og mængde (bakterier) [ALT + a]
Resistensrækker [ALT + r]
Specifik resistensrække [ALT + u]
Resistensoversigt [ALT + o]
Forgæring [ALT + f]
Bakterieoversigt [ALT + ø]
Fryseposition bakterie (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie)) [ALT + y]
Fryseposition materiale (når markøren er alle andre steder end i Art og mængde (bakterie)) [ALT + y]
Se log på bakterien/resistens/forgøring (når markøren er på bakterien i Art og mængde (bakterie)) [SHIFT + F8]
Vis svar [ALT + c]
Akkumulerede Svar [ALT + d]
Stempel [ALT + z]
Bemærkninger til svar [ALT + b]
Telefonbesvares læge [ALT + t]
Telefonbesvarelse bioanalytiker [ALT + 1] -> [Enter]
Send prøven til besvarelse [F2]
Etiketteudskrift [ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Etiketteudskrift med isolatnummer Når markeringen er på bakterien -> [ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
   
Søgning [ALT + s]...
Stor konferenceoversigt [ALT + s] -> [k]
Prøveoversigt [ALT + s] -> [p]
Se prøven i forsiden [ALT + g] -> [f]
Se prøven i Mikroskopi blod [ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi ekspektorat [ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi uriner [ALT + g] -> [u]
Se prøven i Mikroskopi generelt [ALT + g] -> [g]
   
Aktivére MADS-hovedmenu [ALT + h] ...
Tastaturgenveje i Prøveanalyser
HANDLING TASTATURGENVEJ
Prøvejournal [ALT + p]
Patientjournal (og FLAG) [ALT + j]
Kliniske oplysninger og Mikap-oplysninger [F5]
Bestil/afbestil rekvisition [ALT + v]
Referencelaboratorie [ALT + r]
Arbejdsliste [ALT + x]
OBS!!-besked [ALT + 3]
Fryseposition [ALT + y]
Logdata (på prøven) [ALT + o]
Analyseresultater for patienten [ALT + l]
Etiketteudskrift [ALT + e] -> [ALT + tal] (antal etiketter til udskrift)
Vis svar [ALT + c]
Akkumulerede Svar [ALT + d]
Stempler / Projekt [ALT + 2]
Stempel til den enkelte undersøgelse [ALT + z]
Bemærkninger til svar [ALT + b]
Telefonbesvares læge [ALT + t]
Telefonbesvarelse bioanalytiker [ALT + 1] -> [Enter]
Send prøven til besvarelse [F2]
   
Søgning [ALT + s]...
Stor konferenceoversigt [ALT + s] -> [k]
Prøveoversigt [ALT + s] -> [p]
Se prøven i forsiden [ALT + g] -> [f]
   
Aktivére MADS-hovedmenu [ALT + h]
Tastaturgenveje i Forside
HANDLING TASTATURGENVEJ
Ønsket undersøgelse [ALT + 2]
Projekt [ALT + 4]
Indikation/Ordinerende læge [ALT + 3]
Kliniske oplysninger [ALT + 5]
Stempler [ALT + 6]
Attention [ALT + 7]
Antibiotika før [ALT + 8]
Adresse patientsvar [ALT + 1]
Telefonbesvarelse/Arbejdsliste [ALT + t]
OBS!! Prøver [ALT + t] -> [PIL NED] -> [F12] / [ALT + s] -> [o]
Prøvejournal [ALT + 9]
Bemærkninger til svar [ALT + 0]
Bloddyrkningskolbe [ALT + +]
Svarkopi modtagere [ALT + m]
Genveje [ALT + g]...
Se prøven i Dyrkning [ALT + g] -> [d]
Se prøven i Prøveanalyse [ALT + g] -> [a]
Se prøven i Mikroskopi - blod [ALT + g] -> [b]
Se prøven i Mikroskopi - ekspektorat [ALT + g] -> [e]
Se prøven i Mikroskopi - parasitter [ALT + g] -> [p]
Se prøven i Mikroskopi - uriner [ALT + g] -> [u]
Se prøven i Mikroskopi - generelt [ALT + g] -> [g ]
Gem rekvisitionen [F10]
Send prøven til besvarelse [F2]
Tastaturgenveje generelt i MADS
HANDLING TASTATURGENVEJ
Aktivere programmenu [ALT]
Deaktivere programmenu [ESC]
Søgning - gør klar til ny søgning i MADS. [F7]
Søgning - udfør søgning i MADS [F8]
Søgninger I MADS. %-tegn foranstilles hvor det første af søgeordet er ukendt (%ristensen, finder både "Kristensen" og "Christensen"), og  efterstillet hvor det sidste af søgeordet er ukendt (Henr%, finder både "Henrik", "Henry" og "Henriette") [%...] / [...%]
Bladre gennem records eller flytter til næste/forrige rækker i skema-opstillinger [PIL OP/NED] / [PAGE UP/DOWN]
Blok efter - gå til næste blok i MADS [F4]
Blok før - gå til forrige blok i MADS [F3]
Tabulere til næste felt [SHIFT + TAB] / [ENTER]
Tabulere til forrige felt [TAB]
Værdiliste - vis værdiliste i MADS. Oplysningslinjen nederst i MADS-billedet, viser om der er en værdiliste for det aktive felt [F9]
Vælge element (på liste) [F12]
Acceptér (gemme) indtastning i MADS [F10]
Ny record [F6]
Slette record [SHIFT + F6]
Send prøven til besvarelse [F2]
Lukke billede (program) i MADS [F11]
Lukke MADS (fra hovedsiden) [F11]
Rens felt i MADS, uden at slette den record hvori det indgår [SHIFT + F9]
Rens blok i MADS, uden at slette den record hvori blokken indgår [SHIFT + F5]
Rens form i MADS, uden at slette den record hvori formen indgår [SHIFT + F7]
Rens record uden at slette den [SHIFT + F4]
Kopiere record i MADS [SHIFT + F12]
Søgning - fundne records tælles inden en søgning i MADS gennemføres ved  [F8]: [SHIFT + F2]
Se hele indhold i feltet (du står i) [CTRL + e]
Udskriv programbillede (formen) MADS (uden MADSmenu!): [SHIFT + F8]
   
Aktivére MADS-hovedmenu [ALT + h]
Se programversion på proceslinjen [ALT + F8]
Nyttige tastaturgenveje i windows
HANDLING TASTATURGENVEJ
Gå til windows skrivebord [WINDOWS + d]
Åben windows stifinder [WINDOWS + e]
Lukke program [ALT + F4]
Skifte mellem åbne programmer [ALT] (hold nede) -> [TAB]
Kopierer et billede af det aktive vindue til Udklipsholder (kun i nogle progr.). [ALT + PRINTSCREEN]
Kopierer et billedet af hele skærmen til Udklipsholderen, evt. til udskrivning eller indsætning i vejledningstekst. [PRINTSCREEN]

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk