MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Bruger
Introduktion
I programmet Bruger oprettes og administreres brugere af MADS. Her knyttes brugeren til en rolle, som giver adgang til et udvalg af MADS-programmer. Alle de brugere der er knyttet til et vagthold vil kunne indgå i en oversigt over alle brugere, som du får i Udskrivning af stamkort. N.B. Når brugere oprettes eller oplysninger på brugeren rettes er det vigtigt at følge proceduren slavisk!
Bemærk også, at ved oprettelsen af roller kan alle brugere få adgang til at se i dette program, men det er KUN administratorer, der kan oprette brugere.
Nyt er at brugeren låses, hvis der 10 gang er forsøgt at logge ind uden held. Kun rollen "Administrator" kan låse brugeren op igen. E-mail kan nu angives for brugeren.
Brugeradministration
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.

 

Oprette eller ændre en brugers oplysninger
Forskrift
Feltnavn Forskrift for at oprette en (ny) bruger Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) bruger
Brugerident
BRUGER
Brugerens grundoplysninger (1. blok) incl. password og bekræftelse af password (2. blok), dog eksklusiv "Gruppe rolle" SKAL indtastes FØR brugeren gemmes med [F10](acceptér).
 1. Indtast en selvvalgt alfanumerisk (dvs. tal eller bogstaver) kode. Derpå [ENTER].

  Max. længde: op til og med 11 karakterer.
  Obligatorisk.
Søg Brugeren frem ved tastaturrækkefølgen: [F7](angiv forespørgsel) - [Brugerident] - [F8](udfør søg). Der kan også søges ud fra oplysninger i de andre felter. Brugeridentiteten kan ikke ændres eller slettes.
Vil du ændre brugerens rettigheder, fx. opgradere en bruger fra alm. bruger til superbruger, skal du ændre rolle-tildelingen.
Navn
Navn
 1. Indtast brugerens navn. Derpå [ENTER].

  Max. længde: op til og med 40 karakterer.
  Obligatorisk
  .
Brugerens navn kan ĂŠndres, men ikke slettes.
Adresse
adr
 1. Indtast brugerens adresse. Derpå [ENTER].

  Max. længde: op til og med 40 karakterer.
  Valgfrit.
Adressen kan ændres.
Postnr
post
 1. Indtast postnummer. Derpå [ENTER].

  Længde: 4 cifre.
  Valgfrit.
Postnummer kan ændres.
Personalefunktion
P
 1. Indtast koden for personalefunktion. Anvend evt. [F9](værdiliste). Værdierne er oprettet i følgetekster (art=FNK). Derpå [ENTER].

  Obligatorisk.
Angivelsen af personalefunktion kan ændres. Vil du bruge [F9](værdiliste) skal du først slette oprindelige angivelse, før værdilisten kan vises med [F9].
Funktionsgruppe
Andre
 1. Vælg fra listen hvilken art patientjournal-notater brugeren kan oprette. Derpå [ENTER].
  Funktionen Læge kan oprette alle arter af notater, mens de øvrige kun kan oprette den slags, brugeren hører til.

  Obligatorisk.
Tilhørsforhold til funktionsgruppe kan ændres.
Afsnit
Afs
 1. Indtast koden for det afsnit, brugeren hører til.
  Derpå [ENTER].

  Valgfrit.
Tilhørsforhold til laboratorieafsnit kan ændres. Vil du bruge [F9](værdiliste) skal du først slette oprindelige angivelse, før værdilisten kan vises med [F9].
Vagt telefon
vagttlf
 1. Indtast numre for brugerens vagttelefon (-er).
  Derpå [ENTER].

  Valgfrit.
Telefonnumre kan ændres.
Privat telefon
privattlf
 1. Indtast brugerens privattelefon.
  Derpå [ENTER].

  Valgfrit.
Sprogangivelse kan ændres.
Initialer
Ini
 1. Indtast brugerens initialer. Bruges i forbindelse med anvendelse af vagtskema i lokalmenu.
  Derpå [ENTER].

  Max. længde: op til og med 3 karakterer.
  Valgfrit.
Initialer kan ændres.
Vagthold
Vh
 1. Angiv evt. brugerens vagthold. Vaghold er oprettet i følgetekster (art=VGT). Bruges i forbindelse med anvendelse af vagtskema i lokalmenu og Udskrivning af stamkort. [F9] (værdiliste) viser koderne. Derpå [ENTER].

  Valgfrit.
Vagthold kan ændres. [F9](værdiliste) viser koderne.
Kategori
A
 1. Indtast kode for den kategori brugeren skal tilhøre. Dette parameter kan bl.a. bruges til at passivere/aktivere en bruger. Derpå [ENTER].
  (Selvom du går til næste blok, skal du IKKE gemme endnu!)

  Obligatorisk.
Kan ændres.
Nyt password
Pass
 1. Opret brugerens password. Brugeren kan sidenhen  selv ændre det fra MADS hovedmenuen (lige under login).
  Bemærk at et Password skal starte med et bogstav!
 2. Bekræft password ved at gentage det i feltet under.
 3. Det er NU du skal gemme med [F10](acceptér)!
  Herved er brugeren oprettet i databasen. Markøren vender tilbage til 1. blok. Tast derfor [F4](næste blok) for at gå direkte til Gruppe Rolle.

  Obligatorisk.
Password kan ændres af en bruger med Administrator-rolle!
Bemærk at et Password skal starte med et bogstav! Starter det med et tal vil følgende ORA-fejl fremkomme når du forsøger at gemme ændringen: FRM40735......ORA000988.

Har du behov for at ændre en anden brugers password, skrives først brugerens password, det bekræftes og du gemmer ændringen ved at klikke på knappen .
Gruppe Rolle
Rolle
 1. Vælg den grupperolle, som brugeren skal tilhøre. [F9](værdiliste) viser mulighederne. Gruppe Roller er defineret i programmet Roller. Tast [F4](næste blok).

  Obligatorisk.
Kan ændres af en bruger med Administrator-rolle! Det er vigtigt, at du følger denne procedure:
 1. Åbn programmet Bruger, og find brugeren ([F7](Søg) → Skriv MADS-brugernavnet i feltet "Brugerident." → ([F8](Udfør søg).
 2. Tast [F4](næste blok) og tast [SHIFT + F6](slet rec.) for at slette brugerens tilknytning til rollen. Du sletter ikke rollen, men kun brugerens tilknytning til den.
 3. VIGTIGT! Gem det med [F10](gem), før den nye rolle tildeles.
 4. Angive den nye rolle brugeren skal knyttes til. Der er værdiliste til feltet [F9] (værdiliste).
 5. Gem den nye rolletildeling med [F10](gem).
E-mail
herlau@rm.dk
 1. Angiv eventuelt brugerens E.mail. Ved fx DRG-indberetning vil brugerens E-mail automatisk hentes over. Derpå [F4](næste blok).

  Bør anvendes.
Kan ændres. 
Laboratorieafsnit
B
V
 1. Brugeren skal knyttes til et eller flere laboratorieafsnit. [F9](værdiliste) viser mulighederne. Hvis brugeren mangler tilknytning til et (eller alle) laboratorieafsnit, vil brugeren kunne logge på mads, men ikke kunne se prøver fra de(t) laboratorieafsnit prøven (-erne) er oprettet under.
  Derpå [F4](næste blok).

  Bør anvendes.
Kan ændres. 
Menu
Mads standard menu
 1. Der SKAL forelĂžbig altid vĂŠlges "Mads standard menu". Derpå [ENTER].

  Obligatorisk.
MĂ„ ikke ĂŠndres.
Søgetal
9
 1. Søgetal er en relativ rangordning af brugerrettigheder vedr. patientjournal. Jo højere søgetal (9 er højst), desto højere rangorden. Dvs. en bruger med søgetal 3 har ret til at læse patientjournal-oplysninger skrevet af brugere med rettighed 3, 2 eller 1. Brugere med søgetal 9 kan læse alle patientjournal-oplysninger.
  Derpå [F4](næste blok).

  Bør anvendes.
Kan ændres .
Int Rolle
1
 1. Brugere kan nu tildeles en intern rolle. Rollen kan fx. være rettighed til at hente patientoplysninger fra MADS amtsregister (CPR-oplysninger. Oprettelsen af interne roller kan kun ske i samråd med Systemadministratoren. [ALT + i], hvis du skal indsætte et billede af brugeren.

  Valgfrit.
Tildelingen af en Intern rolle kan ophæves, og brugeren kan få tildelt flere såfremt de er oprettede.
Billede
Billede
 1. Indsætning af billede er valgfrit. Billedet kopieres ind i MADS og gemmes med [F10](acceptér).
   Proceduren:
 • Åbn dit billede i et billedbehandlingsprogram (imens Brugeroprettelsesprogrammet i MADS er åben).
 • Kopier billedet (tastgenvej: [CTRL + C]).
 • Vend tilbage til MADS.
 • Klik i det tomme (billed-)felt og indsæt billede (tastgenvej: [CTRL + V]).
 • Gem med [F10](acceptér). Færdig!

  Valgfrit.
Kan ændres:
 • Tryk på knappen slet billede.
 • Gem ændringen med [F10](acceptér).
 • Indsæt nyt billede, hvis det er dét du vil.
 • Gem med [F10](acceptér). Færdig!
Lås op
Lås op
Har brugeren ikke kunnet logge ind 10 gang i træk, vil han/hun blive låst indtil en bruger med rollen "Administrator" har slettet låsningen igen (og evt. tildelt et nyt password).  
Afslut
 1. Når brugerinformationerne er indtastet trykkes [F10](acceptér).
Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
 
Slette en Bruger
En bruger kan ikke slettes, men den kategori brugeren tilhøre kan ændres til "passiv" således, at brugeren ikke længere kan logge på MADS.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk