MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Administration af MADS roller
Introduktion
I programmet Administration af MADS roller oprettes og administreres brugertyper (roller). Her tildeles rollen de mads-programmer (menupunkter), som rolle skal være afgrænset til. Rollen er en forudsætning for at brugeren kan oprettes.
Oprette (ny) eller ændre en MADS(-gruppe-)rolle
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.
Forskrift
Feltnavn Forskrift for at oprette en (ny) rolle Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) rolle
MADS Roller
Rolleart/-tekst
 1. I kolonnen "Art" indsættes en tom række med [F6](indsæt record). Skriv et navn til rollen.
 2. Tast [ENTER] og lav en yderligere beskrivelse af rollen i kolonnen Tekst. Klik på knappen "Tilknyt roller" ([ALT + T]), hvorefter markøren gÃ¥r til listen Menuroller.
Marker den rolle du vil ændre.
Rollenavnet eller beskrivelsen kan ændres, men kan ikke umiddelbart slettes - se nedenfor.
Menuroller
Menuroller
 1. Markér (museklik) pÃ¥ de menupunkter (programmer), der skal være tilgængelig for rollen.
 2. Tast på knappen 'pil til højre'  for at føre menupunkt(-erne) over i det for grupperollen tilgængelige menusæt, "MADS/Menu roller". Klik på en af pileknapperne er samtidig en accepter/gem handling, svarende til [F10](acceptér). Knapperne 'dobbeltpil' tilføjer eller fjerner alle menupunkter i rollens madsmenu.
Klik på knappen "Tilknyt roller" ([ALT + T]), hvorefter markøren gÃ¥r til listen Menuroller. Herfra kan du fjerne (venstre pile) eller tilføje (højre pile) menupunkter (programmer) til rollen
MADS/menu roller
MADSmenu
 1. Har du fået et menupunkt for meget med over i rollens menusæt kan det føres tilbage ved klik på knappen 'pil til venstre'. Knapperne 'dobbeltpil' tilføjer eller fjerner alle menupunkter i rollens madsmenu.
 
Afslut
 1. Afslut med at trykke på knappen "Opdater brugerroller"  (genvej: [ALT + O]), hvilket samtidig er en accept/gem handling svarende til [F10](acceptér).
Afslut med at trykke på knappen "Opdater brugerroller"  (genvej: [ALT + O]). 
 
Slette en MADS(-bruger-)rolle
Rollen ADMINISTRATOR må aldrig slettes! Hav altid MADS-gruppen med "på sidelinjen" når I ønsker at slette roller! Ønskes nye roller og sletning af gamle roller, er fremgangsmåden følgende:
 1. Opret de nye roller, der ønskes.
 2. Knytte relevante menupunkter til de oprettede roller.
 3. Slette de gamle roller fra Brugerne i brugeren. Husk, at slette rolletilknytningen og acceptere [F10] (acceptér) for hver bruger, før den nye rolle tilknyttes og igen accepteres med [F10] (acceptér).
 4. Når aingen bruger længere er knyttet til den rolle, man ønsker at slette, kan man gå tilbage til dette program og fjerne alle menupunkterne fra rollen.
 5. Herefter kan rollen slettes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk