MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Logoplysninger
Introduktion
I Lopoplysninger gemmes alle hændelser i MADS, hvor der er Søgt på noget eller gemt noget på en prøve.
De oplysninger der vil være tilgængelige er:
  • Bruger og Tid
  • PC/terminal (brugeren har anvendt ved søgning/ændring), 
  • Hændelse (QUERY = Søgning, UPDATE=Gemt, INSERT=Oprettet, LOGIN=login i MADS, LOGOUT=logout fra MADS), 
  • Cpr-nummer og Prøvenummer.
Manualafsnittet er lavet som en række eksempler på søgning på bestemte logoplysninger. Der kan søges ud fra et eller flere kriterier samtidigt. Proceduren er: Tast [F7](søg) - tast søgekriterier i relevante kolonner (KAPITÆLER!) - Tast [F8](udfør søg).
1. Søgning i logoplysninger: Bruger og Login-tidspunkt
2. Søgning i logoplysninger: Prøvenummer
3. Søgning i logoplysninger: Prøvenummer og Bruger
4. Søgning i logoplysninger: Bruger og CPR-nummer
5. Søgning i logoplysninger: Bruger og hændelsen UPDATE for at se hvad brugeren har rettet (nederst).

 

Slette logoplysninger
Det kan IKKE lade sig gøre at slette log-oplysninger. Pt. slettes de automatisk efter 6 mÃ¥neder.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk