MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Send DRG oplysninger
Introduktion
I programmet Send DRG oplysninger vælges og sendes DRG indberetningen for et valgt laboratorieafsnit og i en valgt form. Det er en forudsætning, at alle laboratoriets undersøgelser (MDS-koder) har fået tilknyttet pointtal i programmet Vægttal, og at rapporten er blevet gennereret i programmet Dan DRG points.
Send DRG oplysninger

  1. Laboratorieafsnit: Markér [PIL OP/NED] det laboratoreiafsnit, som Indberetningen skal dække. Hvorvidt et laboratorieafsnits produktion skal kunne DRG-indberettes, opsættes i Laboratorieafsnit.
    Tryk derpå [F4](næste blok).
  2. Tidligere DRG kørsler: Markér [PIL OP/NED] den DRG kørsel, som skal omdannes til en indberetning. Derpå [F4](næste blok).
  3. Kontaktperson: Kontaktperson indsættes automatisk, som den bruger der er logget ind. Hvis E-mail er oplyst for Brugeren indsættes det også automatisk.
  4. Dan Indberetningsfil: Klik på knappen, hvorefter filen automatisk dannes og sendes til den FTP-server, der skal modtage filen.
    MADS melder tilbage, når eksporten er sket:

 

Slette en indberetningsfil
Indberetningsfilen kan ikke slettes eller overskrives, men der kan sendes en tilrettet indberetningsfil.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk