MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Dan DRG points
Introduktion
I programmet Dan DRG points opbygges og godkendes DRG-indberetninger (kørsler). Det er en forudsætning, at alle laboratoriets undersøgelser er tildelt DRG-point i programmet Vægttal. Afsluttede prøver op til en bestemt angivet dato omregnes til deres DRG-tal. Ved næstefølgende DRG-indberetning godkendes den forrige, med henblik pĂĄ at "DRG-stemple" de indberettede prøver, sĂĄ de ikke indgĂĄr i de efterfølgende DRG-indberetninger, samt at de medtages i DRG-rapporten. Efterfølgende DRG-indberetninger medtager derefter prøver efter sidste kørselsdato til ny angivet kørselsdato. Selve afsendelsen af DRG-indberetningen i XML-format, DRG-rapporten, sker i programmet Send DRG oplysninger.
Illustration af DRG-indberetning og proceduren
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

Danne, rette og godkende DRG-indberetninger
Anbefalet procedure gennemføres typisk nogle uger efter en kørselsperiode, fx 1 måned, så alle prøver for perioden så vidt muligt er afsluttede og med:
 1. Første gang en DRG-indberetning (kørsel) dannes, flyttes den over som den først ikke godkendte DRG-indberetning.
  Angiv kørselsdato'en (DDMMÅÅÅÅ), som vil være sidste dato, hvortil der medtages afsluttede prøver. Startdato indsættes automatisk (altid 3 måneder bagud), og kan ikke rettes.
  Gennemfør opsamlingen ved at trykke [F10] (acceptér>.
 2. Opsamlingen er gennemført, når feltet Ikke godkendt DRG kørsel er udfyldt.
  Klik pĂĄ knappen Udskriv fejllisten.
 3. Ret de fejl, der kan rettes ud fra fejllistens beskrivelse, fx hvis prøvens registrerede MDS-kode ikke står i et repertoire, og derfor ikke kan have et vægttal.
 4. Klik på knappen Tilbagefør sidste indberetning, så en ny indberetning for samme periode kan dannes.
 5. Angiv på ny samme kørselsdato, og gennemfør opsamling ved at trykke [F10] (acceptér>.
 6. Forløbet i punkt 2-5 gentages indtil alle fejl, der kan rettes, er rettet.
 7. Umiddelbart inden næste DRG-indberetning opsamles, godkendes forrige DRG-indberetning ved at klikke på knappen Godkend sidste indberetning. Herefter flyttes kørslen over i tabellen Tidligere DRG kørsler og programmet klargøres til ny opsamling.
 8. Forrige DRG-indberetningen kan nu sendes via programmet Send DRG oplysninger.
 9. Angiv slutdato for den næste kørselsperiode og tryk på [F10](accepter).
 10. Herefter kører proceduren som ovenfor - se også procedure-hjulet ovenfor.
Slette kørsler
Kørsler, der endnu ikke er godkendte, kan "tilbageføres". Er der fejl i en indberetning, fx manglende angivelser af pointtal for en nyoprettet undersøgelse, kan disse rettes og den foregående kørsel kan tilbageføres, hvorefter en ny laves, godkendes og sendes. Godkendte kørsler kan IKKE "tilbageføres".

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk