MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Dan DRG points
Introduktion
I programmet Dan DRG points opbygges og godkendes DRG-rapporter (kørsler). Det er en forudsætning, at alle laboratoriets undersøgelser er tildelt DRG-point i programmet Vægttal. Prøver op til en bestemt angivet dato, omregnes til deres DRG-tal. Ved næstefølgende DRG-rapport (kørsel) godkendes den forrige, med henblik på at DRG-stemple de indberettede prøver, så de ikke indgår i de efterfølgende DRG-rapporter. Efterfølgende DRG-rapport medtager derefter prøver fra sidste kørselsdato til ny angivet kørselsdato. Selve afsendelsen af DRG-indberetningen i XML-format, sker i programmet Send DRG oplysninger.
Opbyg og godkend DRG-rapport
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

Forskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at godkende foregående og opbygge ny DRG-rapport

Første gang en DRG-indberetning (kørsel) samles, flyttes den over som den første ikke godkendte DRG kørsel. DRG-indberetningen kan nu sendes via programmet Send DRG oplysninger, hvis der ikke er fejl i indberetningen. Fejl kan fx. være prøver oprettet med en MDS-kode, som ikke findes i repertoiret. Ved alle efterfølgende kørsler er det nødvendigt, at godkende den foregående. Godkendelsen af sidste indberetning "DRG-stempler" prøverne i sidste indberetning, så de ikke tælles med ved den nye kørsel.
Skulle der være fejl i den foregående indberetning, kan den tilbageføres via knappen "Tilbagefør sidste indberetning". Fejlene kan rettes (se Udskrive fejlliste længere nede), og kørslen kan laves igen, og derpå godkendes via knappen "Godkend sidste indberetning". Denne foranstaltning skal medvirke til, at prøver får den korrekte "DRG-stempling", som først sker når en kørsel godkendes.
  1. Klik på knappen "Godkend sidste indberetning", hvis der i feltet "Ikke godkendt DRG kørsel" er angivet en kørsel, og hvis eventuelle fejl i sidste indberetning er rettet.
Kørselsdato
30102010
  1. Angiv en kørselsdato (DDMMÅÅÅÅ), så prøver efter sidste kørsel og frem til ny kørselsdato medtages. "Kørselsnummer" og "Startdato" dannes automatisk, og kan ikke ændres. Tast derpå [F10](accepter).
    Selve forsendelsen af indberetningen sker fra programmet Send DRG oplysninger.

  1. Skulle der være fejl i sidste indberetning, vil knappen "Udskrive fejllisten" være synlig. Fejllisten er en oversigt over de prøver, der er fejl i. Fejlene kan rettes, og derpå kan sidste indberetning tilbageføres, køres igen og endelig godkendes.
Tidligere DRG kørsler Tabellen er kun en oversigt, til visning af tidligere godkendte kørsler.
Slette kørsler
Kørsler, der endnu ikke er godkendte, kan "tilbageføres". Er der fejl i en indberetning, fx manglende angivelser af pointtal for en nyoprettet undersøgelse, kan disse rettes og den foregående kørsel kan tilbageføres, hvorefter en ny laves, godkendes og sendes. Godkendte kørsler kan IKKE "tilbageføres".

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk