MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Vægttal
Introduktion
I programmet Vægttal angives pointtal for en mikrobiologisk ydelses relative ressourcetræk med henblik på indberetning til Sundhedsdatatyrelsens DRG-enhed. Tallene har ikke noget med fakturering at gøre, og fastsættes alene af afdelingen selv.
Vægttal kan angives for en standardgruppe-kombination (kombination af undersøgelsesgruppe og materialegruppe) eller for den enkelte MDS-kode (kombination af undersøgelse, prøvemateriale og anatomisk lokalisation). Standardgrupperne er de samme for alle MADS-installationer og er knyttet til MDS-koder for undersøgelse (MDSU) og for prøvematerialer (MDSP).
I oversigten vises dog kun de MDS-kombinationer, som findes i et af afdelingens repertoirer.
Tilføjes en ny MDS-kode til et repertoire, skal vægttallene altså også eftererguleres.
Der kan samtidig angives reguleringstal for positive prøver og for sekundær undersøgelse. Når pointene er angivet, for alle relevante MDS-kobinationer, opbygges DRG-rapporten i programmet Dan DRG points.
Endelig er der mulighed for at importere DRG vægttal fra en anden MADS-afdeling ved at importere repertoirets DRG-kalkulationer i Opdatering af medcom-tabeller. Manualafsnittet indeholder først en gennemgang af programmet og dernæst en række eksempler.
Tildele (nyt) eller ændre vægttal for en
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

Forskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at tildele (nyt) vægttal Forskrift for at ændre (allerede tildelt) vægttal
Undersøgelsesgrupper
Dyrkning
De 4 undersøgelsesgrupper er fælles for alle MADS-installationer. Undersøgelsesgrupperne er oprettet i MADS i tilknytning til de landsdækkende MDS-Koder, sĂĄ alle undersøgelser tilhører en af de 4 grupper. NĂĄr der skal oprettes vælgttal for en hel standdardgruppe, skal der først markeres Ă©n af de 4 undersøgelsesgrupper, og dernæst en materialegruppe. NB! Bemærk, at undersøgelsesgruppen "Komb.us. (dyrkning og/eller analyse)" indeholder PCR-undersøgelser. Markér [PIL OP/NED] en af de 4 undersøgelsesgrupper. Derpå [F4](næste blok). Markér [PIL OP/NED] den af de 4 undersøgelsesgrupper, det drejer sig om. Derpå [F4](næste blok).
Materialegrupper
Podning
Ligesom med undersøgelsesgrupperne, er de 5 materialegrupper oprettet i MADS i tilknytning til de landsdækkende MDS-Koder, sĂĄ alle materialer tilhører Ă©n af de 5 grupper.
Marker [PIL OP/NED] Ă©n af materialegrupperne og derpĂĄ [F4](næste blok), hvis der skal oprettes pointtal for en hel standardgruppe. Skal du i stedet oprette pointtal for en enkelt MDS-kode, tastes i stedet [F12](vælg).
Markér [PIL OP/NED] den af de 5 materialegrupper, det drejer sig om. Derpå [F4](næste blok), hvis der skal ændres pointtal for hele standardgruppen. Hvis der skal ændres pointtal for en enkelt MDS-kode, tastes i stedet [F12](vælg).
Grundpoint
185
Der skal nu indtastes grundpoint for hele den markerede standardgruppe (kombination af undersøgelsesgruppe og materialegruppe). Derpå ENTER].

Maksimal længde: 30 karakterer.
Obligatorisk.
Skal der ændres grundpoint for hele den markerede standardgruppe, kan det angivne point rettes til det nye.
Tillæg for positiv
235
Der skal indtastes et tillægspoint for positive prøver for hele den markerede standardgruppe. I eksemplet angives vægttallet til at forøges med 235, hvis prøven er positiv. Skriv 0, hvis intet tillæg skal angives. Derpå [ENTER].

Maksimal længde: 30 karakterer.
Obligatorisk.
Skal der ændres tillægspoint for positive prøver for hele den markerede standardgruppe, kan det angivne point rettes til det nye.
Sekundær unds.
185
Der skal indtastes tillægspoint for sekundær undersøgelse for hele den markerede standardgruppe. I eksemplet angives vægttallet til at forøges med 185, hvis der er en sekundær undersøgelse pĂĄ prøven. Skriv 0, hvis intet tillæg skal angives. Derpå [ENTER].

Maksimal længde: 30 karakterer.
Obligatorisk
.
Skal der ændres tillægspoint for sekundær undersøgelse for hele den markerede standardgruppe, kan det angivne point rettes til det nye.
Tildel point
Tildel point
NB! Der kan nu ske flere ting nu:
  • Hvis der trykkes nu pĂĄ knappen Tildel point eller tastes [ALT + t], tildels de samme vægttal til alle MDS-kombinationer, der tilhører den valgte standardgruppe, dvs. alle kombinationer med de nedenstĂĄende lokale undersøgelser og lokale materialekoder, der i kombination indgĂĄr i et af afdelingens repertoirer.
  • Hvis der trykkes [F12] (valg) fĂĄr man mulighed for at indsnævre vægttallene til alene Ă©n undersøgelse i kombination med alle prøvematerialer,
    eller alene én undersøgelse i kombination med ét prøvemateriale og alle anatomiske lokalisationer,
    eller kun Ă©n MDS-kombination.
NB! NB! Bemærk, at angivelse af vægttale kan ikke fortrydes, så man må starte helt forfra, hvis man angiver forkerte tal.
NB! NB! NB! Bemærk også, at hvis man tilføjer en ny MDS-kode i et repertoire, skal vægttallet for MDS-koden efterreguleres i dette program.
Ønsket undersøgelse
Ønsket undersøgelse
Dette er bĂĄde en oversigt og en valgmenu. Alle de lokale undersøgeseskoder, der er tilknyttet et af afdelingens repertoire og hører til under den valgte undersøgelsegruppe i MDS-koderne, vises. Markér [PIL OP/NED] en ønsket undersøgelse, hvis grundpoint skal angives for MDS-koder, der kun vedr. Ă©n undersøgelse. Hvis grundpointene samtidig kun skal gælde undersøgelsen i kombination med et specifikt prøvemateriale, vælges [F4](næste blok), for at vælge prøvemateriale.
Skal du i stedet oprette pointtal for alle MDS-koder med den valgte undersøgelse, trykkes nu pĂĄ knappen Tildel point eller tastes [ALT + t]. Med [F11](exit) går du tilbage til øverste blok.
Indenfor den valgte standardgruppe, vælges nu de(n) enkelte undersøgelser i kombination med prøvematerialer, der skal have ændret pointtal. Markér [PIL OP/NED] en ønsket undersøgelse. Derpå [F4](næste blok), for at vælge prøvemateriale.
Skal du i stedet ændre pointtal for alle MDS-koder med den valgte undersøgelse, trykkes nu pĂĄ knappen Tildel point eller tastes [ALT + t].
Med [F11](exit) går du tilbage til øverste blok.
Prøvetagningssted
Prøvemateriale
Indenfor den valgte standardgruppe (kombination) og den valgte undersøgelse, vælges nu [PIL OP/NED] mellem de prøvematerialer, der tilhører den overfor valgte materialegruppe og som findes i et af afdelinges repertoirer i kombination med undersøgelsen. Hvis grundpointene skal gælde den markerede undersøgelse og det markere prøvemateriale i kombination med alle anatomiske lokalisationer, trykkes nu på knappen Tildel point eller tastes [ALT + t].
Hvis grundpointene skal gælde en specifik MDS-kode trykkes [F4](næste blok), for at vælge anatomisk lokalisation.
Markér [PIL OP/NED] et prøvemateriale. Derpå [F4](næste blok), for at vælge anatomisk lokalisation. Skal du i stedet ændre pointtal for alle MDS-koder med den valgte undersøgelse og det valgte prøvemateriale, trykkes nu pĂĄ knappen Tildel point eller tastes [ALT + t].
Anatomisk lokalisation
Anatomisk lokalisation
Markér [PIL OP/NED] en anatomisk lokalisation. Derpå [F12](vælg). Der er nu mulighed for at tildele helt individuelle vægttal i den nederste blok for hvert MDS-kode (MDS-kombination), som findes i et af afdelingens repertoirer.
NB! Bemærk, at trykker du på knappen Tildel point eller tastes [ALT + t] nu, vil grundpointene stadig blive tildel alle anatomiske lokalisationer, selvom du kun har markeret ét af lokalisationerne.
Markér [PIL OP/NED] en anatomisk lokalisation. Derpå [F12](vælg) og angiv de individuelle vægttal for hver MDS-kode (MDS-kombination).
MDS-kode(nederst blok)
MDS-kode
Markér [PIL OP/NED] den MDS-kode, som skal have individuel vægttal. Derpå [ENTER]. Markér [PIL OP/NED] den MDS-kode, som skal have individuel pointtal. Derpå [ENTER].
Grund (nederst)
Grund
Indtastes grundpoint for den markerede MDS-kode. Derpå [ENTER].

Maksimal længde: 40 karakterer.
Obligatorisk.
Indtastes grundpoint for den markerede MDS-kode. Derpå [ENTER].
P.tillæg (nederst)
P.tillæg
Indtast tillægspoint for positive prøver for den  markerede MDS-kode. Skriv 0, hvis intet tillæg skal angives. Derpå [ENTER].

Maksimal længde: 40 karakterer.
Obligatorisk.
Indtast tillægspoint for positive prøver for den  markerede MDS-kode. Skriv 0, hvis intet tillæg skal angives. Derpå [ENTER].
Sekundær
Sekundær
Indtast tillægspoint for sekundær undersøgelse for den  markerede MDS-kode. Skriv 0, hvis intet tillæg skal angives. Derpå [ENTER].

Maksimal længde: 40 karakterer.
Obligatorisk.
Indtast tillægspoint for sekundær undersøgelse for den  markerede MDS-kode. Skriv 0, hvis intet tillæg skal angives. Derpå [ENTER].
Afslut Når pointene for den enkelt MDS-kode er indtastet trykkes [F10](acceptér) for at gemme det. Når pointene for den enkelt MDS-kode er indtastet trykkes [F10](acceptér) for at gemme det.
Eksempel - Vægttal til alle MDS-koder, som findes i et af afdelingens repertoirer, og som tilhørende én kombination af Undersøgelsesgruppe og materialegruppe.

Trykkes der på knappen Tildel point eller tastes [ALT + t] når alene en undersøgelsesgruppe og materialegruppe er valgt, tildeles ALLE MDS-koder (som findes i ét af afdelinges repertoirer) herunder samme grundpoint.

Eksempel - Vægttal til alle MDS-koder, som findes i et af afdelingens repertoirer, og som tilhørende én kombination af Undersøgelsesgruppe og materialegruppe, og gælder en specifik undersøgelse.

Trykkes der på knappen Tildel point eller tastes [ALT + t] når en undersøgelsesgruppe og materialegruppe er valgt, og én undersøgelse (i eksemplet "dyrkning og resistens") er markeret, tildeles ALLE MDS-koder (som findes i ét af afdelinges repertoirer) under dén undersøgelse samme grundpoint.

Eksempel - Vægttal til alle MDS-koder, som findes i et af afdelingens repertoirer, og som tilhørende én kombination af Undersøgelsesgruppe og materialegruppe, og gælder en specifik undersøgelse i kombination med et specifikt prøvemateriale.

Trykkes der på knappen Tildel point eller tastes [ALT + t] når en undersøgelsesgruppe og materialegruppe er valgt, og én undersøgelse (i eksemplet "dyrkning og resistens") samt ét prøvemateriale (i eksemplet "Sår - podning") er markeret, tildeles ALLE MDS-koder (som findes i ét af afdelinges repertoirer) under dén undersøgelse i kombination med dét prøvemateriale samme grundpoint.

Eksempel - Vægttal til én specifik MDS-koder, som findes i et af afdelingens repertoirer.

For den markerede Undersøgelse og det markede prøvemateriale angives ud for én MDS-kode individuelle de vægttal - i eksemplet er den pointtillægget for den sekundære undersøgelse ændret.

Eksempel - Vægttal til én specifik MDS-koder, som er NY i et af afdelingens repertoirer.

For den markerede Undersøgelse og det markede prøvemateriale angives ud for den nye MDS-kode i nederste blok de individuelle de vægttal - i eksemplet er der endnu ikke sat nye vægttal på en ny MDS-kode.

Slette grupper eller pointtal
Standardgrupper kan ikke slettes. Pointtal kan heller ikke slettes, men der hvor "ingen tillæg" skal angives, skrives 0.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk