MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Fakturaudskrivning
Introduktion
Faktureringen igangsat i programmet Fakturering eller fra Kreditnota eller Faktura - manuel, kan udskrives/sendes elektronisk fra dette program. Opsætningen af fakturakunden bestemmer om fakturaen udskrives eller sendes elektronisk. Tidligere gennemførte faktureringer (jobs) kan også udskrives fra dette program

EKSEMPEL

Udskriv/send ventende faktura
  1. Opstart udskrift af faktura : Udskrivning af sidst godkendte faktura/kreditnota.
  2. Klik pĂĄ Start udskrivning af faktura . De fakturakunder, der er sat op til elektronisk fakturering, fĂĄr tilsendt faktura elektronisk. Resten udskrives, hvis det er angivet for fakturakunden.
Udskriv/Send specifikke fakturanumre
  1. udvalg af Faktura til udskrivning : Angiv fakturanumre, der ønskes gen-udskrevet/genudsendt.
  2. Tryk [F10]>acceptér). Herved lægges faktura over klar til udskrivning.
Oversigt over (Udskriv/Send) tidligere faktureringsjob
  1. Oversigt over udskrivningsjob's : Oversigten viser hvilke udskrivningsjob og tilhørende fakturanr samt hvem, der har udskrevet.
  2. Markér tidlige fakturaudskrivningsjob eller de enkelte faktura under jobbet med [F12](valg), og tryk [F10](acceptér), hvis de ønskes lagt over klar til udskrivning.
Slette en Fakturaudskrivning
De enkelte fakturaudskrivningsjob kan slettes (markér [F12](valg)[SHIFT+F6][F10](acceptér)), men det bør man nok aftale i afdelingen, hvordan politikken skal være.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk