MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Faktura - manuel
Introduktion
Manuel faktura bruges til at regulere de samlede faktureringer. Hvis der ved en tidligere fakturering har været en forkert faktura til en kunde, fx at kopisvarmodtageren i stedet for rekvirenten har modtaget fakturaen, foretages de efterfølgende rettelser i programmerne Faktura - manuel og Kreditnota. Ved faktura-fejl vil det normalt være nødvendigt at rette den oprindelige rekvisition først i Forside. Derpå oprettes en kreditnota til den kunde, der har betalt for meget. Endelig oprettes den korrekte faktura manuelt i dette program, og i samme periode som den foregående samlede fakturering(!), da det så ikke vil påvirke opgørelsen ved næste automatiske fakturering. Hvis der laves fakturastatistik, skal den laves om, så rettelserne kommer med. Når den manuelle faktura er dannet, kan den udskrives fra programmet Fakturaudskrivning.
Danne faktura
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.
Forskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at oprette en manuel faktura
Fakturadato
30092018
 1. Angiv fakturadato (format DDMMÅÅÅÅ). Derpå [ENTER].
  Oblikatorisk
Afsender
AAPEBAK
 1. Angiv kunden. Anvend evt. [F9] (værdiliste). DerpĂĽ [ENTER].
  Obligatorisk.
Afsnit
B
 1. Angiv laboratorieafsnit. DerpĂĽ [ENTER].
  Obligatorisk.
Regnskabskd
A - Prøver under rammebudget
 1. Angiv regnskabskode. Anvend evt. [F9] (værdiliste).
  Obligatorisk.
  Derpå [F4] (Næste blok).
Prøvenr - søg
Ø 000001 18
 1. Søg de prøver frem, som skal faktureres manuelt. Der kan søges på prøvetype, prøvenummer eller ĂĽrstal: Tast [F7] (angiv søgekriterie), angiv søgekriterie fx prøvenummer og tast [F8] (udfør søg). IndsĂŚtningspunktet springer til feltet Art.
  Obligatorisk.
Art (undersøgelse)
11
 1. Undersøgelsen kan ikke Ìndres. LÌg prøven til fakturering med [F12] (valg).
 2. Vil du søge flere prøver frem til fakturering, gür du tilbage til prøvenummer-feltet med [F3] (blok før), taster [F7] (angiv søgekriterie), angiv prøvenummer og tast [F8] (udfør søg) og evt. marker dem til fakturering med >tt>[F12] (vÌlg).
Prøver - faktureret
oversigt nederst
 1. Nederste blok er en oversigt over de prøver, der faktureres på kunden. Afslut med at godkende akturaen med [F10] (acceptér).
Slette en Faktura
En manuel faktura kan ikke slettes. Der kan istedet dannes en kreditnota.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk