MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Fakturering
Introduktion
En samlet fakturering sker fra dette program. Først gang en fakturering dannes forudsætter det, at du har:
 1. oprettet fakturakunder og knyttet dem til de relevante kunder,
 2. oprettet betalingskoder,
 3. oprettet et prisindeks og
 4. sat undersøgelserne og laboratorieafsnittene til at skulle faktureres.
Alle efterfølgende gange, hvor der faktureres, skal den foregående fakturering godkendes, før den næste kan laves.
Er der sendt forkert fakturering afsted til enkelte kunder, skal der i Kreditnota tilbageføres betaling og eventuelt i faktura - Manuel ske en fakturering af en anden kunde.
Hvis en udført undersøgelse mangler i prisindekset eller en prøve mangler at markeres for betaling af undersøgelse (se Forside), der normalt skal faktureres, vil prøverne ende på en fejlliste. Så længe der er prøver på fejllisten, kan faktureringen ikke godkendes.

EKSEMPEL

Godkend sidste fakturering
 1. Hvis sidste fakturering ikke er godkendt, kan den nye faktureringen ikke dannes.

  Vises knappen   Udskriv fejllisten  , er der faktura'er, som ikke kan sendes. Disse prøver skal først rettes, enten ved at prøvens undersøgelse opsættes i prisindekset eller ved at angive i Forside, at en undersøgelse skal faktureres. Et eksempel pĂĄ en fejlliste: 
 2. Herefter skal den fakturering, der indeholder fejl, tilbageføres via knappen   Tilbagefør sidste indberetning  .
 3. Lav nu faktureringen pĂĄ ny. Indsæt Fakturadato (sidste dag, der skal medtages i faktureringen) og tryk ENTER. MADS angiver derefter automatisk faktureringens startdato (skriv ikke i feltet selvom MADS foreslĂĄr datoen Ă©t ĂĄr tidligere, da MADS senere automatisk retter det til første dag efter sidste faktureringsslutdato), medmindre det er første fakturering afdelingen laver; Angiv da første dag, der skal indgå i faktureringen.

 4. Tryk  [F10<] (acceptér) hvorefter faktureringen skabes - se øverste billede igen.
 5. Herefter kan sidste fakturering godkendes ved at klikke pĂĄ   Godkend sidste indberetning  .
 6. Når foregĂĄende fakturering er godkendt, dannet udskrives den fra programmet Fakturaudskrivning.
Slette en Fakturering
En fakturering bør kun slettes, hvis den ikke er godkendt, og derfor kan gentages. Slettes en faktura, der er godkendt, forsvinder den endegyldigt fra MADS.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk