MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Aktive Brugere
Introduktion
Aktive brugere viser en rapport over alle MADS-brugere, der har adgang, og hvornår de sidste var logget ind. Rapporten er opdelt i hver bruger-rolle for sig. Hvis brugeren ikke har været logget på MADS i mere end 6 måneder, mangler datoen. Rapporten kan bruges til at kontrollere, om man har fået sat brugere inaktive, hvis de ikke længere skal have adgang til MADS. Der kan afkrydses/streges om brugere skal forblive aktive eller sættes inaktive. Når rettelserne er lavet i Bruger, kan rapporten signeres.
Aktive brugere

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk