ADMINISTRATION    KUNDEKARTOTEK    AFD.GRUPPER - F. 2. 6.  -  Revideret 30-01-09. - SIDE 1
Afdelingsgrupper

Introduktion I programmet Afdelingsgrupper kan man oprette eller rette Afdelings-hovedgrupper. Afdelingsgrupper bruges i programmet Kunder i forbindelse med fakturering, hvor kunden er en afdeling under en hovedafdeling, der betaler alle afdelingens prøver.

 

Oprette (ny) eller ændre en afdelingsgruppe
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

F. 2. 6. AFDELINGSGRUPPER - SIDE 2
Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) afdelingsgruppe Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) afdelingsgruppe
Afd.gruppe
A-kode
Indtast en selvvalgt alfanumerisk (dvs. tal eller bogstaver) kode. Brug en systematik i oprettelsen af afdelingsgrupper (og kunder/afdelinger), hvor koden er genkendelig i de afdelinger, der hører ind under gruppen.

Max. længde: op til og med 7 karakterer.

Start med at søge afdelingsgruppen ved tastaturrækkefølgen: [F7](angiv forespørgsel) - [kundekode] - [F8](udfør søg).  Er du usikker på  kundekoden, så indtast den eller de tegn, du ved er rigtige (brug %-tegn, i den ende af kode, hvor du er usikker, fx. PAA% for alle kunderkoder, der begynder med PAA) inden [F8](udfør søg). Koden kan ikke ændres.
Navn
Navn
Indtast gruppens navn.

Max. længde: op til og med 50 karakterer.

Gruppens navn kan ændres.
Afslut Når afdelingsgruppen (-erne) er indtastet trykkes [F10](acceptér), hvorved afdelingsgruppen er oprettet og tilgængelig i programmet Kunder (kundekartoteket). Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.

 

Slette en Afdelingsgruppe
Hvis afdelingsgruppen er knyttet til kunder, der igen er blevet knyttet til prøver, kan afdelingsgruppen ikke slettes.