MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Fakturakunder
Introduktion
Når der laves samlet fakturering i MADS, og man ønsker at et bestemt kundesegment (fx almen praksis under overenskomst) faktureres til samme fakturakunde (fx sygesikringen), er det en forudsætning at fakturakunden (fx sygesikringen) oprettes og knyttes til det kundesegment først. Når fakturakunden er oprettet i dette program, skal man i Kundekartoteket knytte fakturakunden til alle kunde i segmentet.

EKSEMPEL

Opret en fakturakunde

 1. Skriv et selvvalgt navn i kundenr. Tryk [ENTER]. Skal du i stedet søge en kunde frem, kan du bruge  [F7] (klargør søg) → angiv kriterie →  [F8] (udfør søg). Du kan ændre fakturakunde-oplysninger.
 2. Indsæt fakturakundens Debitornr/Afd.nr. Tryk [ENTER].
 3. Indsæt fakturakundens EAN-nr/Kontonr. Tryk [ENTER].
 4. Indsæt Referenceid, den kontaktperson fakturakunden/økonommiafdelingen kan kontakte vedrørende faktureringen. Tryk [ENTER].
 5. Indsæt Ordrenr, hvis fakturakundens har bedt om, at det angives. Tryk [ENTER].
 6. Angiv kundens Navn → tryk [ENTER] angiv adresse og evt. telefonnr→ tryk [ENTER].
 7. Faktureringskoden Fakt.kode angiver hvilken slags fakturering, der dannes. Kode;
  "1: Prøver specificeres pr. linie" giver en linie pr prøve med oplysning om undersøgelse og cpr-nummer.
  "2: Sum pr. fakturaart" giver antal prøver pr. undersøgelse og faktureringssummen for hver kunde (under den fakturakunde). Bemærk, at kunder der ikke har knyttet en fakturakunde til sig, men samtidig tilhører den kundetype, der faktureres, vil komme med ud som en prøve pr linje (svarende til fakt kode 1).
  "3: Sum pr. betalingskode" giver antal prøver og faktureringssummen pr. betalingskode.
  Faktureringskoden er oprettet i Følgeteksten FAK.
 8. Ønskes fakturabilag udskrevet automatisk? For hvert laboratorieafsnit kan man markere, at fakturabilag automatisk udskrives ved fakturaudskrivning. I takt med, flere faturaer kun sendes elektronisk, er der mulighed for at angive, for en specifik (ekstern) kunde udskrives fakturabilag altid.
 9. Gem med [F10] (acceptér).

 

Slet en fakturakunde
En fakturakunde kan først slettes, når den ikke længere er knyttet til en kunde, og den ikke er lĂĽst af en faktureringskørsel, der mangler at blive godkendt.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk