MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Kunder
Introduktion
I programmet Kunder (rekvirerende afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket.
Her angives også om kunden ønsker papirsvar eller elektronisk svar, og hvilken lokationsnummer, SKS-nummer og SOR-kode kunder har. I forbindelse med XML-svar skal der angives kundens Identifikationskode (om rekvirentkoden er Sygehusafdeling, Ydernummer eller SOR-kode). Hvis afdelingen benytter fakturering via MADS, knyttes faktureringsoplysninger til kunden ogsĂĄ her.
Ændringer i kundeoplysningerne logges. Hvis Kunder (afdelinger) indgår i samme printer-netværk som KMA, kan svarene skrives direkte ud til kundens printer. Afdelingsudskrift aktiveres i KMA-oplysninger, men angivelse af kundens printer sker hér i kundekartoteket.
Inden skift af SOR-kode, er det muligt at angive to SOR-koder, og pĂĄ "skiftedagen" klikke pĂĄ skifteknappen. Ligeledes kan der angives to lokationsnumre (elektronisk postkasse-nummer), sĂĄ man blot skal klikke pĂĄ skifteknappen for at bytte lokationsnumre pĂĄ skiftedagen. Der kan kun sendes svar til det aktuelle lokationsnummer og SOR-kode, men der kan i en overgangsfase modtages rekvisitioner pĂĄ begge lokationsnumre.
Det er muligt, at se en oversigt over rekvirentens prøver i kundekartoteket.
Oprette (ny) eller ændre kundeoplysninger
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.
fanebladet Generelt i kundekartotek
 
Søg SKS-koder
 
 
fanebladet Diverse i kundekartotek
 
fanebladet Rekv. printer i kundekartotek
Oprette eller ændre en brugers oplysninger
Forskrift
Feltnavn Forskrift for at oprette en (ny) kunde Forskrift for at ændre i (allerede oprettet) kundeoplysninger
Generelt
Kundekode
HSKEAAMB
Indtast en selvvalgt alfanumerisk (dvs. tal eller bogstaver) kode. Brug en systematik i oprettelsen af kunder, hvor fx. kundetype, amt og by/hospital er angivet i de første tegn. eller kode er lig SOR-kode eler ydernummer.

Max. længde: 12 karakterer.
Obligatorisk.

Start med at søge kunden ved tastaturrækkefølgen: [F7](angiv forespørgsel) - skriv søgekriterie i et af felterne, fx i kundekoden - [F8] (udfør søg). Er du usikker på kundekoden, så indtast den eller de tegn, du ved er rigtige (brug %-tegn, i den ende af kode, hvor du er usikker, fx. PAA% for alle kunderkoder, der begynder med PAA) inden [F8] (udfør søg). Du kan nu "bladre" mellem de fundne kunder med [PIL OP/NED].
Generelt
Ydernr.
6620249
Indtast ydernummer. Feltet kan forblive blank, hvis kunden ikke har ydernummer. Feltet er obligatorisk, hvis MADS bruges til at fakturere kunden. [F9] (værdiliste) viser en værdiliste med SKS-koder. [ESC] lukker værdilisten.

Max. længde: 17 karakterer.
Valgfri.

Ydernummer kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Navn
AAMB Børneambulatorium
Indtast kundens navn. Feltet skal udfyldes.

Max. længde: 40 karakterer.
Obligatorisk.

Kundenavnet kan ændres, men ikke slettes.
Generelt
Gade
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Indtast kundeadresse.

Max. længde: 50 karakterer.
Valgfri.

Gade kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Post
8200 (Aarhus N)
Indtast postnr. Feltet skal udfyldes. Bynavn udfyldes automatisk.

Obligatorisk.

Postnr. kan frit ændres, men ikke slettes. Bynavn udfyldes automatisk.
Generelt
Kundetype
H (Hospital)
Indtast kundetype. [F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af kundetyper sker i følgeteksten KNDTYP.

Obligatorisk.

Kundetypen kan frit ændres, men ikke slettes.
Generelt
Hospital
HSKE (Ă…rhus Universitetshosp. Skejby
Indtast hospitalskoden.  [F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af hospitaler sker i følgeteksten HOSPIT.
NB! Koden har specielt betydning for statistikudtræk og rapporter.

Valgfri.

Hospitalskoden kan frit ændres, tilføjes eller slettes, men vær, som skrevet, opmærksom på at koden specielt har betydning for statistikudtræk og rapporter.
Generelt
Intern afdeling
Intern afd
Indtast Intern afdeling. Feltet bruges til underinddeling af afdelinger, men det er ikke kodet, dvs. ingen værdiliste. 

Max. længde: 10 karakterer.
Valgfri.

Intern afdeling kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Speciale
80 (Pædiatri)
Indtast evt. speciale. Speciale anvendes i statistikudtræk, hvor afgrænsning i parametret kundegrupper kan foretages på bl.a. speciale.  [F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af specialer sker i følgeteksten SPECIA.

Valgfri.

Speciale kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Sengeafsnit
S-afsnit
Indtast evt. Sengeafsnit.

Max. længde: 5 karakterer.
Valgfri.

Sengeafsnit kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Specialekode
Spec-kode
Indtast selvvalgt specialekode, der kan angive hvordan kunde skal angives, hvis man i Forsiden rekvisitionen) vil angive patientens stamafdeling.
Bemærk: Feltet kan kun anvendes, hvis det er valgt i programmet KMA-oplysninger (faneblad " Diverse parametre", feltet "Reg. af speciale").

Max. længde: 5 karakterer.
Valgfri.

Specialekoden kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Hospitals-center
Hos-Cen
Indtast hvilket hospitalscenter kunden evt. tilhører. [F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af Hospitalscentre sker i følgeteksten HOSPCE.

Valgfri.

Hospitalscentre kan frit ændres tilføjes eller slettes.
Generelt
SOR kode
6620249AAMB
Id. kode
Ingen
SOR kode skift
7026249A-AMB
Id. kode
Ingen
Indtast kundens SOR kode. I øverste felt skal angives den officielle kode hvormed kunden genkendes ved elektronisk kommunikation af rekvisitioner og svar. For praksis er det indtil videre identisk med ydernummer og for hospitaler SKS-koden eller sygehusafdeling. [F9] (værdiliste) viser en værdiliste med SKS-koder. [ESC] lukker værdilisten.
Feltet Id. kode angiver hvilken type rekvirentkode, der skal anvendes i XML-svar. Der kan angives Sygehusafdeling, Ydernummer eller SOR-kode. Identifikationskode er kun synlig, hvis der i KMA-oplysninger er angivet, at Identidfikationskode anvendes. I feltet SOR kode skift angives den kommende ny SOR-kode, såfremt kunden er ved at skifte SOR-kode. På skiftedagen kan du klikke på knappen skift, hvorved SOR-koderne byttes om, og den nye (nederste) ophøjes til primære SOR-kode.
Kundebeskrivelsen i svaret vil altid være den øverste SOR-kode, og den elektroniske postkasse svaret sendes til, vil være lig med lokationsnummeret - angivet i næste faneblad.

Max. længde: 17 karakterer.
Valgfri, men bør udfyldes.

SOR-kode kan ændres, men bør ikke slettes.
Generelt
Titel
Titel
Indtast evt. kundens titel.

Max. længde: 25 karakterer.
Valgfri.

Titel kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Institution
Institution
Indtast evt. institution.

Max. længde: 30 karakterer.
Valgfri.

Institution kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Telefon
78451530
Indtast evt. telefonnummer. Telefonnummer kan frit frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Fax nr.
Fax nr.
Indtast evt. fax nr. Fax nr. kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Telefon (h)
Telefon (h)
Indtast evt. hemmeligt telefonnummer. Telefonnummer kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Kan modtage rekvisitioner?
(markering for)
Angiv om kunden skal kunne modtage rekvisitioner. Ved markering ĂĄbnes 2 nye felter, der giver mulighed for at angive et stempel (pĂĄ svaret til originalrekvirenten og evt. MiBa), samt om rekvisitionen skal sendes til eksternt laboratorium automatisk (typisk SSI).

Kunder, der kan modtage rekvisitioner, er andre (mikrobiologiske) laboratorier. Kunden/rekvisitionsmodtageren kan nu registreres i KMA-oplysninger som værende den, der standard får videresendt rekvisitioner.
Markeres eksternt laboratorium IKKE, vil det være muligt at videresende rekvisitionen regionsinternt, fx mellem laboratorierne i region syddanmark. Det forudsætter også, at denne kunde er anført i de ønsket undersøgelser, som skal kunne videresendes.

Valgfri.

Kan ændres.
Generelt
(tom)
"Tom"
Hvis laboratorierekvirenten skal kunne modtage en xml-rekvisition, skal rekvirenten registreres med laboratorieangivelsen her. Kan ændres.
Generelt
Statistikkode
2 (Skejby)
Indtast Kundestatistikkode. [F9] (værdiliste) viser valgmulighederne, som er oprettet i den nummerisk programkode KNDST1. [ESC] lukker værdilisten. Kundestatistikkoden bruges i perioderapporter og statistikudtræk, hvor data bl.a. adskilles på kundetyper.

Obligatorisk.

Statistikkoden kan ændres,men ikke slettes.
Generelt
Svarmodtager
Svarmodtager
Indtast kundekoden på en supplerendes varmodtager, hvis der er en FAST AFTALE om, at en anden end kunden samtidig får svaret tilsendt - fx. en andet amts KMA eller en hovedafdeling, der altid får kopi af svar, som er sendt til satelitafdeling i andet amt. Svarmodtager kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Generelt
Status
0 (aktiv)
Feltet angiver kundens status. Der skal indtastes værdien "0" (aktiv) eller "1" (slettet). Status kan ændres, men ikke slettes. Du kan bruge den til at gøre en kunde inaktiv ("slettet"), dvs at kundens rekvisitioner ikke længere kan registreres.
Generelt
Logoplysninger
(Logoplysninger)
Logoplysninger viser en oversigt over ændringer på kundeoplysninger, samt hvem der har ændret det. I eksemplet er faxnummeret tilføjet d. 18.8.2010. Ledeteksten, der står ud for det ændrede felt (oplysning), vises i en liste - øverst. Det er også muligt at søge på en ledetekst, og set hvilke ændringer, der er gemt på kunden. I nederste del vises de faktiske ændringer, således at den sidste ændring står øverst. Der kan ikke ændres direkte i logoplysningerne.
Generelt
1. Dan søgekriterier
(1. Dan søgekriterier)
Aktivér knappen ([CTRL + 1] eller klik på den). I blokken indtastes søgeordet, hvis du ønsker at knytte et specielt søgeord for  netop den kunde du er ved at oprette. Blokken lukkes ved at du går tilbage til [F3] (forrige blok). Anvendelse af specielt søgeord er beskrevet herunder. Specielt søgeord kan frit ændres, slettes eller tilføjes til kunde.  Anvendelse af specielt søgeord er beskrevet herunder.
Generelt
2. Anvend søgekriterier
(2. Anvend søgekriterier)
  Knappen dukker op når du gør klar til søgning med [F7] (angiv forespørgsel). Aktivér knappen ([CTRL + 2] eller klik på den). Indtast søgeord og tast [F8] (udfør søg). Hvis der kommer flere søgeordsresultater, kan du flytte markeringen af en kunde med [PIL OP/NED]. Marker søgeord/kunde med [F12] (vælg) og derpå [F8] (udfør søg) for at finde kundeoplysningerne.
Generelt
3. Prøveoversigt
(3. Prøveoversigt)
Klik pĂĄ knappen for at se oversigt over rekvirentens prøver.  
Diverse
Lokationsnr (venstre)
5790001990770
Indtast lokationsnummer, sĂĄ kunden kan modtage elektronisk svar. Lokationsnummeret er den "elektroniske postkasse"s identitet. Lokationsnummeret kan rekvireres ved sundhedsstyrelsen eller hos kunden. Lokationsnummer kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Elektronisk kommunikation Lokationsnr (højre)
57900019900770
Hvis det varsles, at kunden skifter lokationsnummer, kan det kommende nye nummer indsættes her. Typisk sker det for mange hospitalsrekvirenter pĂĄ Ă©n gang, og sĂĄ kan man i god tid inden fĂĄ anført de kommende lokationsnumre. SĂĄ behøver man blot, at trykke pĂĄ Skift den dag, hvor lokationsnummeret officielt skifter - hvorved der sættes samme lokationsnummer i begge felter. Lokationsnummer kan ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Svarprotokol
XML
Angiv om der anvendes papirsvar, Edifact (EDI-svar), XML-svar eller "Edifact og XML". Hvis afdelingen sender svar i bĂĄde Edifact og XML, skal der i KMA-oplysninger være valgt, at svar sendes i både edifact og XML. Svarprotokol kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Papirsvar (afsluttende)
N
Angiv med "J" (ja) eller "N" (nej) om kunden skal have afsluttende papirsvar. Vælges "N" vil kunden dog alligevel modtage papirsvar, hvis ikke lokationsnummer er angivet. Angivelsen i afsluttende papirsvar kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Papirsvar (foreløbig)
N
Angiv med "J" (ja) eller "N" (nej) om kunden skal have foreløbige papirsvar. Vælges "N" vil kunden dog alligevel modtage papirsvar, hvis ikke lokationsnummer er angivet. Angivelsen i foreløbige papirsvar kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
EPJ-lokationsnr
MIDTEPJ
Indtast EPJ-lokationsnummer, hvis kunden  kan modtage elektronisk svar via EPJ. Lokationsnummer kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Kvittering
(markering for)
Markering medfører, at kunden, som en positiv kvittering, automatisk får tilsendt et tomt svar straks ved modtagelse af ELEKTRONISK rekvisitionen. Ved manuel rekvisition skal man manuelt sende et tomt svar fra Forside. Kvitteringen kan frit markeres eller afmarkeres.
Diverse
Svarudskrivningsprinter
Printerens navn
Hvis kunden modtager svar direkte i egen printer, skal printerplaceringen angives hér. Brug knappen "Gennemse" for at søge tilgængelige printere. Feltet har kun virkning, hvis der i KMA-oplysninger er angivet, at der anvendes "afdelingsprint".
Hvis svarudskrivning til kundens printer kun skal ske for nogle laboratorieafsnit, angives det i de underste felter.
Kan frit ændres eller slettes.
Diverse
Indtast GLN.nr i "Forsiden"
(markering for)
Markering medfører, at man i Forsiden kan anføre et GLN-nummer (bruges kun pĂĄ Rigshospitalet). Kan fjernes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Fakturafri
fakturafri
Hvis der benyttes fakturering via MADS, kan kunden sættes til at være fakturafri. NĂĄr der køres fakturering vil prøver fra denne kunde ikke indgĂĄ deri. Fakturastatus kan frit ændres.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Betaling
5 (Andre hospitaler i Ă…rhus amt)
Indtast betalingskode. [F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC] lukker værdilisten. Ændring i listen af betalingskoder sker i følgeteksten BEK.
Bruges kun i forbindelse med faktureringsstatistikker i MADS.
Betalingskoden kan frit ændres eller tilføjes, men ikke slettes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Amt
* (Ă…rhus Amt)
[F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC]] lukker værdilisten. Ændring i listen af amtskoder sker i følgeteksten  AMT. 
Bruges kun i forbindelse med faktureringsstatistikker i MADS.
Amtskoden kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Adm. tilknytning
1 (Region Midt)
[F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. [ESC]] lukker værdilisten. Ændring i listen af Administrativ tilknytning sker i følgeteksten  REGION. 
Bruges kun i forbindelse med faktureringstatistikker i MADS.
Adm. tilknytning kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Kommunenr
751

Angiv eventuelt kommunenummer. Der findes ikke en værdiliste til feltet.
Bruges kun i forbindelse med faktureringsstatistikker i MADS.

Kommunenummer kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Fakt.kunde
HSKE (Ă…rhus Universitetshospital, Skejby)
Som regel indsættes fakturakunden automatisk, når kundekoden er indtastet, men den kan ændres.
Bruges i forbindelse med fakturering via MADS. Flere kunder kan være knyttet til samme fakturakunde, fx et hospital, og der vil så dannes en samlet fakturering til fakturakunden, fx hospitalet, ved faktureringskørslen.
Fakturakode kan frit ændres, tilføjes eller slettes. [F9](værdiliste) viser nærmere oplysning om fakturakunder. [ESC] lukker værdilisten.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Afd.gruppe
Afd.gruppe
Indtast afdelingsgruppe. [F9] (værdiliste) viser valgmulighederne. Ændring i listen af afdelingsgrupper sker i Afd.grupper.
Bruges i forbindelse med fakturering via MADS, hvor en fakturakunde, fx et hospital,kan splittes yderligere op i afdelingsgrupper, fx børneafdelingen.
Afdelingsgruppe kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Debitornr/Afd.nr
Deb-/Afd-nr
Hvis kunden ikke fakturerer via en hovedkunden (fx en region) angivet i feltet "Fakt.kunde", skal der angives debitornr eller afdelingsnr.
Bruges i forbindelse med fakturering via MADS.
Debitornr eller afdelingsnr kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
EAN-nr/Konto-nr
EAN-/kt-nr
Indtast kundens EAN lokationsnummer, hvis faktureringen sker elektronisk.
Bruges kun i forbindelse med fakturering via MADS.
EAN kan frit tilføjes eller fjernes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Referenceid
Referenceid
Indtast referenceid, hvis den elektroniske fakturering er knyttet til bestemt reference.
Bruges kun i forbindelse med fakturering via MADS.
Referenceid kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Diverse
Faktureringsoplysninger
Ordrenr
Ordrenr
Indtast ordrenr.
Bruges kun i forbindelse med fakturering via MADS.
Ordrenr. kan frit ændres, tilføjes eller slettes.
Rekv. printer
Rekvisitionsprinter
Rekv-printernavn - Skuffe
Bruges kun til web-MADS, hvor der skal udskrives en rekvisition direkte til en rekvirent-afdelings printer. Brug knappen Gennemse for at søge tilgængelige printere. Feltet har kun virkning, hvis der i KMA-oplysninger er angivet, at der anvendes "afdelingsprint". Rekvisitionsprinter kan frit ændres eller slettes.
Rekv. printer
Ved tilføjelse eller rettelse af rekvisitionsprinter for kunder, kan der springes direkte mellem kunderne via knapperne. Rekvisitionsprinter kan frit ændres eller slettes.
Afslut Når kundeoplysningerne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved kunden er oprettet i kartoteket. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt.
 
Slette en kunde
Hvis der er knyttet prøver til kunden (hvad der jo normalt er), kan den ikke slettes. Kun i sjældne tilfælde er det muligt at slette kunder. Spørg din systemansvarlige. I stedet kan kunden gøres "inaktiv".

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk