MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Dan kontrolprøver
Introduktion
Programmet gør det muligt på én gang, at danne kontrolprøver for en længere periode, fx. en måned eller et år. Der kan laves flere serier af kontrolprøver, fx. én for hver kontrolstamme.
Danne kontrolprøver
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.
Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette kontrolprøver
Prøvetype
K
Angiv prøvetypen.
Kategori
H
Angiv den kategori kontrolprøverne skal tilhøre.
Rekvirent
AAPEBAK
Angiv den rekvirent, der skal stå på kontrolprøverne.
Navn
Gilbert Jensen
Angiv test-personens navn, fx Gilbert Jensen eller Nancy Berggren eller Test Testesen.
Prøvemateriale
295
Angiv prøvematerialet I bruger til kvalitetskontrolprøver.
Undersøgelse
11
Angiv undersøgelsen I udfører på kontrolprøver.
Position 1 og 2 i prøvenummer
99
Angiv de to første tal i prøvenumrene, der vil bliv genereret. Eksemplet vil generere numrene K 990011, K 990021, K 990031 etc, hvor cifrene 2-5 angiver dagnummer (1, 2, 3, etc.) og 6. ciffer bakterienummeret (1) angivet længere nede. Skal der kontrolleres flere kontrolstammer, vil disse få prøvenummer K 990011, K 990012, K 990013 etc.
Dato fra og til
01012011 - 31012011
Angiv den periode hvor kontrolnumrene skal dannes. Dato 01012011 svarer til dagnummer 1 i år 2011.
Baktnr
1
Angiv bakterienummeret. Det er en fordel, at benytte samme bakterienummer for samme type kontrolstamme, således af E. coli fx altid er nr. 1, Staph. aureus altid nr. 2 etc.
Bakterie
295
Angiv bakteriekoden for kontrolstammen.
Ugedage, hvor der skal foretages kvalitetskontrol
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Angiv de ugedage hvor der skal dannes én ny kontrolprøve. I eksemplet vil det betyde, at lørdag d. 1.1.2011 laver MADS K 990011, mandag d. 3.1.2011 laves K 990031 og så fremdeles.
Dan kontrolprøver til bakteriologi
Dan kontrolprøver til bakteriologi
Klik på knappen, når opsætningen er klar. Herefter dannes kontrolprøverne.
Slette kontrolprøver
Hvis du har oprettet kontrolprøverne forkert, kan du ikke slette dem herfra, men skal gøre det i Slet igangværende prøver.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk