MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
MDS Koder
Introduktion
I MDS Koder vedligeholdes de forskellige landsdækkende klassifikationstabeller og repertoire til MDS-koderne. Der er mulighed for, at oprette undersøgelsesgrupper og materialegrupper med henblik på grupperinger til DRG (diagnoseregistrering til Sundhedsstyrelsen). Kun administratoren kan tilføje nye elementer, og programmet er primært et værktøj til MADS-administratoren.
Vedligeholdelsen af det landsdækkende repertoire i den lokale udgave af MADS, sker ved opdatering i programmet "Opdatering af Medcom tabeller". Det er derfor ikke en god idé, at rette repertoiret inde i dette program, men istedet oprette sit lokale repertoire i programmet Dan eget repertoire. Eventuelle rettelser til det landsdækkende repertoire bør i stedet sendes til MDS-gruppen eller MADS-udviklergruppen (att.Marianne Bøgild), som vedligeholder det landsdækkende repertoire. I øvrigt kan der søges i de landsdækkende klassifikationslister og repertoiret i menu-punkter MDS-koder.
Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser
 1. TILFØJE UNDERSØGELSESKODE: Indsæt tom record (linie) med [F6](ny record).
 2. Angiv undersøgelsens 5-cifrede kode. Tast derpå [ENTER]. MADS nægter oprettelsen, hvis koden er anvendt tidligere.
 3. Angiv Sorteringsnummer. Hvis der angives et allerede brugt sorteringsnummer (fx nr "3") og du efterfølgende klikker på knappen Generere sortering vil programmet hæve sorteringsnummeret på alle de efterfølgende (sorterede) koder ("3" bliver til "4", "4" bliver til "5" osv.).  Tast derpå [ENTER].
 4. Angiv Undersøgelsens tekst. Maks. 80 karakterer. Tast derpå [ENTER].
 5. I forbindelse med rapportering af DRG (diagnoseregistrering til sundhedsstyrelsen) kan den enkelte mikrobiologiske afdeling oprette særlige grupperinger af undersøgelser. Undersøgelsesgrupperne er oprette under faneblade "Unds. gruppe". Angive nu hvilken undersøgelsesgruppe undersøgelsen skal tilhøre. Tast derpå [ENTER].
 6. PASSIVERE UNDERSØGELSESKODE: I feltet "Udgået den" kan du indsætte den dato (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ) hvor undersøgelsen formelt er udgået. MDS-koderne som undersøgelsen indgår i eksisterer stadig, så dette felt må blot opfattes som oplysning til administratoren. Gem med [F10](acceptér).
 7. Om knappen Udskriv kodeliste se trin 3.
Udskrive kodelister
 1. UDSKRIV KODELISTE: Når du har klikket på knappen Udskriv kodeliste dukker printdialog-boksen op. 
 2. Bemærk, at du ud over at vælge om listen skal vises på skærmen eller udskrives, også kan vælge om den skal sorteres på Sorteringskode, tekst eller MDS-kode. Foretag den valg og tryk [ENTER] eller klik på den grønne "lysregulering".
Oprette eller passivere landsdækkende koder for Materialer
 1. TILFØJE MATERIALEKODE: Indsæt tom record (linie) med [F6](ny record).
 2. Angiv materialets 5-cifrede kode. Tast derpå [ENTER]. Er koden tidligere anvendt, vil MADS nægte oprettelsen.
 3. Angiv Sorteringsnummer. Angivelsen af sorteringsnummer er identisk med sorteringsnummer for undersøgelseskoden - se punkt 3 i oprettelse af undersøgelseskode. Tast derpå [ENTER].
 4. Angiv Materialets tekst. Maks. 80 karakterer. Tast derpå [ENTER].
 5. I forbindelse med rapportering af DRG (diagnoseregistrering til sundhedsstyrelsen) kan den enkelte mikrobiologiske afdeling oprette særlige grupperinger af materialer. Materialegrupperne er oprette under faneblade "Mat.gruppe". Angive nu hvilken materialegruppe materialet skal tilhøre. Tast derpå [ENTER].
 6. PASSIVERE MATERIALEKODE: I feltet "Udgået den" kan du indsætte den dato (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ) hvor materialet formelt er udgået. MDS-koderne som materialet indgår i eksisterer stadig, så dette felt må blot opfattes som oplysning til administratoren. Gem med [F10](acceptér).
 7. Om knappen Generere sortering se under punkt 3 - sortering - ovenfor.
 8. Om knappen Udskriv kodeliste se trin 3.
Oprette eller passivere landsdækkende koder for Lokalisationer
 1. TILFØJE LOKALISATIONSKODE: Indsæt tom record (linie) med [F6](ny record).
 2. Angiv lokalisationens 5-cifrede kode. Tast derpå [ENTER]. Er koden tidligere anvendt, vil MADS nægte oprettelsen.
 3. Angiv Sorteringsnummer. Angivelsen af sorteringsnummer er identisk med sorteringsnummer for undersøgelseskoden - se punkt 3 i oprettelse af undersøgelseskode. Tast derpå [ENTER].
 4. Angiv Lokalisationens tekst. Maks. 80 karakterer. Tast derpå [ENTER].
 5. PASSIVERE LOKALISATIONSKODE: I feltet "Udgået den" kan du indsætte den dato (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ) hvor lokalisationen formelt er udgået. MDS-koderne som lokalisationen indgår i eksisterer stadig, så dette felt må blot opfattes som oplysning til administratoren. Gem med [F10](acceptér).
 6. Om knappen Generere sortering se under punkt 3 - sortering - ovenfor.
 7. Om knappen Udskriv kodeliste se trin 3.
Oprette eller passivere lokale Undersøgelsesgrupper
 1. TILFØJE GRUPPEKODE: Indsæt tom record (linie) med [F6](ny record).
 2. Angiv en gruppekode Maks. 5 cifre. Tast derpå [ENTER].
 3. Angiv gruppekodens tekst. Maks. 80 karakterer. Tast derpå [ENTER].
 4. PASSIVERE GRUPPEKODE: I feltet "Udgået den" kan du indsætte den dato (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ) hvor gruppekoden formelt er udgået. Dette felt skal blot opfattes som oplysning til administratoren. Gem med [F10](acceptér).

Undersøgelsesgruppen er den ene variabel for standardgrupperne ved registrering af vægttal til DRG.

Oprette eller passivere lokale Materialegrupper
 1. TILFøJE GRUPPEKODE: Indsæt tom record (linie) med [F6](ny record).
 2. Angiv en gruppekode. Maks. 5 cifre. Tast derpå [ENTER].
 3. Angiv gruppekodens tekst. Maks. 80 karakterer. Tast derpå [ENTER]. 88
 4. PASSIVERE GRUPPEKODE: I feltet "Udgået den" kan du indsætte den dato (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ) hvor gruppekoden formelt er udgået. Dette felt skal blot opfattes som oplysning til administratoren. Gem med [F10](acceptér).

Prøvematerialegruppen er den anden variabel for standardgrupperne ved registrering af vægttal til DRG.

Oprette eller slette landsdækkende Prompter
 1. TILFØJE LANDSDÆKKENDE PROMPT: I øverste blok vælges [PIL OP/NED] hvilken type, prompten skal være.
  Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
 2. Angiv promptens 5-cifrede kode. Alle koder under 89999 er anvendelige. Koder over 90000 har tidligere været er reserveret til lokale prompter, men i realiteten vil det ikke vrike i EPJ og WebReq, hvis koden ikke findes i den fælles nationale promptliste.
  Laboratoriespecialerne deler en national prompttabel, som vedligeholdes af WebReq med kopi til MedCom. Tast derpå [ENTER]. Er koden tidligere anvendt, vil MADS nægte oprettelsen.
 3. I feltet "S" angives med
  1 = hvis det skal være en fast prompt på rekvisitionen, uanset hvad der rekvireres eller
  0 = hvis prompten kun er tilgængeligt, når den knyttes til den lokale repertoirefil, dvs. at prompten afhænger af hvad der rekvireres. Kan ændres. Tast derpå [ENTER].
 4. Angiv kort tekst, som er en ledetekst eller overskrift til gruppespørgsmål. Maks. 25 tegn. Obligatorisk. Kan ændres. Tast  [ENTER].
 5. Angiv lang tekst, som er forklaring til spørgsmål eller muligt svar i gruppespørgsmål. Maks. 70 tegn. Obligatorisk.  Kan ændres. Tast  [ENTER].
 6. Skriv det promptsvar, fx "Ja" eller "Nej" ("%" hvis enhver udfyldning skal lede til fremhævelse),der skal udløse en farvemarkering (orangegul - skærpet opmærksomhed) for prompten i Hent rekvisition, Dyrkning og Mikroskopi.
 7. I feltet "Sek" (sekvensnummer) angives et gruppetilhørsforhold. Med angivelsen af samme sekvensnummer for flere prompter, samles disse prompterne i en valgmenu i rekvisitionsprogrammet hos lægen. Kan kun anvendes for promptype 5 (15) "kommentar" og 6 (16) "Element i gruppe", og et sekvensnummer kan kun dække én gruppe. Valgfrit. Kan ændres. Tast [F10] (acceptér) for at gemme prompten.
 8. Om knappen Udskriv kodeliste se trin 3.
Promptspørgsmål kan ikke slette! Men Prompten kan fjernes fra den eller de MDS-koder i repertoiret, hvor den kan være tilknyttet. Det sker i programmet Oversigt over eget repertoire. Derpå skal repertoirefilen og MDS-tabellerne genereres på ny og sendes via MedCom til sysgehuse og/eller praktiserende læger.
Oversigt over repertoire
 1. Der bør ikke rettes i det landsdækkende repertoire, med undtagelse af tilknyttede NPU-koder. Det kan give problemer med at oprette et lokalt repertoire, hvis man ændre på det landsdækkende repertoire hér.
  Har I et behov for at mappe en NPU-kode eller lokal biokemi-kode til en MDS-kode skal det indsættes i feltet "IUPAC". Det vil bl.a. være nødvendigt, hvis I ønsker at kunne modtage og nummerere automatisk ud fra en NPU-kode - se også herom i Automatisk rekvisition. En grøn fnut markérer, at der er alternative NPU-koder knyttet til MDS-koden, dvs. der kan altså sættes op at flere forskellige NPU-koder konverteres til den samme MDS-kode automatisk i MADS.
 2. Om knappen Udskriv kodeliste se trin 3.
 3. Knapen Alternative iupackoder: Knappen leder ind til en side (vist herunder) hvor der kan angives ekstra mappinger mellem en MDS-kode og lokale koder/NPU-koder, fx af hensyn til EPJ mappinger. Listen med MDS-koder er kun dem, der allerede har fĂĄet tilknyttet en mapping til en NPU-kode/lokal kode.
Undersøgelsesgrupper (WebReq - Laboratoriemedicin)
 1. Listen er kun til visning, og viser de grupperinger indenfor mikrobiologi, som tidligere har været benyttet i webreq "Laboratoriemedicin". Med den nye udgave af "Laboratoriemedicin" medio 2018 benyttes grupperingerne ikke længere.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk