MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Oversigt over eget repertoire
Revideret 19-08-2019
Introduktion

I programmet Oversigt over eget repertoire knytter du prompter, der skal være specifikke for udvalgte MDS-koder (kombinationer), til din repertoirefil.
Der er ikke (længere) faste prompter i bestemte rekvisitionsportaler (webreq, EPJ, BCC).
Prompterne

 • Indikation (kode: 25001),
 • Antibiotika f√łr (kode: 25101) og
 • Antibiotika efter (kode: 25102)
skal tilf√łjes til alle MDS-koder, som man √łnsker dem p√•.

I Dan eget repertoire, oversigten over repertoiretyper, er der mulighed for at knytte de 3 prompter fast p√• det markerede repertoire. Man skal dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at det s√• kun vil g√¶lde nye MDS-koder der tilf√łjes repertoiret. Skal allerede oprettede MDS-kombinationer i repertoiret have dem tilf√łjet, skal man kontakte MADS-gruppen.

Knytte eller fjerne promptspørgsmål til/fra en MDS-kode i eget repertoire
 1. Marker  med [PIL NED/OP] den Rrepertoiregruppe, dine valg skal gælde. Vælg gruppen med [F12] (valg).
 2. Markér den MDS-kode (kombination), som promptspørgsmålet skal knyttes til eller fjernes fra:
  1. Markér med [PIL NED/OP] den relevante √ėnsket unders√łgelse. Tast [F4] (næste blok) for at vælge blandt oprettede Pr√łvetagningssted(-er)(prøvematerialer), der kan anvendes sammen med den valgte √ėnsket unders√łgelse.
  2. Markér med [PIL NED/OP] det relevante prøvemateriale. Tast [F4](næste blok) for at vælge blandt anatomisk lokalisation-(er), der kan anvendes sammen med den valgte ønskede undersøgelse og det valgte prøvemateriale.
  3. Markér med [PIL NED/OP] den relevante anatomiske lokalisation. Tast [F4](næste blok) for at g√• til Tilknyttede promptsp√łrgsm√•l for at knytte promptspørgsmål til den valgte MDS-kode.
 3. Indtast prompt-id eller vælg fra værdiliste [F9] (liste), hvis du vil knytte en ny prompt til MDS-koden. Alle prompter er landsdækkende promptspørgsmål (Mangler du prompter, kan det skyldes prompten ikke er oprettet hos MedCom eller du ikke har f√•et opdateret de landsd√¶kkende MDS-koder - hvori landsd√¶kkende prompter st√•r). Tast [ENTER].
  Vil du i stedet slette en prompt, markerer du den, taster [SHIFT + F6] (Slet rec.) og [F10] (accepter).
 4. Indtast Sorteringsnummer i feltet S.nr. for at angive hvor blandt flere promptspørgsmål, at dette skal optræde i rekvireringen. Tast [ENTER].
 5. Indtast i feltet Op om prompten er obligatorisk ("1") eller Valgfri ("0") til udfyldning. Gem det med [F10] (accepter).
 6. Feltet Sy. anvendes ikke længere, og man skal blot lade værdien stå.
 7. Når du har oprettet en tilknytning, og vil kopiere samme promptspørgsmål til en eller flere andre  MDS-koder, trykker du først på knappen >>Kopi<<. Dernæst finder du den næste MDS-kode og taster derpå [F12] (valg). Så er promptspørgsmålene kopieret, du gemmer med [F10] (accepter) og fortsætter så evt. til næste MDS-kode.

ud for prøvemateriale og anatomisk lokalisation angiver, at der findes prompter knyttet til dén MDS-kode.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk