MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Dan eget repertoire
Introduktion

I programmet Dan eget repertoire vÌlger du blandt de anbefalede landsdÌkkende MDS-koder (kombinationer), hvilke der skal vÌre i et af din afdelings repertoirer. Du bestemmer altsü hvilke koder for beskrivelse af bestemte kombinationer af ønsket undersøgelse (MDSU), prøvemateriale (MDSM) og anatomisk lokalisation (MDSL) der skal vÌre tilgÌngelige fra jeres afdeling hos rekvirenterne ved elektronisk rekvirering.

Repertoiret forudsĂŚtter, I har tilknyttet (mappet) koderne fra klassifikationstabellerne (MDSU, MDSM og MDSL) til laboratoriets interne koder for ønsket undersøgelse, prøvemateriale og anatomisk lokalisation. Yderligere information kan findes på www.medcom.dk eller pĂĽ opslag i eller forslag til MDS-koder.

Ved opbygningen af repertoire kan man knytte forskellige undersøgelser med samme materiale til samme glasgruppe, og derved gøre det muligt for rekvirenten, at bestille flere undersøgelser pü samme materiale. Desuden kan der anføres et andet udførende laboratorium, hvis du vil give rekvirenten mulighed for at vÌlge en undersøgelse, der laves pü et andet laboratorium.

Der kan oprettes og kopieres forskellige repertoirer (repertoiregruppe). BemÌrk hÊr, at kvalifikator og lokale versionsnummer oprettes i repertoiregruppen første gang, men derefter retter MADS det automatisk ved skabelsen af nye versioner (i Dan egne tabelfiler).
Endvidere er der kontrol pü, at tilknytningen af prompter og DRG-vÌgttal til en MDS-kode, først skal fjernes, før MDS-koden kan fjernes fra repertoiret.
BemĂŚrk at du gĂĽr til samme MDS-kode, nĂĽr du klikker pĂĽ en anden repertoiregruppe - dvs. en enkelt MDS-kode nemmere rettes pĂĽ tvĂŚrs af alle oprettede repertoiregrupper.

Tilknytte eller fjerne en MDS-kode i eget repertoire

 1. VĂŚlg repertoiregruppe: (eks: Hospitaler)
  Flyt markøren til Repertoiregrupper. Nür programmet übnes stür markøren i Ønsket undersøgelse, sü [F3] (forrige blok) er genvej for at flytte markøren til Repertoriegrupper.
  MarkĂŠr med [PIL NED/OP] den repertoiregruppe, du vil danne repertoire for.
  VÌlg repertoiregruppen med [F12](valg). Markøren flyttes da til ønsket undersøgelse.
 2. VÌlg undersøgelse: (eks: 327 Varicella-Zoster virus - PCR)
  Markér med [PIL NED/OP] den undersøgelse (1. del af MDS-koden), der skal indgå i afdelingens repertoire. Herved er de første 5 cifre i MDS-koden valgt.
  Tast [F4](nÌste blok) for at vÌlge blandt de prøvematerialer, der kan anvendes sammen med den valgte ønskede undersøgelse.
 3. VÌlg kombinationer pr. undersøgelse og prøvemateriale(r): (eks: 140 Ekspektorat)
  Markér med [PIL NED/OP] det prøvemateriale (2. del af MDS-koden), der i kombination med markeret ønsket undersøgelse skal indgĂĽ i repertoiret. Herved er de nĂŚste 5 cifre i MDS-koden valgt. Du har nu tre muligheder:
  1. Vil du TILVÆLGE ALLE de anatomiske lokalisationer, der kan anvendes sammen med det markerede prøvemateriale, taster du nu [F12](valg). Du har nu valgt at alle MDS-koder (kombinationer) af anatomiske lokalisationer, som kan kombineres med den valgte undersøgelse og det valgte prøvemateriale, indgĂĽr i repertoiret. Du kan gå videre til nĂŚste prøvemateriale eller nĂŚste ønsket undersøgelse.
  2. Vil du FRAVÆLGE ALLE muligheder taster du nu [SHIFT + F6](slet record). Det er kun tilknytningen, der fjernes, ikke prøvematerialet. Det er ikke muligt at fravĂŚlge MDS-koder, som afdelingen har tilknyttet prompter eller DRG-tal til. Ligeledes kan der, historisk, vĂŚre MDS-koder knyttet til "Laboratoriemedicin"-grupper. Den tilknytning skal ogsĂĽ først ophĂŚves. Dobbelt-klik på rød fnut ud for Anatomisk lokalisation viser tilknyttede prompter. Forsøger du at fravĂŚlge en MDS-koden med tlknyttede prompter eller DRG-tal, får du en af følgende "Alerts":
    
  3. Vil du specificere hvilke anatomiske lokalisationer der skal vĂŚlges eller fravĂŚlges til at beskrive afdelingens MDS-koder, taster du [F4](nĂŚste blok).
 4. VÌlg kombination pr. undersøgelse, prøvemateriale og anatomisk lokalisation: (eks: 199 .)
  Markér med [PIL NED/OP] den anatomiske lokalisation (3. del af MDS-koden), der i kombination med markeret ønsket undersøgelse og prøvemateriale skal indgĂĽ i repertoiret.
  Med [F12](valg) tilvÌlges MDS-koden, med [SHIFT + F6](slet record) fravÌlges den repertoiret. Igen gÌlder det, at tilknytning til prompter, DRG-vÌgttal og evt. laboratoriemedicin-grupper skal fjernes først, før MDS-koden kan fjernes fra repertoiret.
 5. I kolonnen Ant bestemmes for MDS-koden hvor mange labels, der udskrives pü PTB'en (prøvetagningsblanketten hos rekvirenten), nür rekvisitionen sendes.
  Kolonnen P anvendes ikke lÌngere. Tidligere har prøvetypen skulle angives, nür webMADS blev anvendt.
 6. For den enkelte MDS-kode (kombination) vil den landsdÌkkende tekst og kode samt eventuelle DRG-tal vÌre vist i blokken øverst til højre.
 1. VÌlg udførende laboratorium: (eks: Skejby)
  Hvis I vil vise i jeres repertoire, at MDS-koden udføres i et andet laboratorie, kan det vĂŚlges i kolonne-menuen Udførende lab. Herved sendes rekvisitionen automatisk til udførende lab. "Udførende laboratorier&q½ uot; er oprettet i følgeteksten LABDK. Husk at lave en lokal aftale om, hvordan I orienterer hinanden mellem laboratorier om evt. ĂŚndringer af repertoire. Skal MDS-koden kun indgå i eget repertoire, skal "Udførende lab" vĂŚre tomt. BemĂŚrk, at repertoirer til EPJ muligvis skal afstemmes anderledes vedr. udførende lab end hĂŠr beskrevet.
 2. Flere undersøgelser pü samme materiale:
  Hvis undersøgelsen skal kunne kombineres med andre undersøgelser på samme materiale, skal MDS-koderne knyttes til samme glasgruppe. Klik da på knappen glasgruppe. Glasgrupperne er oprettet i programmet Glasgrupper. Glasgruppekoderne og -navnene er lokale, IKKE nationale. BemĂŚrk, at alle MDS-koder skal vĂŚre knyttet til en Glasgruppe i Cosmic, mens repertoirer til andre EPJ-systemer skal hĂĽndteres anderledes m.h.t. glasgrupper.
  glasgruppe
  VĂŚlg glasgruppe for MDS-koden: Klik på glasgruppekoden i venstre kolonne. (flyttes derefter op over glasgruppeoversigten). Glasgruppen er nu knyttet til MDS-koden.
  FravÌlg glasgruppe for MDS-koden: Klik pü glasgruppen over oversigten (forsvinder derefter fra øverste position).
  Glasgruppenavn og/eller glastype pĂĽ stregkode-label: Klik pĂĽ samme mĂĽde som ved glasgruppekoden sĂĽ teksten flyttes op over oversigten.
  FravĂŚlg glasgruppenavn og/eller glastype: Klik pĂĽ navnet over oversigten
  (forsvinder derefter fra øverste position).
  Medtages glasgruppenavn skrives det istedet for prøvemateriale pü stregkode-labelens øverste del (ca 15 karakterer).
  Medtages glastype skrives det istedet for ønsket undersøgelse pü stregkode-labelens nederste del (ca 15 karakterer).
 3. Hvis MDS-koden skal gĂŚlde fra en bestemt dato eller i en fastlagt periode, klikker du på "Vis valid periode", og angiver start og evt. slutdato.
Oprette nyt repertoire eller kopiere eksisterende repertoire

 1. Klik på knappen "Opret ny repertoiretype". Skriv Kode (selvvalgt),Tekst (selvvalgt), Kvalifikator, rekvisitionssystem, versionsnummer og gem med [F10](acceptér). VĂŚlges "Faste prompter medtages?" vil prompterne "Antibiotika før/efter" medtages for alle MDS-kombinationer, der EFTERFØLGENDE oprettes i repertoiret i EPJ. I WebReq er "Antibiotika før/efter" altid faste. NB! Nyt pr. 1.6.2013: I Webreq har man ikke lĂŚngere de faste prompter "Indikation" og "Kliniske oplysninger". Disse skal lĂŚgges ind pĂĽ hver eneste MDS-kode, hvor man ønsker det.
 2. Vil du samtidig kopiere oplysninger fra et andet repertoire, markerer du det nye repertoire og klikker på knappen "Hent repertoireoplysninger fra andet repertoire".
 3. Du kommer til samme billede ved at klikke på knappen "Kopiere repertoire" i 1. blok af "Dan eget repertoire".
 4. Marker det repertoire hvorfra oplysningerne skal hentes og klik på knappen "IgangsĂŚt overførsel af repertoireoplysninger".
 5. NĂĽr du har oprettet et revideret repertoire, skal du IKKE rette versionsnummeret. Det sker automatisk i Dan egne tabelfiler.
 6. Du skal ogsü angive om rekvisitionssystemet er EPJ eller webreq, og om du ønsker de faste prompter (indikation og antibiotika før/efter) medtages. Gøres det ikke, vil de skulle sÌttes pü de MDS-koder, hvor det ønskes (i Oversigt over eget repertoire).
 7. Hvis jeres repertoire dannes som XML, skal følgende angives:
  EAN lokationsnummer for modtageren af repertoiret (EPJs/WebReqs), Lokationsnummer for afsenderen (jeres egen afdeling/afsnit) og jeres sygehusklassifikationsnummer.
Udvide udsnittet af klassifikationstabellerne
Mangler en ønsket undersøgelse, et prøvemateriale eller en anatomisk lokalisation i oversigten, kunne det skyldes at der mangler en oversÌttelse (mapping) mellem en af klassifikationstabellernes MDS-kode og de interne koder. Du skal tilknytte en MDSU-kode, en MDSM-kode eller en MDSL-kode til henholdsvis den ønsket undersøgelse, det prøvemateriale eller den anatomiske lokalisation, som du mangler. Find undersøgelsen, prøvematerialet eller lokalisationen og knyt MDS-kode-delen til den/det (mapping mellem tabellerne).
Det kan også skyldes, at kombinationen ikke er oprettet i det landsdĂŚkkende repertoire. Oprettes undtagelsesvist en ny landsdĂŚkkende MDS-kode er det meget vigtigt at Lene Toft Nielsen, MDS-gruppen, bliver orienteret, da de nyoprettede MDS-koder ellers ikke vil blive opdateret ved senere generelle opdateringer af MADS. 
Det kan også skyldes, at undersøgelsen eller prøvematerialet slet ikke er oprettet i de landsdĂŚkkende klassifikationstabeller. Da bør du foreslå klassifikationskoden.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk