MADS ONLINE MANUAL:  - Revideret  24-02-09  - SIDE  1
Konvertering af sted

Introduktion I programmet Konvertering af sted oprettes konvertering af ét prøvemateriale, fx Øje, til et andet prøvemateriale, fx Podning fra slimhinde, og anatomisk lokalisation, fx Øje. Konverteringen vil så foregå automatisk i registreringen af rekvisitionen i Forside. Hvis der sker ændringer i koderne for prøvematerialer, har man hermed en mulighed for at undgå fejlindtastninger og sikre, at indtastningerne er korrekte, fx i forhold til MDS-koderne. Konverteringen fungerer uafhængigt af om Prøvematerialet er aktivt eller inaktivt.

 

Oprette eller ændre (indstillinger for) konvertering af prøvemateriale
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at Oprette (ny) Konvertering Forskrift for at ændre (allerede oprettet) konvertering
Udgået prøvemateriale
190 Øje
Angiv kode for det prøvemateriale, der ikke længere må registreres. [F9](værdiliste)viser en værdiliste for alle prøvematerialer.
Obligatorisk.
I feltet søges det prøvemateriale, som skal ændres. Brug [F7](angiv forespørgsel) → [prøvematerialets artskode] → [F8](udfør søg).
Prøvemateriale
672 Podning fra slimhinde
Angiv koden for det prøvemateriale, som der skal konverteres til.
Obligatorisk.
Dette felts indhold kan ændres.
Anatomisk lokalisation
49 Øje
Angiv koden for den anatomiske lokalisation, som der skal konverteres til.  [F9](værdiliste)viser en værdiliste for alle anatomiske lokalisationer.
Valgfrit.

Gem oprettelse af den nye konvertering med [F10](acceptér).

Dette felts indhold kan ændres eller slettes.

 

Slette en konvertering
En oprettet og anvendt konvertering kan slettes.