MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Prøvematerialegrupper
Introduktion
I programmet Prøvematerialegrupper oprettes Prøvematerialegrupper med forvalg for tilknyttede stempler, forgæringsrækker og resistensplader.
Oprette eller ændre (indstillinger for) et prøvematerialegrupper
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.

Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette (ny) Prøvematerialegruppe Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) Prøvematerialegruppe
Art
0
Angiv en talkode for prøvematerialegruppen. Der findes ingen værdiliste for frie numre, men søger du alle frem med [F8](udfør søg) eller laver du en samlet udskrift over alle prøvematerialegrupper (Rapport → Tabeludskrifter → Prøvematerialegrupper), kan du se de anvendte numre. Opret ny Prøvematerialegruppe ved at taste [F6](Ny rec) og angive fri Art-kode.
Max. længde: 3 cifre.
Obligatorisk.
I feltet søges den prøvematerialegruppe, som skal ændres. Brug [F7](angiv forespørgsel) → [prøvematerialegruppens artskode] → [F8](udfør søg).

Talkoden for en oprettet Prøvematerialegruppe kan ikke ændres.

OBS! Prøvematerialegruppe 999 må ikke slettes! Kun Administratoren kan se denne prøvematerialegruppe. For dette prøvemateriale skal endvidere alle rækker være tilknyttet. Den lokale mads-administrator skal sørge for at oprettede plader altid tilknyttes prøvematerialegruppe 999.

Tekst
virus-prøver
Tildel Prøvematerialegruppen et navn.
Gem oprettelsen (med  [F10](acceptér)) inden du evt. fortsætter med tilknytte forvalg af 
Max. længde: 30 karakterer.
Obligatorisk.
I feltet søges den Prøvematerialegruppe, som skal ændres, såfremt den ikke er fundet ved art-koden. Prøvematerialegruppens navnet kan ændres, men ikke slettes.

angivelsestype
Angivelsestypen bestemmer hvor i angivelsen af bakterier (i Dyrkning) der springes til når bakterietypen er indtastet.
Mulige angivelsestyper:
A (Absolutmængde)
K (Kolber)
R (Relativ Mængde).
Angivelsestypen kan tilføjes, ændres eller slettes. Angivelsestyperne er oprettet i Følgeteksten MGDTYP, der ikke mĂĄ ændres.
Stempeloversigt
Multiresistent stamme
I denne, venstre tabeloversigt er opført alle stempler, der kan eller (endnu) ikke er tilknyttet prøvematerialegruppen. I blokken under vises det markerede stempels stempeltekst. Det markerede stempel knyttes til gruppen med >.
Alle stempler kan knyttes til gruppen med >>.
Bemærk: Kun de tilknyttede bioanalytiker-stempler er tilgængelige i programmerne Dyrkning eller Prøveanalyse i Stempeloversigten. Forvalget er altså til for at lette overskueligheden, og sikre mod forkert tilknyttede stempler.

OBS! Hvis et stempel skal være fast på den primære menu i dyrkningsprogrammet, SKAL stemplet være knyttet til alle prøvematerialegrupper!  samt være opsat korrekt i Intern menu.

 Stemplerne kan frit knyttes til gruppen.
Materialestempeloversigt
0 ingen vækst
I denne, højre tabeloversigt er opført alle stempler, der er tilknyttet prøvematerialegruppen. I blokken under vises det markerede stempels stempeltekst. Det markerede stempel løsnes fra materialegruppen med <.
Alle stempler kan løsnes fra materialegruppen med <<.
 Stemplerne kan frit løsnes fra  gruppen.
Tilknyt Stempler

Forrige / Næste
Er du i gang med at knytte/løsne stempler til/fra flere prøvematerialegrupper, anvendes disse knapper til at springe mellem alle oprettede prøvematerialegrupper, hvis navne står i feltet ovenover.
Pladeoversigt - Materialepladeoversigt
Pladeoversigt

 

Forgæringsrækker eller resistensplader tilknyttes eller løsnes fra gruppen på samme måde, som ved stempler - se dette ovenfor. I oversigtslisten skelnes der mellem resistensrækker med blå skrift og forgæringsrækker med sort skrift. Oprettelsen af forgæringsrækker/resistensplader sker i programmet Resistens- og forgæringsrækker.
Bemærk: I Dyrkningsprogrammet er det stadig muligt at hente alle resistensplader eller forgæringsrækker, hvor der i visningen kan skiftes mellem de hér tilknyttede og alle rækker via knapperne:  
Funktionen Alle rækker er kun mulig, hvis prøvemateriale 999 er oprettet og alle rækker er tilknyttet dette prøvemateriale. Hvis prøvematerialegruppe 999 ikke findes i din afdeling, vil den blive lagt ind ved næste opdatering. Sørg derfor i fremtiden, at nye plader altid bliver knyttet til prøvematerialegruppe 999.
Pladerne kan frit løsnes fra gruppen, med undtagelse af gruppe 999, hvor ALLE plader SKAL være tilknyttet.
Afslut Gem alle oprettelsen med[F10](Accepter). Gem ændringerne med[F10](Accepter).
Slette et pr øvematerialegruppe
Det kan ikke lade sig gøre at slette en prøvematerialegruppe, hvorpå der er oprettet prøver eller der er knyttet prøvematerialer til. Prøvematerialegruppe 999 må aldrig slettes!

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk