MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Oversigt over eget repertoire
Introduktion

I programmet Oversigt over eget repertoire knytter du prompter, der skal være specifikke for udvalgte MDS-koder, til din repertoirefil.
I repertoire til Webreq (praksis) er følgende prompter faste:

 • kode: 25101 - Kort tekst: Antibiotika før - Lang tekst: Antibiotika før prøvetagning?
 • kode: 25102 - Kort tekst: Antibiotika efter - Lang tekst: Antibiotika efter prøvetagning?
Disse prompter skal IKKE knyttes til jeres lokale repertoire, medmindre I ønsker de skal være obligatorisk til besvarelse.
I repertoire til EPJ skal de faste prompter i stedet knyttes til et helt repertoire (sker i Dan eget repertoire).

NB! Nyt pr 1.6.2013 vedr. Webreq: Den faste prompt

 • Kode 25001 - Kort tekst: "Indikation" - Lang tekst: "Indikation for prøve?"
er ikke længere fast, men skal knyttes specifikt til hver MDS-kode, hvor den skal være tilgængelige.

Knytte eller fjerne promptspørgsmål til/fra en MDS-kode i eget repertoire
 1. Marker  med [PIL NED/OP] den repertoiregruppe, dine valg skal gælde. Vælg gruppen med [F12](valg).
 2. Markér den MDS-kode, som promptspørgsmålet skal knyttes til eller fjernes fra:
  1. Markér med [PIL NED/OP] den relevante ønskede undersøgelse. Tast [F4](næste blok) for at vælge blandt de prøvemateriale, der kan anvendes sammen med den valgte ønskede undersøgelse.
  2. Markér med [PIL NED/OP] det relevante prøvemateriale. Tast [F4](næste blok) for at vælge blandt de anatomiske lokalisationer, der kan anvendes sammen med den valgte ønskede undersøgelse og det valgte prøvemateriale.
  3. Markér med [PIL NED/OP] den relevante anatomiske lokalisation. Tast [F4](næste blok) for at knytte promptspørgsmål til den valgte MDS-kode.
 3. Indtast prompt-id eller vælg fra værdiliste [F9](liste), hvis du vil knytte en ny prompt til MDS-koden. Alle prompter er landsdækkende promptspørgsmål (Mangler du prompter, kan det skyldes prompten ikke er oprettet hos MedCom eller du ikke har fĂĄet opdateret de landsdækkende MDS-koder - hvori landsdækkende prompter stĂĄr). Tast [ENTER]. Vil du i stedet slette en prompt, markerer du den, taster [SHIFT + F6](Slet rec.) og [F10](accepter).
 4. Indtast Sorteringsnummer i feltet "S.nr." for at angive hvor blandt flere promptspørgsmål, at dette skal optræde. Tast [ENTER].  
 5. Indtast i feltet "Op" om prompten er obligatorisk ("1") eller Valgfri ("0") til udfyldning. Gem det med [F10](accepter).
 6. Når du har oprettet en tilknytning, og vil kopiere samme promptspørgsmål til en eller flere andre  MDS-koder, trykker du først på knappen >>Kopi<<. Dernæst finder du den næste MDS-kode og taster derpå [F12](valg). Så er promptspørgsmålene kopieret, du gemmer med [F10](accepter) og fortsætter så evt. til næste MDS-kode.

ud for prøvemateriale og anatomisk lokalisation angiver, at der findes prompter knyttet til dén MDS-kode.


MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk