MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Anatomisk lokalisation
Introduktion
I programmet Anatomisk lok. oprettes anatomiske lokalisationer med tilknyttede grundlæggende indstillinger.
Oprette eller ændre (indstillinger for) en anatomisk lokalisation

Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.

Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette (ny) Anatomisk lokalisation Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) Anatomisk lokalisation
Art
243
Angiv en talkode for den anatomiske lokalisation. [F9](værdiliste) viser en værdiliste for frie numre. Komplet liste over oprettede anatomiske lokalisationer får du i menuen Rapport → Tabeludskrifter → Anatomisk lokalisation.
Max. længde: 3 cifre.
Obligatorisk.
I feltet søges de anatomiske lokalisationer, som skal ændres. Brug [F7](angiv forespørgsel) → [anatomisk lokalisations artskode] → [F8](udfør søg).

Talkoden for en oprettet anatomisk lokalisation kan ikke ændres, hvis lokalisationen er anvendt pÃ¥ en prøve.

Tekst
Diafragma
Tildel anatomisk lokalisation et navn.

Max. længde: 30 karakterer.
Obligatorisk.
I feltet søges den anatomiske lokalisation, som skal ændres, såfremt det ikke er fundet ved art-koden. Navnet kan ændres, men ikke slettes, hvis den er anvendt pÃ¥ en prøve.
Gruppe
2 Indre organer mm
En anatomisk lokalisation kan knyttes til en gruppe, der efterfølgende kan anvendes ved udsåningsregler (opsætning af udsåningsplader i forhold til specifikke grupper af anatomiske lokalisationer). Anatomis-grupperne er oprettet i et andet felt i dette program.

Max. længde: 2 karakterer.
Valgfrit.
Et gruppe-tilhørsforhold kan ændres eller fjernes, men kontroll´r inden, at det er i overensstemmelse med opsætningen af udsåningsregler.
Status 0 Aktiv Der kan angives om lokalisationen er aktiv ("0") eller Inaktiv ("1"). Koderne er oprettet i følgetekster art=STA).
Obligatorisk.
Statuskoden kan ændres.
Synonymer
Mellemgulv
Der kan angives et eller flere synonymer, som er en hjælp ved søgning på prøvematerialet.
Valgfrit.
Synonymer kan slettes ændres eller tilføjes.
MDS kode 30005 Diaphragma (mellemgulv) Findes koden i MDS-tabellen, bør du knytte koden til den anatomiske lokalisation. Koden er en støtte for, at elektronisk svar og rekvisition kan fungere optimalt med MADS.
Valgfrit.

Gem oprettelse af det nye prøvemateriale med [F10](acceptér).

MDSkoden mÃ¥ ikke slettes eller ændres, hvis den først er knyttet til den anatomiske lokalisation og brugt i en rekvisition/et svar.
Afslut Gem oprettelse af den anatomiske lokalisation med [F10](acceptér).
Grupper
Nr Tekst 2 Indre organer mm
Angiv en unik kode (Nr) og en kort beskrivelse (Tekst) af gruppen
Max. længde: 2 cifre og 30 karakterer.
Valgfrit.
Navn kan ændres, men koden og navn kan kun slettes, hvis ingen anatomiske lokalisationer er knyttet til den, og den ikke bruges i udsåningsregler.
 
Slette en anatomisk lokalisation
Anatomiske lokalisationer slettes ved at give dem status af inaktiv.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk