MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Prøvemateriale
Introduktion
I programmet Prøvemateriale oprettes Prøvematerialer med tilknyttede grundlæggende indstillinger, fx. tilhørsforhold til Prøvematerialegruppe, krav på anatomisk lokalisation og krav på evt. kolberegistrering. Oprettelse af et prøvemateriale forudsætter, at den prøvematerialegruppe, som materialet skal tilhøre, er oprettet.
Oprette eller ændre (indstillinger for) et prøvemateriale
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.

Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette (nyt) Prøvemateriale Forskrift for at ændre i et (allerede oprettet) Prøvemateriale
Art
331
Angiv en talkode for prøvemateriale. [F9](værdiliste) viser en værdiliste for frie numre. Komplet liste over oprettede prøvematerialer får du i menuen Rapport → Tabeludskrifter → Prøvemateriale.
Max. længde: 3 cifre.
Obligatorisk.
I feltet søges det prøvemateriale, som skal ændres. Brug [F7] (angiv forespørgsel) → [prøvematerialets artskode] → [F8] (udfør søg).

Talkoden for et oprettet Prøvemateriale kan ikke ændres.

Tekst
Absces - aspirat
Tildel prøvematerialet et navn.
Max. længde: 30 karakterer.
Obligatorisk.
I feltet søges den Prøvemateriale, som skal ændres, såfremt det ikke er fundet ved art-koden. Prøvematerialets navn kan ændres, men ikke slettes.
Sort
0
Ret sorteringstal/gruppetal, hvis laboratoriet benytter WebMads til rekvirering, og vil styre Prøvematerialerækkefølgen. I EPJ og WebReq er sorteringen ved rekvirering styret alfabetisk.
Valgfrit.
Sorteringstal/gruppetal kan ændres, men ikke slettes.
Status
0 Aktiv
Der kan angives om prøvematerialet er aktivt ("0") eller inaktivt ("1").
Obligatorisk.
Statuskoden kan ændres, men ikke slettes.
Sendes til MiBa
"Markering
Markér hvis prøvesvar på dette prøvemateriale skal sendes til MiBa.
Valgfrit.
Markering for prøvesvar til MiBa kan ændres.
Gruppekode
0 Midlertidig
Gruppekoden giver mulighed for at knytte prøvematerialet til en statistisk gruppering anvendt i Periderapporterne Prøvemateriale/tolkning og Prøvemateriale/tolkning/kundegruppe. Koderne for gruppekode er oprettet i numeriske programkoder (art=PSTGRP).
Obligatorisk.
Gruppekoden kan ændres, men ikke slettes.
Materialegruppe
31 Aspirat
Prøvemateriale skal knyttes til en prøvematerialegruppe. [F9] (værdiliste) viser en værdiliste.
Obligatorisk.
Tilknytning til prøvematerialegruppen kan ikke slettes, og bør kun ændres i samråd med systemansvarlig.
Udsåningsgruppe
Udgr.
Udsåningsgruppe, der anvendes ved kommunikation med udsåningsmaskiner. Udsåningsgrupperne er oprettet i Udsåningsplader/materialegrp.
Valgfrit.
Kan ændres eller slettes.
Ana. lok.
J Ja
Der skal angives (J/N) om anatomisk lokalisation er påkrævet ved registrering af prøvematerialet i rekvisitionen.
Obligatorisk.
Krav om anatomisk lokalisation kan ændres, men ikke slettes.
Barkodereg.
B
Der skal angives (J/N) om barkoderegistrering er påkrævet for prøvematerialet i rekvisitionen.
Valgfrit.
Krav om anatomisk lokalisation kan ændres eller slettes.
Max tid
Max
Angiv max. tid i bloddyrkningsautomaten inden prøvemateriale kan erklæres negativ. Kan kun anvendes med bactAlert. Den prøvematerialespecifikke max.tid er også synlig i Forside, når kolbekoden angives. Hvis der er angivet en tid, erstatter den indstillingen for max tid i KMA-oplysninger og Bloddyrkning.
Valgfrit.
Max.tid kan ændres eller slettes.
Specimen type
ABSC
Ved opkobling til bloddyrkningssystem kan angives, hvorledes prøvematerialet skal konverteres dertil ("mapping").
Valgfrit.
Konvertering til bloddyrkningssystem kan ændres eller slettes.
Stempel
St
Såfremt prøvematerialet skal besvares som negative bloddyrkninger, kan stemplet angives på prøvematerialet.
Valgfrit.
Stemplet kan ændres eller slettes.
MDS kode
60010 Absces - aspirat
Knyt den mest identiske MDS-kode (tekst) til din lokale koden (tekst) til prøvematerialet. Koden er en forudsætning for, at elektronisk svar og rekvisition kan fungere med MADS.
Valgfrit.
MDSkoden bør ikke slettes eller ændres, hvis den først er knyttet til prøvematerialet, medmindre prøvematerialet er blevet slettet og erstattet af et nyt, som MDS-koden skal knyttes til.
Afslut Gem oprettelse af det nye prøvemateriale med [F10] (acceptér). Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt.
 
Slette et prøvemateriale
Prøvematerialer slettes ved at give dem status af inaktiv. Hvis det er ønskeligt at fortsætte med angivelsen af prøvemateriale i programmet Forside kan programmet Konv.sted bruges til automatisk konvertering af det inaktive prøvemateriale til det nye prøvemateriale (og evt. også anatomisk lokalisation).

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk