< KODER → LABORATORIET → BAKTERIER → SPECIELLE REGLER & KÆDNING AF REGLER (E.4.2.9-10.)
MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Specielle regler og kædning af regler
Introduktion
I programmerne specielle regler og kædning af regler opsættes en række betingelser og forvalg, som gør at en resistensanalyse alligevel kan gå med ud på svaret, selvom udgangspunktet fra gruppemasken og resistensmasken var det modsatte.
Denne manualside dækker altså to programdele under bakteriologiske oplysninger, fordi disse er direkte afhængige af hinanden. I programmet specielle regler oprettes nemlig de regler, der benyttes i kædning af regler.
Oprette (ny) eller ændre specielle regler og kædning af regler

[illustration af programmet specielle regler]

[illustration af programmet kædning af regler]

 

Tilladt kædning

IKKE Tilladt kædning

Forskrift Specielle regler
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) speciel regel Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) speciel regel
Regeltype
Rt
Indtast en regeltype, der gælder enten ResistensAnalyser ([A]) eller Bakterier ([B]). Regeltypen kan frit ændres, men ikke slettes med mindre hele ¬® reglen ønskes slettet. Reglen skal ogs√• fjernes fra k√¶dning, f√łr den kan slettes.
Regelnr.
Nr.
Indtast et regelnummer. Der er to cifre til rådighed.

Gå til næste blok med [F4](næste blok).

Regelnr. kan frit ændres. 

Gå til næste blok med [F4](næste blok).

Analyse
A.nr.
Skal reglen g√¶lde resistens (type A), v√¶lges nummeret for de(n) analyse(r) der skal indgå i reglen. [F9] (værdiliste) viser alle analyser. [ESC] lukker værdilisten.
Spring feltet over og gå til næste blok  [F4](næste blok), hvis reglen istedet skal gælde en eller flere bakterier.
Analysen kan frit ændres, slettes eller tilføjes, men vær opmærksom på at den ikke ødelægger logikken i en kædning, før den slettes eller ændres.
Standardværdi
S
Indtast den standardværdi som er betingelsen. Standardværdien kan frit ændres, tilføjes eller slettes, men v√¶r igen opm√¶rksom p√• logikken i k√¶dningen af reglerne, som den indg√•r i.
Bakterie
B.nr.
Skal reglen g√¶lde for Bakterie (type B), v√¶lges bakterienummeret for de(n) bakterie(r) der skal indgå i reglen. [F9] (værdiliste) viser alle bakterier. [ESC] lukker værdilisten. Bakterien kan frit ændres, slettes eller tilføjes, men vær opmærksom på at den ikke ødelægger logikken i en kædning, før den slettes eller ændres.
Afslut Når værdierne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved reglen er oprettet. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt.
Forskrift kædning af regler
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) k√¶dning af regler Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) k√¶dning af regler
Antibiotika
Anti
Søg det antibiotika der under de specielle regler (betingelser) skal med besvarelsen ud. Indtast antibiotikanr. og søg det med [F8] (udfør søg).

Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Søg det antibiotika der under gældende regler skal med besvarelsen ud. Indtast antibiotikanr. og søg det med [F8] (udfør søg).

Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Materiale
Mat
Indtast koden for den materialegruppe, som kædningen af regler skal virke p√•. Der kan angives flere materialegrupper, men k√¶dningen skal opbygges separat for hver eneste materialegruppe.

Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Materialegruppen (og dermed k√¶dningen kan slettes). √Üaelig;ndres materialet skal hele kædningen genopbygges på ny.

Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Regel
R
Indtast regeltype (A eller B) for den første betingelse, dvs. på det øverste (1.) niveau. Det er muligt at ændre reglen og dermed regeltypen på alle niveauer.
Regel
Rnr.
Indtast regelnr for den første betingelse. Regelnr kan ændres, hvis det er en anden regel, der skal g√¶lde p√• dette niveau.
Sand-Falsk
sand-falsk
[J](ja) i feltet Sand eller Falsk medfører at analysen går med svaret ud, når reglen er henholdsvis opfyldt eller ej. Blankt i feltet Sandt eller falsk medfører at næste regel (p√• n√¶ste niveau) i kæden testes, Sandt i den √łvre del p√• n√¶ste niveau og Falsk i den nedre del p√• n√¶ste niveau. Der kan kun k√¶des regler i √©t spor, alts√• ikke flere samtidige k√¶der for et antibiotika.

Gå til næste kædeniveau (regel) med [F4](næste blok).

Be- eller afkræftelsen kan frit ændres eller slettes.

Gå til næste kædeniveau (regel) med [F4](næste blok).

2.-4. Niveau
2.-4. Niveau
Udfyldes som beskrevet lige ovenfor. Der kan kun testes på fire niveauer, OG kun √©n k√¶dning (et "spor") er mulig - se illustration af tilladt og IKKE-tilladt k√¶dning. Ændres som beskrevet lige ovenfor. 
Afslut Når værdierne er indtastet trykkes [F10](acceptér), hvorved resistensreglen er oprettet. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette en speciel regel eller en kædning af regler
Det er muligt at slette en speciel regel med [SHIFT + F6](slet record),  men spørg evt. din systemansvarlige først. En kædning af regler slettes hvis man sletter det materiale, der betinger kædningen.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk