MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Udsåningsregler
Introduktion
I programmet Udsåningsregler opsættes de betingelser, der gør, at en udsåningsrobot automatisk får besked om hvilke plader et prøvemateriale skal udsåes på, når prøven er modtaget i MADS og derefter indsættes i udsåningsrobotten.
Når rekvisitionen er hentet kan man fra rekvisitionsprogrammet vælge, at nogle udsåningspladerne skal udsåes manuelt udover de automatisk udsåede (i udsåningsrobotten), og på den måde bruge udsåningsregler som en huskeliste for relevante plader.
Ændres undersøgelse, materiale eller anatomisk lokalisation efter prøven er modtaget, men inden robotten sår den ud, kan det være nødvendigt at tilføje plader manuelt i forside.

Bemærk særligt: På baggrund af opsætningen løber MADS betingelserne igennem i en prioriteret rækkefølge efter
a) Udsåningsgruppens prioritet (0 højste prioritet) og
b) Udsåningsgruppens gruppenummer (1.0 højste prioritet).

Opsætningemæssigt betyder det, at de mest specifikke udsåningsgrupper, fx plader til podning fra øre og øje, skal testes før de mere generelle udsåningsgrupper, fx plader til alle podninger. Det sikrer man sig ved, at give de specifikke udsåningsgrupper højere prioritet end de generelle udsåningsgrupper. Herved opnår man den fordel, at man kan nøjes med at definere de helt specielle udsåningsgruppe, og hvis ikke prøven falder derind under, så udsåes prøven blot på den generelle plade. Alternativt skulle man oprette mange flere udsåningsgrupper, så alle prøvetyper er "dækket ind".
Oprette eller ændre en udsÃ¥ningsregel
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsgruppe]

[EKSEMPEL 2: Podning hud anus, perianalt mm. - en "specifik" udsåningsgruppe]

[EKSEMPEL 3: Podning hud øre + øje - en "specifik" udsåningsgruppe med betingelse på en plade]

 

Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette (ny) udsÃ¥ningsregel Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) udsÃ¥ningsregel
Undersøgelse
11 Dyrkning og resistens
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Vælg den undersøgelse, udsåningsreglerne skal gælde. Alle oprettede dyrkningsundersøgelser vises.
Udsåningsgruppe
2.0 Podning standard 1
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Indsæt et gruppetal i første felt, en beskrivelse af gruppen i det midterste felt, og en prioritering i sidste kolonne.
Prioriteringstallet har primær betydning for, i hvilken rækkefølge MADS tester på, hvilke plader der skal anvendes. Laveste tal testes først.
Gruppetallet (i eksemplet "2.0") har sekundær betydning for, i hvilken rækkefølge MADS tester på, hvilke plader der skal anvendes.
I eksemplet betyder det altså, at Udsåningsgruppen "Podning Standard" først testes, når udsåningsgruppen "Podning hud anus,perianalt mm." (prioritet 0, gruppetal 1.1) og derefter "Podning hud øre + øje" (også prioritet 0, men gruppetal 2.1).
Når Udsåningsgruppen er gemt, kan gruppetallet ikke ændes, men beskrivelsen og prioriteten kan.
Udsåningsplade
1 5% blodplade
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Her indsættes de udsåningsplader, som skal bruges, dvs. de plader MADS oplyser udsåningsrobotten om skal anvendes for den markerede undersøgelse og for de angivne prøvematerialer/anatomiske lokalisationer. Udsåningspladerne er oprettet i programmet Udsåningsplader/materialegrp. Kan ændres eller slettes.
Materialegruppe
2 Podning standard
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Hvis aktivering af udsåningsplader er betinget af en specifik gruppe af prøvematerialer, kan man her indsætte den gruppe. Materialegrupperne er oprettet i Udsåningsplader/materialegrp. Kan ændres eller slettes.
Anatomigrupper
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Er der angivet en eller flere materialegrupper ovenfor, kan der begrænses yderligere på anatomigrupper i forhold til hvornår en udsåningsplade skal anvendes. Anatomigrupper er oprettet i Anatomisk lokalisation. Kan ændres eller slettes.
Anatomisk lokalisation
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Er der angivet en eller flere materialegrupper ovenfor, kan der begrænses yderligere pÃ¥ anatomiske lokalisationer. Kan ændres eller slettes.
Prøvemateriale
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Samtidig med eller uafhængig af angivelser i materialegrupper, kan der ogsÃ¥ afgrænses pÃ¥ en eller flere enkelte prøvematerialer. [F9](værdiliste) viser alle oprettede prøvematerialer. Kan ændres eller slettes.
Anatomigrupper
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Er der angivet et eller flere prøvematerialer ovenfor, kan der begrænses yderligere pÃ¥ anatomigrupper i forhold til hvornÃ¥r en udsÃ¥ningsplade skal anvendes. Anatomigrupper er oprettet i Anatomisk lokalisation. Kan ændres eller slettes.
Anatomisk lokalisation
[EKSEMPEL 1: Podning standard - en "generel" udsåningsplade]
Er der angivet en eller flere prøvematerialer ovenfor, kan der begrænses yderligere pÃ¥ anatomiske lokalisationer. Kan ændres eller slettes.
Undersøgelse
11 Dyrkning og resistens
[EKSEMPEL 2: Podning hud anus, perianalt mm. - en "specifik" udsåningsplade]
Vælg den undersøgelse, udsåningsreglerne skal gælde. Alle oprettede dyrkningsundersøgelser vises.
Udsåningsgruppe
1.1 Podning hud anus, perianalt mm. 0
[EKSEMPEL 2: Podning hud anus, perianalt mm. - en "specifik" udsåningsplade]
Om oprettelse se afsnittet for eksempel 1. Eksemplet viser en specifik udsåningsgruppe, "Podning hud anus, perianalt mm." (prioritet 0, gruppetal 1.1), som sammenlignet med de andre udsåningsgrupper vil blive testet først af MADS. Når Udsåningsgruppen er gemt, kan gruppetallet ikke ændes, men beskrivelsen og prioriteten kan.
Udsåningsplade
11 RES uden blod
[EKSEMPEL 2: Podning hud anus, perianalt mm. - en "specifik" udsåningsplade]
Om oprettelse og tilknytning af plader se afsnittet for eksempel 1. Eksemplet viser at der er andre udsåningsplader til den anden udsåningsgruppe koblet til Dyrkning og resistens. Kan ændres eller slettes.
Prøvemateriale
340 Hud - podning
[EKSEMPEL 2: Podning hud anus, perianalt mm. - en "specifik" udsåningsplade]
Samtidig med eller uafhængig af angivelser i materialegrupper, kan der også afgrænses på en eller flere enkelte prøvematerialer. [F9](værdiliste) viser alle oprettede prøvematerialer. Kan ændres eller slettes.
Anatomigrupper
[EKSEMPEL 2: Podning hud anus, perianalt mm. - en "specifik" udsåningsplade]
Er der angivet et eller flere prøvematerialer ovenfor, kan der begrænses yderligere på anatomigrupper i forhold til hvornår en udsåningsplade skal anvendes. Anatomigrupper er oprettet i Anatomisk lokalisation. Kan ændres eller slettes.
Anatomisk lokalisation
2 Anus
[EKSEMPEL 2: Podning hud anus, perianalt mm. - en "specifik" udsåningsplade]
Er der angivet en eller flere prøvematerialer ovenfor, kan der begrænses yderligere pÃ¥ anatomiske lokalisationer. Kan ændres eller slettes.
Betingelser, der skal være opfyldt for at pladen skal anvendes Chokoplade
[EKSEMPEL 3: Podning hud øre + øje - en "specifik" udsåningsgruppe]
For den markerede udsåningsplade kan der oprettes yderligere betingelser ved at klikke på knappen Betingelser. Der kan angives, at pladen kun skal bruges ved særlig (patient-)aldersbegrænsning, rekvirent og/eller kundetype. Kan ændres eller slettes.
Slette opsætning af udsåningsgrupper
Det er ikke muligt at slette en oprettet udsåningsgruppe, men alle betingelserne kan slettes, så automatikken ikke slår igennem.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk