MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Mikroskopiopsætning
Introduktion
I programmet Mikroskopiopsætning oprettes de enkelte mikroskopiprogrammers masker, som gør at udvalget af strøg, bakterier, celler, mængdeangivelse, flora, vurdering osv. kan være individuelle for de enkelte mikroskopiprogrammer. Hele udvalget af mulige angivelser er oprettet i forskellige Følgetekster og et par standardtabeller. Opsætningen for Generel mikroskopi følger de alle oprettede celler i Celletyper og alle værdier i følgeteksterne FLO (Flora), KON (Konsistens), MIKBAK (Mængdeangivelse bakterier), MIKCEL (Mængdeangivelse celler), UDS (Udseende), VOL (Volumen) og VUR (Vurdering). Der kan således ikke laves "masker" for Generel mikroskopi.
Det er nu muligt at knytte bestemte strøg til mikroskopitypen. Strøg er oprettet i Mikroskopistrøg.
Ændre en mikroskopiopsætning
  
Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) Mikroskopiopsætning
Mikroskopitype
Mikroskopi - ekspektorat
I feltet er angivet mikroskopiprogrammets navn. Du kan bladre mellem de forskellige mikroskopiprogrammer med [PIL NED/OP]. Disse er oprettet i Følgeteksten MIKTYP og må ikke ændres.
Tast [F4](Næste blok) for at angive de tilgængelige bakterieangivelser i det viste mikroskopiprogram.
Tilknyttede bakterier
Bakterie
300 (G+ kokker i kæde)
I feltet indsættes bakteriekoden. [F9](værdiliste) viser de bakterier, der i Bakterie-programmet er angivet til at kunne registreres i et mikroskopiprogram. [ESC] lukker værdilisten. Bakterien kan slettes i masken, og vil stadig være gemt på tidligere prøver, men er så ikke synlig i mikroskopiprogrammet, når ældre prøver med den bakterie søges frem.
Tast [ENTER].
Tilknyttede bakterier
Sort.
1 (Bakteriesorteringsnummer)
I feltet indsættes et relativt sorteringsnummer. Programmet indsætter default 1. Indsættes samme sorteringsnummer for flere bakterier, sorteres disse efter bakteriekoden i visningen i mikroskopiprogrammet.
Tast [ENTER].
Tilknyttede bakterier
Liste
Liste
I feltet markeres om bakterien fra mikroskopifund skal medtages pĂĄ bakterieoversigten.
Afslut foreløbig med [F10](Acceptér), og [F4](Næste blok) for at fortsætte med masken for Celleangivelser.
Tilknyttede celler
Cellekode
1 (Pladeepithelceller)
I feltet indsætter du Cellekoden. [F9](værdiliste) viser oprettede Celletyper. [ESC] lukker værdilisten. Celletypen kan slettes i masken, og vil stadig være gemt på tidligere prøver, men er så ikke synlig i mikroskopiprogrammet, når ældre prøver med den celleangivelse søges frem.
Tast [ENTER].
Tilknyttede celler
Sort
1 (Cellesorteringsnummer)
I feltet indsættes et relativt sorteringsnummer. Programmet indsætter default 1. Indsættes samme sorteringsnummer for flere celletyper, sorteres disse efter cellekoden i i visningen i mikroskopiprogrammet.
Afslut foreløbig med [F10](Acceptér).
kodeangivelse for Strøg - Flora - Udseende - Konsistens - Volumen - Vurdering Denne beskrivelse dækker alle knapperne øverst til højre. Med tastgenvejen [ALT + U] (og tilsvarende [ALT + understreget bogstav] for de andre koder) eller museklik på knappen åbnes maskeopsætningen for udseende-angivelse i det markerede mikroskopiprogram.
Se illustrationen for maskeopsætningen. Afslut med  [F11](exit).
Mængdeangivelse for Bakterie
Mængdeangivelse Bakterie
Oprettelsen af tilgængelige bakteriemængde-angivelser fungerer akkurat på samme måde som ved kodeangivelsen af Udseende - se illustration. De mulige mængdeangivelser af Bakterier er oprettet i Følgeteksten MIKBAK.
Mængdeangivelse for Celletype
Mængdeangivelse Celletype
Oprettelsen af tilgængelige Celletype-angivelser fungerer også på samme måde som ved kodeangivelsen af Udseende - se illustration. De mulige mængdeangivelser af Celletyper er oprettet i Følgeteksten MIKCEL.
Slette en opsætning for et mikroskopiprogram
Selve mikroskopiprogrammet kan ikke slettes. Hvis et mikroskopiprogram slet ikke skal anvendes kan alle angivelser gøres utilgængelige. Hvis det der ønskes er, at alt skal kunne angives (dvs. maskerne er væk), skal man blot sørge for at alle de mulige angivelser er tilgængelige.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk