MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Mikroskopiopsætning
Introduktion
I programmet Mikroskopiopsætning oprettes de enkelte mikroskopiprogrammers masker, som gør at udvalget af bakterier, celler, mængdeangivelse, flora, vurdering osv. kan være individuelle for de enkelte mikroskopiprogrammer. Hele udvalget af mulige angivelser er oprettet i forskellige Følgetekster - for de enkelte  angivelsers tilknyttede følgetekst, se længere nede i denne tekst.
Opsætningen for "Generel mikroskopi" laves kun i programmet Celletyper og i følgeteksterne: FLO (Flora), KON (Konsistens), MIKBAK (Mængdeangivelse bakterier), MIKCEL (Mængdeangivelse celler), UDS (Udseende), VOL (Volumen) og VUR (Vurdering). Der kan sĂĄledes ikke laves "masker" for "Generel mikroskopi".
Ændre en mikroskopiopsætning
 
Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) Mikroskopiopsætning
Mikroskopitype
Mikroskopi - ekspektorat
I feltet er angivet mikroskopiprogrammets navn. Du kan bladre mellem de forskellige mikroskopiprogrammer med [PIL NED/OP]. Disse er oprettet i Følgeteksten MIKTYP og mĂĄ ikke ændres.
Tast [F4](Næste blok) for at angive de tilgængelige bakterieangivelser i de viste mikroskopiprogram.
Max. længde: 3 cifre.
Obligatorisk.
Bakterie
I feltet indsættes bakteriekoden. [F9](værdiliste) viser de bakterier, der i Bakterie-programmet er angivet til at kunne registreres i et mikroskopiprogram. [ESC] lukker værdilisten. Bakterie kan slettes i masken, og vil stadig være gemt på tidligere prøver, men er så ikke synlig i mikroskopiprogrammet, når ældre prøver med den bakterie søges frem.
Tast [ENTER].
Sort.
Bakteriesorteringsnummer
I feltet indsættes et relativt sorteringsnummer. Programmet indsætter default 1. Indsættes samme sorteringsnummer for flere bakterier, sorteres disse efter bakteriekoden i i visningen i mikroskopiprogrammet.
Tast [ENTER].
Liste
Liste
I feltet markeres om bakterien fra mikroskopifund skal medtages pĂĄ bakterieoversigten.
Afslut foreløbig med [F10](Acceptér), og [F4](Næste blok) for at fortsætte med masken for Celleangivelser.
Cellekode
Cellekode
I feltet indsætter du Cellekoden. [F9](værdiliste) viser oprettede Celletyper. [ESC] lukker værdilisten. Celletypen kan slettes i masken, og vil stadig være gemt på tidligere prøver, men er så ikke synlig i mikroskopiprogrammet, når ældre prøver med den celleangivelse søges frem.
Tast [ENTER].
Sort Cellesorteringsnummer I feltet indsættes et relativt sorteringsnummer. Programmet indsætter default 1. Indsættes samme sorteringsnummer for flere celletyper, sorteres disse efter cellekoden i i visningen i mikroskopiprogrammet.
Afslut foreløbig med [F10](Acceptér).
kodeangivelse for Flora - Udseende - Konsistens - Volumen - Vurdering Denne beskrivelse dækker alle knapperne øverst til højre. Med tastgenvejen [ALT + U] (og tilsvarende [ALT + understreget bogstav] for de andre koder) eller museklik på knappen åbnes maskeopsætningen for udseende-angivelse i det markerede mikroskopiprogram.
Se illustrationen for maskeopsætningen. Afslut med  [F11](exit)
Mængdeangivelse for Bakterie
Mængdeangivelse Bakterie
Oprettelsen af tilgængelige bakteriemængde-angivelser fungerer akkurat på samme måde som ved kodeangivelsen af Udseende - se illustration. De mulige mængdeangivelser af Bakterier er oprettet i Følgeteksten MIKBAK.
Mængdeangivelse for Celletype
Mængdeangivelse Celletype
Oprettelsen af tilgængelige Celletype-angivelser fungerer ogsĂĄ på samme måde som ved kodeangivelsen af Udseende - se illustration. De mulige mængdeangivelser af Celletyper er oprettet i Følgeteksten MIKCEL.
Slette en opsætning for et mikroskopiprogram
Selve mikroskopiprogrammet kan ikke slettes. Hvis et mikroskopiprogram slet ikke skal anvendes kan alle angivelser gøres utilgængelige. Hvis det der ønskes er, at alt skal kunne angives (dvs. maskerne er væk), skal man blot sørge for at alle de mulige angivelser er tilgængelige.

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk