MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Pop-up alarmer
Introduktion
I programmet Pop-Up alarmer oprettes alarmer pr. antibiotika eller pr. stempel. Der kan opstilles regler, som giver en alarm ved besvarelse [F2] (besvar) i alle bakteriologiske besvarelsesprogrammer. Alarmen kan enten være en notabene-alarm eller en alarm, der forhindrer besvarelsen indtil alarmårsagen er rettet.
Oprette eller ændre en Pop-Up alarmForskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) pop-up alarm Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) pop-up alarm
Antibiotika/Stempel
Antibiotika/Stempel
Vælg ved hjælp af fanebladet, om alarmen skal oprettes for et antibiotika eller for et stempel. Klik pĂĄ fanebladet, du skal til. Uanset alarm-typen, vil det fĂĄ virkning ved [F2](besvar) i de bakteriologiske besvarelsesprogrammerne.  
Antibiotika
Antibiotikum A-kode
Søg det antibiotikum, alarmen skal knyttes til ved tastkombinationen (markøren skal være i feltet): [F7] (angiv forespørgsel) - [antibiotikum-kode] - [F8] (udfør søg). [F9] (værdiliste) viser alle antibiotika (-koder). [ESC] lukker værdilisten. Du kan istedet bruge [PIL OP/NED] til at bladre mellem alle antibiotika.
Gå til næste blok med [F4](næste blok).
Søg en pop-up alarm, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination: F7](angiv forespørgsel) - [antibiotikum-kode] - [F8] (udfør søg).
Antibiotika
SIR kode
Si
For det valgte antibiotikum indtastes den SIR-koden, der udløser en bestemt alarm-tekst ved bestemte forhold. Det er vigtigt at forstå, at alle forudsætninger knytter sig til den enkelte linje for en SIR-værdi. Alarmteksten knyttes efterfølgende til højre for og de bestemte forhold i blokkene nedenunder. Der kan oprettes alarmtekst og alarmforudsætninger for den samme eller forskellige SIR-værdier i linjerne under, hvis dette ønskes. Man kan faktisk have flere forskellige alarmer for samme antibiotika's SIR-værdi! Det er en god idé at føre oprettelsen af hver SIR-værdi alarm til ende, før en ny SIR-værdi alarm oprettes.

Obligatorisk.

Hele alarmen pr. SIR-værdi kan slettes ved at markere SIR-værdien og taste [SHIFT + F6] (slet record) og derpĂĄ  [F10] (accepter). Er der flere linjer med hver sin SIR-værdi, skal du sikre dig at den rigtige er markereret, hvis du skal ændre i forudsætningerne for alarmen.
Antibiotika
Alarm Tekst
Alarm tekst
Indtast den tekst, der skal vises nĂĄr alarmen popper up.

Max. længde: 500 karakterer  pr. linje.

Du kan frit ændre teksten. Skal alarmen fjernes, er det SIR-koden, der skal slettes (se lige ovenfor).
Antibiotika
Stop for svar
s
Markering i dette felt forhindrer besvarelsen indtil prøveoplysningen er rettet, således at den fejl, der sætter alarmen igang, ikke optræder.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Markering kan frit fjernes eller tilføjes.
Antibiotika
Bakteriegrupper
Bakteriegrupper,
HG
Hvis alarmen for SIR-værdien kun skal gælde bestemt(-e) bakteriegruppe(-r), indtastes de(-n) hér.
Indtast første hovedgruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakteriehovedgrupper. <[ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste med [ENTER].

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette bakteriegrupper.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Bakteriegrupper
Bakteriegrupper,
UG
Indtast første undergruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakterieundergrupper. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit, dog obligatorisk hvis Hovedgruppe er indtastet.

Du kan frit ændre eller slette bakterieundergrupper + hovedgruppe.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Bakteriegrupper
Bakterie, undtaget fra gruppen
B-U
Skal alarmen IKKE gælde bestemte bakterier i den valgte gruppe, anføres de her. [F9] (værdiliste) viser alle bakterier fra gruppen. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4](næste blok).

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette undtagede bakterier. 

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Bakterier
B
Hvis alarmen kun skal gælde bestemt(-e) bakterie(-r) indenfor bakteriegruppen, indtastes de(-n) hér. <[F9] (værdiliste) viser alle bakterier. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette bakterier. 

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Materialer
M
Hvis alarmen kun skal gælde bestemt(-e) materiale(-r), indtastes de(-n) hér. Er der angivet noget i Bakteriegrupper og/eller Bakterier ovenfor, træder alarmen kun i kraft, hvis de angivne bakterier og/eller bakteriegrupper findes i det angivne materiale. Begge forudsætninger skal altså være tilstede, for at alarmen virker. [F9] (værdiliste) viser alle materialer. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette materialer.

Kontroller evt. at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Analyse
A
Hvis alarmen kun skal gælde ved samtidig tilstedeværelse af andre resistensoplysninger (uanset om disse kommer med på svar eller ej), anføres her de(-n) andre analyser. Anføres flere analyser, aktiveres alarmen kun hvis ALLE analyser er gennemført. Er der angivet noget i Bakteriegrupper og/eller Bakterier og/eller Materialer, træder alarmen kun i kraft hvis alle disse betingelser er opfyldt samtidig med den/disse analyser er gennemført. [F9] (værdiliste) viser alle analyser. [ESC] lukker værdilisten. Du kan frit ændre eller slette analyser.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Sir
S1
Indtast den SIR-værdi som den markerede analyse skal have, for at alarmen aktiveres. Skal alarmen også aktiveres ved en anden SIR-værdi anføres det i næste felt.

Obligatorisk, hvis en analyse er angivet.

Angiv anden og evt. tredje SIR-værdi, som evt. også aktiverer alarmen. (se evt. ovenfor)

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette en SIR-værdi, dog skal dette være anvendt, hvis der er valgt en analyse.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil ændre.

(Midlertidig) afslut Når værdierne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved alarmen er oprettet.
Det er en god idé at føre oprettelsen af hver alarm til ende (incl [F10] (acceptér)), før en ny alarm oprettes selvom det er på samme antibiotika.
Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt.
Stempler
Art
Art
Søg det stempel, alarmen skal knyttes til ved tastkombinationen (markøren skal være i feltet): [F7] (angiv forespørgsel) - [stempel-kode] - [F8] (udfør søg). [F9] (værdiliste) viser alle stempler. [ESC] lukker værdilisten. Du kan istedet bruge [PIL OP/NED] til at bladre mellem alle stempler, når markeringen er i feltet hér.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Søge en pop-up alarm, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination: [F7] (angiv forespørgsel) - [stempel-kode] - [F8] (udfør søg).
Stempler
Alarm Tekst
Alarm tekst
I feltet Alarm Tekst skrives på samme linje den alarm, som skal fremkomme i besvarelsesprogrammerne, hvis de underliggende forudsætninger er opfyldt. Man kan altså have flere alarmer til samme stempel, hvor forudsætningerne for hver alarm er knyttet til den linje alarmteksten er skrevet i.
Gå til næste blok med [F4](næste blok).
Du kan frit ændre teksten. Hele alarmen pr. stempel kan slettes ved at markere alarmteksten og taste: [SHIFT + F6] (slet record) og derpå [F10] (acceptér). Er der flere linjer med hver sin alarm for det valgte stempel, skal du sikre dig at den rigtige er markereret, hvis du skal slette eller ændre i forudsætningerne for alarmen.
Stempler
Stop for svar
S
Markering i dette felt forhindrer besvarelsen indtil prøveoplysningen er rettet, således at den fejl, der sætter alarmen igang, ikke optræder.

Valgfrit.

Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Markering kan frit fjernes eller tilføjes.
Stempler
Species er reg.
R
Markering medfører, at alarmen vises uanset hvilken species, der er registreret på prøven. blot der ér registreret en species. Den vil typisk være anvendt ved stemplet "ingen vækst...", som ikke bør gå ud, hvis der er registreret species på prøven.

Obligatorisk, hvis alarmen ikke er begrænset til specifikke bakteriegrupper eller bakterier.

Markering kan tilføjes fjernes (såfremt der er angivet nedenfor, at alarmen udløses ved specifikke bakteriegrupper og/eller bakterier).
Stempler
Bakteriegrupper
HG
Hvis alarmen for stemplet kun skal gælde bestemt(-e) bakteriegruppe(-r), indtastes de(-n) hér.
Indtast først hovedgruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakteriehovedgrupper. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste med [ENTER].

Obligatorisk, hvis alarmen ikke er begrænset til en markering i feltet Species er reg. eller alarmen ikke gælder specifikke bakterier.

Du kan frit ændre bakteriegrupper. De må kun slettes, hvis der er markering i i feltet Species er reg. eller specifikke bakterier er angivet, eller alarmen helt skal slettes.
Stempler
Bakteriegrupper
BG
Indtast undergruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakterieundergrupper. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4](næste blok).

Obligatorisk, hvis alarmen ikke er begrænset til specifikke bakterier eller ikke er begrænset til en markering i feltet Species er reg..

Obligatorisk, hvis der ikke er markering i feltet Species er reg. eller specifikke bakterier ikke er angivet, eller alarmen helt skal slettes.

Stempler
Bakterie
B
Hvis alarmen for stempler kun skal gælde bestemte bakterier, indtastes de(-n) hĂ©r. Indtastningen hér er ikke afhængig af indtastninger i bakteriegruppe ovenfor. Dvs. man kan sagtens have en alarm, som bĂĄde dække en bakteriegruppe og to bakterier fra en helt anden bakteriegruppe.

Obligatorisk, hvis der ikkeer markering i feltet Species er reg. eller specifikke bakteriegrupper ikke er angivet, eller alarmen helt skal slettes.

Afslut NĂĄr værdierne er indtastet trykkes [F10](acceptér), hvorved alarmen er oprettet.
Det er en god idé at føre oprettelsen af hver alarm til ende (incl [F10] (acceptér)), før en ny alarm oprettes selvom det er pĂĄ samme antibiotika/stempel.
NĂĄr du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). SĂĄ er ændringerne gemt.

 

Slette en Pop-up alarm
Det er muligt at slette en Pop-up alarm (se slette antibiotika-alarm eller stempel-alarm) men drøft det med din MADSansvarlige først.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk