MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Pop-up alarmer
Introduktion
I programmet Pop-Up alarmer oprettes alarmer pr. antibiotikum, pr. stempel, pr. rekvirent eller pr. sammensætning udenom antibiotika. Alarmer kan nu også opsættes ud fra zone-interval. Alarmen kan enten være en notabene-alarm eller en alarm, der forhindrer besvarelsen indtil alarmårsagen er rettet. Der kan opstilles regler, som giver en alarm ved besvarelse [F2] (besvar) i alle bakteriologiske besvarelsesprogrammer.
Oprette eller ændre en Pop-Up alarm
Forskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) pop-up alarm Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) pop-up alarm
Antibiotika/Stempel
Antibiotika/Stempel/Rekvirent
Vælg blandt fanebladene, om alarmen skal oprettes for et antibiotikum, for et stempel eller for rekvirent.  
Antibiotika
Antibiotikum 407
Søg det antibiotikum, alarmen skal knyttes til ved tastkombinationen (markøren skal være i feltet): [F7] (angiv forespørgsel) - [antibiotikum-kode] - [F8] (udfør søg). [F9] (værdiliste) viser alle antibiotika (-koder). [ESC] lukker værdilisten. Du kan istedet bruge [PIL OP/NED] til at bladre mellem alle antibiotika.
Gå til næste blok med [F4](næste blok).
Søg en pop-up alarm, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination: F7](angiv forespørgsel) - [antibiotikum-kode] - [F8] (udfør søg).
Antibiotika
SIR kode 0 / 2
For det valgte antibiotikum indtastes den SIR-koden, der udløser en bestemt alarm-tekst ved bestemte forhold. Det er vigtigt at forstå, at alle forudsætninger knytter sig til den enkelte linje for en SIR-værdi. Til højre for SIR-koden indsættes alarmteksten. Der kan oprettes alarmtekst og alarmforudsætninger for den samme eller forskellige SIR-værdier i linjerne under, hvis dette ønskes. NB! Det er en god idé at føre oprettelsen af hver SIR-værdi alarm til ende, før en ny SIR-værdi alarm oprettes.
NB! SIR skal sættes til '%' (procenttegn) for at alarmen virker på UDEN CHECK AF ANTIBIOTIKUM.

Obligatorisk.

Hele alarmen pr. SIR-værdi kan slettes ved at markere SIR-værdien og taste [SHIFT + F6] (slet record) og derpå [F10] (accepter). Er der flere linjer med hver sin SIR-værdi, skal du sikre dig at den rigtige er markereret, hvis du skal ændre i forudsætningerne for alarmen.
Antibiotika
Alarm Tekst
Er induktion registreret?...
Angiv den tekst, der skal vises nĂĄr alarmen popper up. Alarmenteksten skal skrives pĂĄ Ă©n linje.

Max. længde: 500 karakterer.

Obligatorisk.

Du kan frit ændre teksten. Skal alarmen fjernes, er det SIR-koden, der skal slettes (se lige ovenfor).
Antibiotika
Stop for svar
Stop for svar
Markering i dette felt forhindrer besvarelsen indtil prøveoplysningen er rettet, således at den fejl, der sætter alarmen igang, ikke optræder.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit.

Markering kan frit fjernes eller tilføjes.
Antibiotika

CHECK ANTIBIOTIKUM

Vælges CHECK ANTIBIOTIKUM tester alarmen mod det valge antibiotika og SIR-udfald (standard for antibiotika-alarmer).

Vælgest istedet UDEN CHECK AF ANTIBIOTIKUM tester alarmen på alle øvrige begrænsninger i reglen, bare ikke på et specifikt antibiotikum og et bestemt SIR-udfald. Du kan overveje, om den slags alarmer skal bygges op på et pseudo-antibiotika (høj kodenummer), da de jo er uafhængige af et enkelt antibiotikum.
NB! SIR skal sættes til '%' (procenttegn) for at alarmen virker på UDEN CHECK AF ANTIBIOTIKUM.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Markering kan frit ændres.
Antibiotika
Bakteriegrupper
Bakteriegrupper
01
Hvis alarmen for SIR-værdien kun skal gælde bestemt(-e) bakteriegruppe(-r), indtastes de(-n) hér.
Indtast første hovedgruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakteriehovedgrupper.[ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste med [ENTER].

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette bakteriegrupper.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Bakteriegrupper
Bakteriegrupper
01
Indtast første undergruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakterieundergrupper. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit, dog obligatorisk hvis Hovedgruppe er indtastet.

Du kan frit ændre eller slette bakterieundergrupper + hovedgruppe.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Bakteriegrupper
Zone min Zone MAX
10 - 20
Hvis alarmen for SIR-værdien kun skal gælde bestemt(-e) zoneintervaller aflæst for bakterier tilhørende en bestemt bakteriegruppe, angives zoneintervallet hér.
Gå til næste med [ENTER].

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette zoneintervallet.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Bakteriegrupper
Bakterie, undtaget fra gruppen
313
Skal alarmen IKKE gælde bestemte bakterier i den valgte gruppe, anføres de her. [F9] (værdiliste) viser alle bakterier fra gruppen. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4](næste blok).

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette undtagede bakterier. 

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Bakterier
bakterier
Hvis alarmen kun skal gælde bestemt(-e) bakterie(-r) indenfor bakteriegruppen, indtastes de(-n) hér. [F9] (værdiliste) viser alle bakterier. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette bakterier. 

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Materialer
16
Hvis alarmen kun skal gælde bestemt(-e) materiale(-r), indtastes de(-n) hér. Er der angivet noget i Bakteriegrupper og/eller Bakterier ovenfor, træder alarmen kun i kraft, hvis de angivne bakterier og/eller bakteriegrupper findes i det angivne materiale. Begge forudsætninger skal altså være tilstede, for at alarmen virker. [F9] (værdiliste) viser alle materialer. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette materialer.

Kontroller evt. at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Rekvirent
Rekvirenter
Rekvirent
HSKEQ
Hvis alarmen kun skal gælde bestemt(-e) rekvirent(-er), indtastes de(-n) hér. Er der angivet noget i Bakteriegrupper og/eller Bakterier og/eller materialer ovenfor, træder alarmen kun i kraft, hvis de angivne bakterier og/eller bakteriegrupper findes i det angivne materiale fra de(-n) angivne rekvirent(-er). Alle forudsætninger skal altså være tilstede, for at alarmen virker. [F9] (værdiliste) viser alle rekvirenter. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette materialer.

Kontroller evt. at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Analyse
415
Hvis alarmen kun skal gælde ved samtidig tilstedeværelse af andre resistensoplysninger (uanset om disse kommer med på svar eller ej), anføres her de(-n) andre analyser. Anføres flere analyser, aktiveres alarmen kun hvis ALLE analyser er gennemført.
[F9] (værdiliste) viser alle analyser. [ESC] lukker værdilisten.
Du kan frit ændre eller slette analyser.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil foretage ændringer.

Antibiotika
Sir
1 2
Indtast den SIR-værdi som den markerede analyse skal have, for at alarmen aktiveres. Skal alarmen også aktiveres ved en anden SIR-værdi anføres det i næste felt.

Obligatorisk, hvis en analyse er angivet.

Angiv anden og evt. tredje SIR-værdi, som evt. også aktiverer alarmen. (se evt. ovenfor)

Valgfrit.

Du kan frit ændre eller slette en SIR-værdi, dog skal dette være anvendt, hvis der er valgt en analyse.

Kontroller at den rigtige SIR-værdi er markeret, hvis du vil ændre.

Afslut alarmopsætning Når værdierne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved alarmen er oprettet.
Det er en god idé at føre oprettelsen af hver alarm til ende (incl [F10] (acceptér)), før en ny alarm oprettes selvom det er på samme antibiotika.
Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt.
Stempler
Art
110
Søg det stempel, alarmen skal knyttes til ved tastkombinationen (markøren skal være i feltet): [F7] (angiv forespørgsel) - [stempel-kode] - [F8] (udfør søg). [F9] (værdiliste) viser alle stempler. [ESC] lukker værdilisten. Du kan istedet bruge [PIL OP/NED] til at bladre mellem alle stempler, når markeringen er i feltet hér.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Søge en pop-up alarm, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination: [F7] (angiv forespørgsel) - [stempel-kode] - [F8] (udfør søg).
Stempler
Alarm Tekst
Den fundne E. coli...
Angiv den tekst, der skal vises nĂĄr alarmen popper up.

Max. længde: 500 karakterer.

Obligatorisk.

Du kan frit ændre teksten. Hele alarmen pr. stempel kan slettes ved at markere alarmteksten og taste: [SHIFT + F6] (slet record) og derpå [F10] (acceptér). Er der flere linjer med hver sin alarm for det valgte stempel, skal du sikre dig at den rigtige er markereret, hvis du skal slette eller ændre i forudsætningerne for alarmen.
Stempler
Stop for svar
stop for svar
Markering i dette felt forhindrer besvarelsen indtil prøveoplysningen er rettet, således at den fejl, der sætter alarmen igang, ikke optræder.

Valgfrit.

Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Markering kan frit fjernes eller tilføjes.
Stempler
Species er reg.
species er registreret
Markering medfører, at alarmen vises uanset hvilken species, der er registreret på prøven. blot der ér registreret en species. Den vil typisk være anvendt ved stemplet "ingen vækst...", som ikke bør gå ud, hvis der er registreret species på prøven.

Obligatorisk, hvis alarmen ikke er begrænset til specifikke bakteriegrupper eller bakterier.

Markering kan tilføjes fjernes (såfremt der er angivet nedenfor, at alarmen udløses ved specifikke bakteriegrupper og/eller bakterier).
Stempler
Bakteriegrupper
hovedgruppe
Hvis alarmen for stemplet kun skal gælde bestemt(-e) bakteriegruppe(-r), indtastes de(-n) hér.
Indtast først hovedgruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakteriehovedgrupper. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste med [ENTER].

Obligatorisk, hvis alarmen ikke er begrænset til en markering i feltet Species er reg. eller alarmen ikke gælder specifikke bakterier.

Du kan frit ændre bakteriegrupper. De må kun slettes, hvis der er markering i i feltet Species er reg. eller specifikke bakterier er angivet, eller alarmen helt skal slettes.
Stempler
Bakteriegrupper
undergruppe
Indtast undergruppe-kode. [F9] (værdiliste) viser alle bakterieundergrupper. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4](næste blok).

Obligatorisk, hvis alarmen ikke er begrænset til specifikke bakterier eller ikke er begrænset til en markering i feltet Species er reg..

Obligatorisk, hvis der ikke er markering i feltet Species er reg. eller specifikke bakterier ikke er angivet, eller alarmen helt skal slettes.

Stempler
Bakterie
44
Hvis alarmen for stempler kun skal gælde bestemte bakterier, indtastes de(-n) hĂ©r. Indtastningen hér er ikke afhængig af indtastninger i bakteriegruppe ovenfor. Dvs. man kan sagtens have en alarm, som bĂĄde dække en bakteriegruppe og to bakterier fra en helt anden bakteriegruppe.

Obligatorisk, hvis der ikkeer markering i feltet Species er reg. eller specifikke bakteriegrupper ikke er angivet, eller alarmen helt skal slettes.

Afslut alarmopsætning NĂĄr værdierne er indtastet trykkes [F10](acceptér), hvorved alarmen er oprettet.
Det er en god idé at føre oprettelsen af hver alarm til ende (incl [F10] (acceptér)), før en ny alarm oprettes selvom det er pĂĄ samme antibiotika/stempel.
NĂĄr du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). SĂĄ er ændringerne gemt.
Rekvirent
POPUP-Alarm
Alarm Nr
1124
Pop-up alarmer pr rekvirent og/eller pr prøvetype er opbygget pr alarm-nummer. Angiv IKKE Alarm-nummer. MADS indsætter automatisk ledigt alarm-nummer, når alarmen gemmes.
Gå til næste med [ENTER].

Max. længde: 100 karakterer pr. linje.

Obligatorisk.

alarm-nummeret kan ikke ændres, når alarmen først er gemt, men hele alarmen kan slettes.
Rekvirent
POPUP-Alarm
Titel
Alle antibiotika besvares...
Angiv alarmens titlen, som IKKE er alarmteksten. MADS indsætter automatisk ledigt alarm-nummer, når alarmen gemmes.
Gå til næste felt med [ENTER].

Max. længde: 100 karakterer pr. linje.

Obligatorisk.

Titlen kan frit ændres, men ikke slettes.
Rekvirent
Stop svar
Stop for svar
Markering i dette felt forhindrer besvarelsen indtil prøveoplysningen er rettet, således at den fejl, der sætter alarmen igang, ikke optræder.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Valgfrit.

Markering kan frit fjernes eller tilføjes.
Rekvirent
POPUP-tekst
Alarmtekst
Alle antibiotika besvares...
Angiv den tekst, der skal vises når alarmen popper up. Skal alarmen dække flere linjer, skal der angives forskellige linjenumre i kolonnen Linje Nr.

Max. længde: 500 karakterer.

Obligatorisk.

Alarmteksten kan frit ændres, men ikke slettes.
Rekvirent
Rekvirenter
Rekvirent
HSKEQ
Angiv den eller de rekvirenter, alarmen skal forholde sig til. [F9] (værdiliste) viser alle rekvirenter. [ESC] lukker værdilisten.

Valgfrit.

Rekvirent kan frit ændres eller slettes.
Rekvirent
Rekvirenter
KUN for
Vælg fra Dropdown menuen, om alarmen skal
a) virke for den eller de valgte rekvirenter (KUN for)
b) virke for alle andre, blot ikke de valgte rekvirenter (UNDTAGEN)
Alarmens virkemåde kan frit ændres.
Rekvirent
Prøvetype
Prv Typ
A
B
...
Angiv den eller de prøvetyper, alarmen skal forholde sig til. [F9] (værdiliste) viser alle prøvetyper. [ESC] lukker værdilisten.

Valgfrit.

Prøvetyper kan frit ændres eller slettes.
Rekvirent
Prøvetype
KUN for
Vælg fra Dropdown menuen, om alarmen skal
a) virke for den eller de valgte prøvetyper (KUN for)
b) virke for alle andre, blot ikke de valgte prøvetyper (UNDTAGEN)
alarmens virkemåde kan frit ændres.
Slette en Pop-up alarm
Det er muligt at slette en Pop-up alarm ((SHIFT)+[F6] (slet) -> {F10] (accept)), men drøft det med din MADSansvarlige først.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk