MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Resistens- og forgæringsrækker
Introduktion
I programmet Resistens- og forgæringsrækker defineres resistensrækker (plader) og forgæringsrækker med tilhørende analyser.
Alle typer af analyser (Resistens, forgæring, E-test etc) kan lægges på rækkerne, men kun resistensanalyser og E-test kan lægges på dyrkningssvaret.
Oprettes forgæringsrækker, der skal kobles med reaktioner fra Vitek, kan man oprettes en forgæringsrække med hver eneste reaktion, og nøjes med i Dyrkning, at indtaste profilkoden, hvorefter forgæringsrækken automatisk udfyldes.
Rækkerne kan knyttes til bestemte prøvematerialegrupper, sådan at der i dyrkningsprogrammet som standard, kun vises bestemte forgæringsrækker eller resistensrækker i listerne. Ved oprettelsen af nye rækker skal man altid knytte den til Prøvematerialegruppe 999 i Prøvematerialegrupper, da det er forudsætningen for, at de visse i dyrkningsprogrammet, når man henter alle rækker. Rækkerne kan også sættes til, at være tilgængelige for bestemte laboratorieafsnit.
Oprette (ny) eller ændre i en række
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[Indtast et selvvalgt nummer for pladen. [F9](værdiliste) viser frie numre. [ESC] lukker værdilisten.] [Illustration af programmet Resistens- og forgæringsrække]

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) resistens-/forgærings-række Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) resistens-/forgærings-række
Nummer
Nr
Indtast et selvvalgt nummer for rækken. [F9] (værdiliste) viser frie numre. [ESC] lukker værdilisten.
Max. længde: 5 cifre.
Obligatorisk.
Rækkenummeret kan frit ændres eller slettes.

Søge en række, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination [F7] (angiv forespørgsel)[nummer][F8] (udfør søg).

Sortering
S
Sorteringsnummeret angiver hvor på listen i dyrkningsprogrammet, rækken optræder
Max. længde: 3 cifre.
Obligatorisk.
Sorteringsnummeret kan ændres, men ikke slettes.
Rækketype
PT
Indtast rækketypen (resistens eller forgæring). Rækketypen kan ikke ændres, når den først er brugt på en prøve.
Navn
Navn
Indtast et navn til rækken.
Max. længde: 30 cifre.
Obligatorisk.
Rækkenavnet kan frit ændres.
Afgræns.
A

Indtast  [J] (ja) eller [N] (nej) for afgrænsning.
"Ja" betyder, at du umiddelbart kun kan besvare de analyser/reaktioner, der er knyttet til rækken. På rækken kan du altså ikke knytte en ekstra analyse/forgæring. "Nej" vil du normalt angive pĂĄ en resistens- eller forgæringsrække, hvor du udelukkende knytter enkelt analyser ad hoc i dyrkningsprogrammet. Typisk vil dén forgæringsrække hedde "Forgæringer (alle)" og dén resistensrække "Enkeltanalyser".
Afgrænsningen angår altså hvad du ser på rækken, når en plade er valgt (eller forvalgt - se Gruppemaske) i dyrkningsprogrammet.

 
Beskriv.
Beskrivelse
Felt til fri tekst.
Max. længde: 50 cifre.
Valgfrit.
Fri tekst kan frit tilføjes, ændres eller slettes.
Erstatter række
ER
Indtast den række, der oprindelig kan være registreret, og som skal erstattes af den aktuelle række (på svaret). Typisk skrives i dette felt en primær plade, hvor den plade du opretter, så er den sekundære. På svaret vises nu kun analyserne fra den sekundære plade. [F9] (værdiliste) viser rækkenumrene. [ESC] lukker værdilisten.

Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

Erstattet række kan frit tilføjes, ændres eller slettes.
Analysegruppe
R / F
I denne blok angives de analyser, der skal tilknyttes rækken. Indtast analysens gruppen. Se evt. i programmet Analyser. Hver analyse kan tilføjes med [F6] (ny record) eller slettes med [SHIFT + F6] (slet record).
Analysenr.
A-nr
Indtast analysenr. [F9] (værdiliste) viser alle analysenumre. [ESC] lukker værdilisten. I næste felt indtastes sorteringsordenen, hvori bakterien optræder i mikroskopi-programmerne. Se ovenfor.
Ko
Ko
Indtast i hvilken kolonne i dyrkning, denne forgæring skal vises Kolonne kan frit ændres.
Sort
Sort
Indtast i hvilken rækkefølge analysen optræder på pladen. Sorteringen kan frit ændres.
Interval
0 - 999
Interval er ikke taget i brug. Interval er ikke taget i brug.
Laboratorieafsnit
L
Angiv det/de afsnit, hvor rækken skal være tilgængelig kan ændres.
Afslut Når værdierne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved pladen er oprettet. Husk at knytte pladen/rækken til Prøvematerialegruppe 999 i prøvematerialegrupper, da det er forudsætningen for at den kan findes når alle rækker hentes i dyrkningsprogrammet. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette en resistensplade eller forgæringsrække
Det er ikke muligt at slette rækker eller plader, som er anvendt på en prøve. Skal den slettes, skal man først slette den på alle prøver og dernæst på eventuelle tilknytninger til prøvematerialegrupper. Man kan dog gøre en række inaktiv, ved at fjerne laboratorieafsnit. SĂĄ kan den ikke kaldes frem i dyrkning.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk