MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Resistensmaske
Introduktion
Resistensmaske er et tillæg til gruppemaske, hvor man yderligere kan beskrive vilkår, der gør at en resistens og (nyt pr 10-6-2013) E-test IKKE går med ud på svar. Resistensen/E-testen kan fjernes i besvarelsen ved bestemte materialegrupper, patientens køn og alder, eller kundetype. Det er nok at prøven dækker blot ét af betingelserne (selvom flere skulle være defineret), for at resistensen ikke svares ud. Vær dog opmærksom på, at resistens-regler gennemføres alligevel, uanset hvad resistensmasken siger.
  EKSEMPEL i PDF-FORMAT   POWERPOINT-FORMAT
Oprette eller ændre en resistensmaske
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.
[Illustration af programmet Resistensmaske]
Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) resistensmaske Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) resistensmaske
Resistenskode
RK
Søgefelt. Indtast [F7] (angiv forespørgsel)[resistensanalysens kode][F8] (udfør søg).

Tast  [F4] (næste blok).

Søgefelt. Indtast [F7] (angiv forespørgsel)[resistensanalysens kode][F8] (udfør søg).

Tast  [F4] (næste blok).

Bakteriegrupper
G
Bakteriegrupper er en oversigt. Den viser hvilke bakterier, der allerede er afgrænset ved bakteriens gruppeangivelse og ved programmet gruppemaske. Første felt indeholder hovedgruppe, andet felt undergruppe og tredje felt bakteriegruppens betegnelse. [F9] (værdiliste) viser en bakterieoversigt, for den gruppe du har markeret. [F3] (forrige blok) går tilbage til Bakteriegrupper.

Tast  [F4] (næste blok)

.
Bakteriegrupper er en oversigt. Den viser hvilke bakterier, der allerede er afgrænset ved bakteriens gruppeangivelse og ved programmet gruppemaske. Første felt indeholder hovedgruppe, andet felt undergruppe og tredie felt bakteriegruppens betegnelse. [F9] (værdiliste) viser en bakterieoversigt, for den gruppe du har markeret. [F3] (forrige blok) går tilbage til Bakteriegrupper.

Tast  [F4] (næste blok).

Materialer
M
(materialegruppe) 

Tast koden for den prøvematerialegruppe, der medfører at resistensanalysen ikke går med svaret ud. [F9] (værdiliste) viser alle koder for prøvematerialegrupper. [ESC] lukker værdilisten. Brug [PIL NED] hvis der skal tilføjes flere materialer, for hvilket der skal afgrænses.

Tast  [F4] (næste blok).

Der kan frit tilføjes eller slettes materialer for hvilket resistensanalysen ikke går med svare ud. [F9] (værdiliste) viser alle koder for materialer. [ESC] lukker værdilisten. [SHIFT + F6] (slet record) sletter det markerede materiale fra resistensmasken.  [F6] (ny record) indsætter ny materialerække. 

Tast  [F4] (næste blok).

Patientens køn
S
Tast koden for det køn, der medfører at resistensanalysen ikke går med svaret ud.

Tast  [F4] (næste blok)

Der kan frit tilføjes, rettes eller slettes køn.

Tast  [F4](næste blok).

Patientens alder
L
Indtast den logiske operator [<] (større end), [>] (mindre end) eller [=] (lig med). Den logisk operator kan ændres eller slettes.
Patientens alder
ÅR
Indtast år.

Tast  [F4] (næste blok)

År kan frit ændres eller slettes.

Tast  [F4] (næste blok)

Kundetype
KT
Indtast kundetype. Kundetypen kan frit tilføjes, slettes eller ændres. [SHIFT + F6] (slet record) sletter den kundetype, der er markeret. [F6] (ny record) indsætter ny kunderække. 
Hospital
H
Indtast hospitalskode. Hospitalskoden kan frit tilføjes, slettes eller ændres. [SHIFT + F6] (slet record) sletter den hospitalskode, der er markeret. [F6] (ny record) indsætter ny kunderække. 
Kunder
Kunde
Indtast kundekode. Kundekoden kan frit tilføjes, slettes eller ændres. [SHIFT + F6] (slet record) sletter den kunde, der er markeret. [F6] (ny record) indsætter ny kunderække. 
Afslut Når værdierne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved svaret er yderligere begrænset med hensyn til standardværdier for resistensanalyser. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette en resistensmaske
Du kan annullere de yderligere begrænsninger på materiale, køn, alder eller kundetype, der eventuelt er oprettet, men den enkelte resistensmaske eksisterer jo allerede i gruppemaske, og kan derfor ikke på en gang slettes. Spørg evt. din systemansvarlige.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk