MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Egenskabsregler
Introduktion
I Egenskabsregler mappes lokale resistensudfald/stempler for en bakterie til fælles (MiBa) koder for bakterieegenskaber. Ved besvarelsen tester MADS på, om det lokale resistensudfald eller et lokalt stempel er angivet, og sender derefter bakterieegenskabskoden med i (MiBa-)svaret (XRPT06). Samme regel kan ikke teste på både resistens og stempel, så er det et krav, skal der oprettes to eller flere regler pr. bakterie.

Oprettes flere egenskabsregler pr bakterie skal man være opmærksom på, at de testes i rækkefølge. Det kan tale for, at man sætter den første regel pr bakterie til at være den med flest egenskabsoplysninger i kriterierne, altså den mest specifikke først.
Det er muligt at bruge egenskabsregler til automatisk at medsende det relevante stempel, fremfor manuelt at skulle sætte det på svaret.
OBS! I øjeblikket giver det ikke mening, at oprettet negativ egenskabsregler, fx. at en Enterokok IKKE er en VRE. På sigt vil negative egenskaber nok komme på prøven/undersøgelsen istedet for på bakterien.

Se i øvrigt denne gennemgang af mapning til MiBa-koder.

Oprette eller ændre en egenskabsregel
Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) egenskabsregel Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) egenskabsregel
Bakterie
340 staph. aureus
Angiv bakterien, som egenskabsreglen skal gælde. Indtast den nummeriske kode for bakterien eller søg den med [F9] (værdiliste). Reglen kan ændres eller slettes, men dette felt skal altid være udfyldt for en gældende regel.
Søg en bakterie, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination [F7] (angiv forespørgsel) - [bakterie- kode] - [F8] (udfør søg).
Regelnr.
1
Angiv regelnummer. forskellige regler for samme bakterie, må ikke have samme regelnummer. Man kan ændre, men ikke slette regelnummeret.
Egenskab
10000 MRSA
Angiv egenskabskoden eller søg med [F9] (værdiliste) den egenskabskode, du skal bruge. Egenskabskode kan ændres, men ikke slettes, hvis reglen skal gælde.
Resultat
1001 Positiv
Angiv resultatkode/tolkning eller søg med [F9] (værdiliste) den resultakode, du skal bruge. Resultatkoden kan ændres, men ikke slettes, hvis reglen skal gælde.
Stempel
Skriv stempel
Stempel kan enten være et kriterie for, om reglen er opfyldt, eller noget reglen udfører.
Angives stemplet alene, vil egenskaben sendes med (MiBa-)svaret, hvis stemplet er påført prøven. Her er stemplet testkriterie.
Er der en markering i feltet Skriv stempel vil et stempel istedet fungere, som noget der påføres automatisk på svaret. Dér er testkriteriet istedet de(n) resistensanalyse(r) anført nedenfor. Se eksemplet på VRE, hvor et stempel automatisk sendes, når Enterococ. faecalis er testet 0 til Vancomycin.
Stemplet kan slettes eller tilføjes.
Analyser, der indgĂĄr i reglen
Analysegruppe og -nr
Resistenskode
R 215 Cefoxitin
0 Resistent
Angiv den eller de analyser, der skal være udført (kriterier), for at egenskaberne sendes med svaret. Angives flere analyser skal ALLE være oplydt, for at reglen virker, og egenskaben sendes med svaret. Analyseudfald kan slettes eller tilføjes.
Kontrol af egenskabsregel

Når prøven er sendt til besvarelse kan egenskabsreglerne kontrolleres, ved at gå tilbage til prøven i dyrkningsprogrammet og se på undermenuen for bakterien, og vælge punktet Bakterieegenskaber:

Slette en egenskabsregel
Egenskabsregler kan slettes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk