MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Opsætning af regler
Introduktion
I Opsætning af regler kan, for analyseundersøgelse, laves logiske regler for hvornår resultater af et sæt analyser skal medføre et resultat af en ekstra analyse på undersøgelsen. Det kan fx anvendes, hvis man har mange del-analyser ("mellemregninger") for at bekræfte et enkelt analysesvar, og ikke ønsker at samtlige del-analyser skal indgå i svaret. Opsætning af regler kan kun udføres på analyseundersøgelser, og er ikke egnet til dyrknings- undersøgelser. Opsætningen forudsætter også, at del-analysernes resultat overføres fra analyseapparatur, og at analysemasken indeholder analyserne (både del-analyser og den ekstra analyse).
Oprette eller ændre en Opsætning af regler
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[Illustration af programmet Analysemasker]

 

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en Mikrotiter opsætning Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) Mikrotiter opsætning
Serologi/Forgæring
Serologi
Forgæring
Regler kan kun gælde serologi.

Obligatorisk.

Må ikke ændres.
Serologi- eller Speciesnr.
50 Influenza A+B og RSV DNA/RNA
Angiv den Analyseundersøgelse/analysemaske reglen skal gælde.

Obligatorisk.

Er reglen oprettet kan undersøgelsen kun undtagelsesvis rettes. Tag en dialog med MADS-gruppen.
Regel Nr
2
Der kan oprettes flere regler pr undersøgelse, men hver regel skal have et unikt nummer indenfor samme undersøgelse.

Obligatorisk.

Må ikke ændres.
Aktiv
"markering"
Reglen virker kun, når den er aktiv. Det er en god idé at vente med at aktivere reglen, til den er helt opbygget med angivelserne længere nede. Kan ændres.
Intern tekst
([36P=7A]a[37P=7A])o([36P=7A...
Angiv den logiske regel. I feltet under kan reglen også oprettes, men det er nemmere, at skrive reglen i et program udenfor MADS (fx notepad) og så klippe-klistre den ind i feltet. Skal du rettet i eller slette en regel, der allerede er opbygget og gemt, bør du bruge knappen Slet længere nede, og så indsætte den nye logiske regel. Det sikrer, at alt i den gamle logiske regel slettes på regelnummeret, og du kan opbygge en ny logisk regel under samme regelnummer.

OmrĂĄde for regelopbygning
Som angivet ovenfor, er det enklere at oprette den logiske regel udenfor MADS, og så klippe-klistre den ind. Derfor er regelopbyggeren ikke beskrevet hér. Regler bør ikke ændres dér.
Test
Test
NĂĄr den logiske regel er oprettet i "Intern tekst" skal man teste reglens logik ved at klikke pĂĄ knappen Test.  
Gem
Gem
Efter at have testet knappen skal man gemme reglen, ved at klikke på knappen "Gem" Kan fjernes hvis mikrotiteropsætningen ønskes inaktiv i en periode.
Brugertekst
Reglen siger: ...
Når reglen er testet og gemt genererer MADS en kort tekst i dette felt. Den tekst er ikke så sigende for, hvad reglen udfører. I eksemplet er med mere beskrivende/forklarende ord beskrevet den logiske regel i "intern tekst". Det er altså muligt at angive sin egen hjælpetekst, der forklarer reglen bedre end MADS automatisk kan. Kan ændres/slettes.
Slet
Gem
Anvend knappen "Slet" hvis du skal rette i eller slette en regel, der allerede er opbygget og gemt. Det sikrer, at alt i den gamle logiske regel slettes på regelnummeret, og du kan opbygge en ny logisk regel under samme regelnummer. Kan fjernes hvis mikrotiteropsætningen ønskes inaktiv i en periode.
Fortolkning til:
Fortolkning til
Hvis Analysemasken for undersøgelsen har tilknyttet Tolkninger, er det muligt at angive hvilken tolkning reglen (ogsĂĄ) skal sætte pĂĄ undersøgelsen. Kan ændres/slettes.
og evt. stempel til:
og evt. stempel til
Hvis Analysemasken for undersøgelsen har tilknyttet Tolkninger og et tilhørende stempel, er det muligt at angive stemplet reglen (ogsĂĄ) skal sætte pĂĄ prøvesvaret. Stemplet kan desværre ikke sættes pĂĄ, som eneste konsekvens af reglen. Kan ændres/slettes.
resultat til:
P 7 PĂ…VIST
I felterne kan angives dĂ©n ekstra analyse (og resultat) som skal pĂĄ undersøgelsen, nĂĄr reglen er opfyldt Kan ændres/slettes.
Slette en opsætning af regel
Slet først den logiske regel ved at klikke på knappen Slet. Slet dernæst hele reglen med [SHIFT + F6] og derpå [F10].

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk