MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Mikrotiter opsætning
Introduktion

I programmet Mikrotiter opsætning kobles bestemte analyseundersøgelser og deres resultatkoder til bestemte opsætninger i analyseautomater (bl.a. BactAlert, BEP2000, GenProbe, AURORA). Programmet forudsætter, at analyserne (se Analyser), analyseundersøgelserne (se Analysemasker) og automat-kommunikationen (se Analyseinterfaces) er oprettet og sat op i MADS.

Se eksempel på opsætning til BEP2000.

 

Oprette eller ændre en Mikrotiter opsætning
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

 

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en Mikrotiter opsætning Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) Mikrotiter opsætning
Ønsket Unds
325
Indsæt koden for den ønsket undersøgelse, som opsætningen gælder. [F9](værdiliste) viser oprettede undersøgelser. Tast [ENTER] for at gå videre. Find den mikrotiteropsætning, der skal ændres ved: tast [F7](angiv forespørgsel) - [ønsket undersøgelse] - [F8](udfør søg). Bemærk at der ofte kan være flere opsætninger for hver ønsket undersøgelse (nemlig én for hver analyse), så du skal bruge [PIL OP/NED] for at finde den/dem du skal rette i.
Analyse grp.
D
Indsæt koden for den analysegruppe, som den tilknyttede analyse tilhører. Det gælder bĂĄde den primære analyse og evt. ekstra kontrolanalyser. [F9](værdiliste) viser mulige analysegrupper. De mulige analysegrupper er styret af opsætningen Analysemasker. Er der ingen analysegruppe, er ingen analyser knyttet til den valgte undersøgelse i Analysemasker.
Tast [ENTER] for at gå videre.
Analysegruppen kan ændres, hvis der sker grundlæggende ændringer i opsætningen i MADS. Husk at analyse til gruppen skal være knyttet til undersøgelsen i Analysemasker.
Analyse
57
Indsæt koden for den analyse, som er knyttet til undersøgelsen i analysemasker. [F9](værdiliste) viser mulige analyser. For hver analyse, som automaten kan lave, skal der laves en separat mikrotiter opsætning, eksempelvis 2 mikrotiteropsætninger for Borrelia, nemlig én for IgG og en anden for IgM.
Tast [ENTER] for at gå videre.
Analysen kan ændres, hvis der sker grundlæggende ændringer i opsætningen MADS. Husk at analysen skal være knyttet til undersøgelsen i Analysemasker.
Konfirmatorisk analyse 1 og 2
KA 1 og 2
Er der knyttet konfirmatoriske analyser til undersøgelsen (i analysemasker) angives disse hér. Tast [Muse-klik] i feltet "Koder for kontrolprøver" for at gå videre. Konfirmatoriske analyser kan ændres eller fjernes, hvis der sker grundlæggende ændringer i opsætningen i MADS. Husk at analyserne skal være knyttet til undersøgelsen i Analysemasker.
ISO analyse
91

ISO (kontrol) analyser ved kommunikation med Aurora. Kontrolanalysen er også oprettet i Analyser. Der sendes en kontrolanalyse pr prøvenummer.

Du bør afklare med MADS-gruppen, om kontrolanalysen skal fjernes eller tilføjes.
Koder for kontrolprøver
kontrolprøver
Dette felt er kun aktuelt for klamydia - Genprobe. Opsætningen er angivet på billedet. Tast [ENTER] for at gå videre.  
aktiv
v
Angiv om opsætningen skal være aktiv, når den er gemt. Tast [ENTER] for at gå videre. Kan fjernes hvis mikrotiteropsætningen ønskes inaktiv i en periode.
Analyseautomat
AURORA
Angiv hvilken analyseautomat, opsætningen skal knyttes til. [F9](værdiliste) viser oprettede analyseinterfaces. Det kræver altså, at analyseinterfacet er oprettet i MADS. Tast [ENTER] for at gå videre. Kan ændres, men kræver at alle underliggende oplysninger rettes til derefter.
Assaydefinition
HSV2
Angiv den assaydefinition, der svarer til analysen i MADS. Det skal angives nøjagtigt inklusiv store/små bogstaver og eventuelle mellemrum, dog skal ".asy" ikke angives i endelsen på assay-navnet. Feltet kan være tomt, hvis der ikke er en definition i analyse-automaten. Tast [F4](næste blok) for at gå videre. Kan ændres.
menupunkt for MadsComm-kommunikation
Dataoverførsel - Astm protokol
Angiv det menupunkt hvorfra kommunikationen over "MadsComm" (Serviceprogram) sættes igang. I eksemplet er henvist til programmet Dataoverførsel - Astm protokol. Tast [ENTER] for at gå videre. Kan ændres.
Værdi
1 (negativ)
I denne blok skal mapping af resultatværdier og tolkninger samt (svar-)status-handling angives. Det enkleste er at resultatkoderne er identiske i MADS og analyseautomaten, men der kan være forskellige argumenter for andre angivelser. På hver linje angives den resultatkode (negativ, positiv, tvivlsom positiv etc.) i MADS, som skal kunne anvendes. Tast [ENTER] for at gå videre. Kan ændres.
Mapningsværdi
NTD
Er resultatkoderne identiske i MADS og analyseautomaten, kan dette felt være tomt. Ellers angives analyseautomatens værdi for resultatet i MADS. Tast [ENTER] for at gå videre. Kan ændres.
Status sættes til
Endelig svar til konferering
Hvis resultatbesvarelse fører til at prøvens svar-status ændres, indsættes hĂ©r den nye svar-status, som dermed kommmer automatisk med overførslen af resultatert fra automaten. Tast [ENTER] for at gå videre. Kan ændres.
Telefonbesvarelse ?
T
Ving af, hvis et bestemt svar skal udløse en krævet telefonbesvarelse. Tast [ENTER] for at gå videre. Kan ændres.
Overordnet tolkning ?
OT
Hvis undersøgelsen er defineret i Ønsket undersøgelse til at svares ud med en overordnet tolkning, og de overordnede tolkninger er oprettet i Analysemasker, skal tolkningen angives i feltet. Kan ændres.
Manuel elisa
Fanebladet Manuel elisa
Ikke aktuel. Spørg MADS-gruppen om mulighederne i denne anden fane  
Afslut Når alle værdier er indtastet for den enkelte Mikrotiter opsætning tastes [F10](acceptér), hvorved opsætningen er oprettet. Husk, at der skal oprettes en opsætning for hver analyse (medmindre den er konfirmatorisk), og ikke blot for én for hver undersøgelse.  Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.

 

Slette en Mirkotitet opsætning
En Mikrotiter opsætning kan slettes, men det er en god ide, at stille opsætningen inaktiv, hvis det kun er i en periode, den ikke anvendes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk