MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Analyser
Introduktion
I programmet Analysesortering kan man sætte rækkefølgen af antibiotika på papirsvaret, dog med implikationer for det elektroniske svar!. Bruges Antibiotikagrupper, som sikrer at et bestemt antibiotika kun svares ud én gang uanset varianter af samme antibiotika i svaret, er det vigtigt at varianter af samme antibiotika har samme sorteringsnummer. Man kan fx have Ampicillin R 40 og R 440 på samme prøvesvar, men for at det kun vises én gang skal begge tilhøre samme antibiotikagruppe fx Ampicillin 9001 OG have samme sorteringsnummer i Analysesortering.
Hvis afdelingens dyrknings-papirsvaret er sat op med fast resistensskema kan man hér også bestemme, hvilke antibiotika, der skal stå i skemaet.
Oprette eller ændre en analyse

  1. Listen indeholde alle oprettede resistensanalyser i kolonnen Antibiotika. Angiv Sorteringsnummer i kolonnen Sortering for papirsvaret. Flere antibiotika kan have samme sorteringsnummer, hvor undersorteringen så sker på antibiotikanummeret.
  2. Hvis antibiotikaet skal være fast i papirsvarets resistensskema, sættes J i kolonnen Skema. Det forudsætter at afdelingen har et papirsvarskabelon med fast resistensskema.
  3. Både sortering og Skema kan ændres, hvis der er behov for det.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk