MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Analysemasker
Introduktion
I programmet analysemasker knytter man en eller flere analyser til en ønsket undersøgelsestype.
En analyse eller et sæt af analyser, der udgør en analyseundersøgelse, kan ikke stå alene i MADS, men må knyttes til en ønsket undersøgelse af flere grunde, bl.a. for overhovedet at kunne besvare prøven. Analyseundersøgelser er typisk virologi, serologi eller PCR.
Til analyseunders√łgelser kan der samtidig oprettes et s√¶t af tolkninger med mulighed for automatisk stempel. Tolkningen kan manuelt v√¶lges i analysebesvarelsen. Inds√¶tning af tolkning udfra resultater fra analyseautomaten kan hentes i Analysebesvarelse, hvis tolkningsreglerne er sat op i "Ops√¶tning af regler" (MADSmenu: Koder → Laboratorium → Analyser → Kommunikation → Ops√¶tning af regler).
Gennem analysemasker kan man også ændre på svar-layoutet.
Oprette eller ændre en analysemaske
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[Illustration af programmet Analysemasker]

Klik på blokken for at se forskrift
[Illustration af underblokken svarLayout]    Svar-eksempel
Klik på blokken for at se forskrift
[Illustration af underblokken analyselaYout]    Svar-eksempel
Forskrift
Feltnavn(Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en analysemaske Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) analysemaske
Undersøgelse
Ukode
Dette er kun et søgefelt, hvor man finder den undersøgelsestype, der skal have erstattet, slettet eller tilknyttet en eller flere analyser. Indtast undersøgelsestypens kode og [F8](udfør søg).  
Analyser
Analyse
G(-ruppe)
[F4](Næste blok) bringer dig til feltet analyse(-gruppe) i blokken Analyser. Her indtastes analysegruppen for den analyse, som skal knyttes til undersøgelsestypen. [F9](værdiliste) viser en værdiliste med både analysegruppe og analysenr, [ESC] lukker værdilisten.  Man kan slette alle tilknytninger  (analysegruppe, analysenummer, sorteringsnummer og resultatværdier) en analyse har til en ønsket undersøgelse med  [SHIFT + F6](slet record).
[PIL NED/OP] fører til næste/forrige analyse (række), hvis du skal slette eller tilføje flere analyser.
Analyser
Analysenr.
A.nr.
I denne anden kolonne vælges analysenr. for den analyse, der skal tilknyttes undersøgelsestypen. Analysenummere kan ikke ændres alene. Hele analysen skal istedet slettes og erstattes med den ønskede.
Analyser
S
S(-ortering)
I tredie kolonne indsættes sorteringsnummer, der bestemmer i hvilken rækkefølgen analyserne fremtræder i programmet Prøveanalyse (eksempel). [PIL NED/OP] fører til næste/forrige analyse (række), hvis du skal slette eller tilføje flere analyser. Sorteringsnummeret kan frit ændres, men ikke slettes, medmindre det er hele analysen som slettes.
Analyser
WebMads
v
Mark√©r de analyser, der skal kunne v√¶lges i rekvirering i WebMads. Markeringer kan fjernes eller tilf√łjes.
Resultatværdier
Nr.
Nr.
(rækkefølge)
[F4](Næste blok) bringer dig til feltet (rækkefølge-)nr i blokken Resultatværdier. I feltet angives rækkefølgen, hvormed resultatværdierne pr. analyse skal listes i programmet Prøveanalyse (eksempel). Hvor hver analyse i forrrige blok indtastes og gemmes ([F10](acceptér)) resultatværdier! Man kan ikke slette eller ændre rækkefølge-nummeret, men man kan slette en hel resultatværdi med  [SHIFT + F6](slet record). Derpå kan et nyt nr. tilføjes en ny eller samme resultatværdi, som indtastes i de næste felter. Husk at man kun ændrer resultatværdier for den analyse, der er markeret i forrige blok! 
Resultatværdier
K
RK
(ResultatKode)
Her skrives resultatkoden.
[F9](værdiliste) viser en værdiliste med både resultatkoder og deres resultatkodetekst, [ESC] lukker værdilisten. Resultatkoderne er oprettet i menupunktet lige under analyseMasker → Resultatkoder - Fund.
Se lige ovenfor.
Tolkninger
Kode
TK
[F4](Næste blok) bringer dig til feltet kode i blokken Tolkninger. Her kan undersøgelsestypen med sine tilknyttede analyser efter eget valg tildeles en  tolkningskoden, som er den endelige tolkning på baggrunde af resultaterne i alle ovenstående analyser. Er en tolkningskode anvendt bør den ikke slettes eller ændres.  Man kan frit tilføje en ny tolkningskode.
Tolkninger
Tekst
Tekst
Her skrives den tekst, man ønsker knyttet  til undersøgelsestypens tolkningskoden. NB: kun de første 12 tegn medsendes på simpelt elektronisk svar, jf. MedComs anbefalinger i "Det gode mikrobiologisvar".  I den efterfølgende blok svarLayout definerer du om tolkningen også skal gå med ud på svaret. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes - se i øvrigt lige ovenfor.  NB: kun de første 12 tegn medsendes på simpelt elektronisk svar, jf. MedComs anbefalinger i "Det gode mikrobiologisvar".
Tolkninger
Profil
Profil
Feltet fungerer som en bemærkning til tolk- ningsteksten. Analyseresultaternes sammen- sætning kan udgøre en profil af undersøgelsesresultatet, der da giver anledning til en tolkning. I feltet skrives lige netop den profil, som underbygning af hvad en tolkning beror på. Feltværdien kan ændres, slettes eller udfyldes.
Tolkninger
Resultatgruppe
R.gr.
Resultatgruppe er en samlekode for resultatet, der knytter undersøgelsen til eventuelle statistiske udtræk. Resultatkoderne er oprette i følgeteksten STARES, med mulighederne "negativ", "positiv", "forurening" og "andet". Bør altid udfyldes, hvis en tolkning oprettes. [F9](værdiliste) viser en værdiliste, [ESC] lukker værdilisten. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes - se i øvrigt ovenfor ved TK (tolkningskode).
Tolkninger
Stempel
Stpl
Angives et stempel (stempelkode), vil stemplet komme p√• pr√łvesvaret, hvis tolkningen angives p√• unders√łgelsen. Stemplet kommer p√• pr√łven, hvis tolkningen er valgt, uanset om der i svarlayoutet er angivet at tolkningen skal med p√• svaret eller ej. [F9](værdiliste) viser en værdiliste, [ESC] lukker værdilisten. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes - se i øvrigt ovenfor ved TK (tolkningskode).
Tolkninger
Status
ST
Tolkningen kan s√¶ttes til aktiv ('0') eller inaktiv ('1'). Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Parametre til svarlayout
svartekst fra √łnske unders√łgelse udskrives p√• svar
St
Klik på knappen eller vælg [ALT + L] for at åbne den bagvedliggende blok. Svarteksten, oprettet i ønsket undersøgelsestype, kan udskrives på papirsvaret og det elektroniske svar. Tryk [J] (ja) eller [N] (nej). Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Parametre til svarlayout
Normal værdier / Tekstlinie 1 / Tekstlinie 2
Nv / Overskrift
Normal værdier og overskrift for normal værdier er kun implementeret i forbindelse med svar fra terminal-udgaven af MADS (anvendes ikke l√¶ngere). Normalværdier kan i stedet indlægges som del af analyseteksten, eller som del af svarteksten for den ønskede undersøgelsestype.
Normalværdierne kan angives i Tekslinie 1 og Tekstlinie 2.
 
Parametre til svarlayout
Tolkning udskrives på svar
Tu
Vælg om den endelige tolkning skal udskrives p√• papirsvaret og det elektroniske svar. Tryk [J] (ja) eller [N] (nej). Se kommentaren til Tolkningsteksten (overfor). Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Parametre til svarlayout
Indrykning
Ir
Vælg hvor langt tolkningsteksten skal rykkes ind (fra venstre margen). Feltværdien kan ændres, slettes eller udfyldes.
Layoutparametre til analysen
Analyse udskrives på svar
As
Klik på knappen eller vælg [ALT + Y] for at åbne den bagvedliggende blok. Hele blokken vedrører den markerede analyse i blokken Analyser (ovenfor). Tryk [J] (ja) eller [N] (nej) for at medtage den enkelte analyse på papirsvaret og det elektroniske svar. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Layoutparametre til analysen
Analysetekst udskrives på svar
At
Tryk [J] (ja) eller [N] (nej) for at medtage analyseteksten for den enkelte analyse p√• papirsvaret og det elektroniske svar. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Layoutparametre til analysen
Forkortet tekst udskrives på svar
Ft
Tryk [J] (ja) eller [N] (nej) for at medtage forkortet analysetekst for den enkelte analyse p√• papirsvar og elektronisk svar. Bemærk at hvis forkortet analyse- tekst medtages på svar, undertrykkes den alm. analysetekst (lige ovenfor). Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Layoutparametre til analysen
Resultat
R
Tryk [J] (ja) eller [N] (nej) for at medtage resultatet for den enkelte analyse p√• papirsvaret eller elektronisk svar. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Layoutparametre til analysen
Værdi udskrives på svar
Rv
Tryk [J] (ja) eller [N] (nej) for at medtage resultatværdien fra den enkelte analyse p√• papirsvar eller elektronisk svar. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Layoutparametre til analysen
Enhed udskrives på svar
Es
Tryk [J] (ja) eller [N] (nej) for at medtage resultatværdiens enhed (hvis den er oprettet) for den enkelte analyse p√• papirsvar og elektronisk svar. Feltværdien kan ændres, men ikke slettes.
Layoutparametre til analysen
Normal værdi
Normal værdi
Normal værdier og overskrift for normal værdier er kun implementeret i forbindelse med svar fra terminal-udgaven af MADS (anvendes ikke l√¶ngere). Normalværdier kan i stedet indlægges som del af analyseteksten, eller som del af svar- teksten for den ønskede undersøgelsestype.  
Laboratorieafsnit
Afsnit
Klik på Afsnit eller vælg [ALT + A] for at åbne den bagvedliggende blok, laboratorieafsnit. Angiv de/det laboratorieafsnit hvor analysemaske skal gælde.  
Afslut Når alle værdier er indtastet i den nye analysemaske trykkes [F10](acceptér), hvorved analysemasken er oprettet. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
 
Slette en analysemaske
Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre at slette en analysemaske. Spørg din systemansvarlige.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk