MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Arbejdslistetekster
Introduktion
I programmet Arbejdslistetekster oprettes kode og navn (beskrivelse) for arbejdslistetekster, der entydigt og hurtigt kan angives i laboratorie-programmerne.
Oprette eller ændre en arbejdslistetekst
  1. Søg arbejdslisteteksterne frem ved at taste  [F8] (udfør søg) og brug [PIL NED] eller [F6] (indsæt record) for at aktivere en tom linje (tom kode).
    Skal du rette en tekst, søger du den frem, og retter teksten. Gem derpå med [F10] (acceptér).
  2. Indtast en ny kode. Ledige koder for arbejdslistetekster kan vises med [F9] (værdiliste). Ryk frem til tekstfeltet med [ENTER].
  3. Indtast arbejdslisteteksten og gem den med [F10] (acceptér).

 

 

 
Slette en Arbejdslistetekst
En arbejdslistetekst kan slettes, men rådfør dig lige med den mads-ansvarlige forinden.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk