MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Bemærkning til svar
Introduktion
I programmet Bemærkning til svar oprettes standard-bemærkninger, som kan tilføjes prøvesvaret fra en værdiliste i både Forside, Hent rekvisition, Svarkonferering og laboratorie-programmerne. Bemærkning til svar er ren tekst, som kan efterredigeres dér. Bemærkningerne kan med fordel oprettes hvis afdelingen ofte tilføjer bestemte bemærkninger til svaret, eller hvis dele af en bemærkning til svaret altid er det samme. For eksempel kan en standardbemærkning til svar være: "Prøvesvaret bør ses i sammenhæng med tidligere prøvesvar på patienten: ..." og så tilføje prøvenummeret fra den tidligere besvarelse.
Der kan oprettes en skabelon til bem√¶rkning, hvor svardato, materiale og pr√łvenummer fra en en anden pr√łve, der henvises til, automatisk l√¶gges over i pr√łvesvaret.
Oprette eller ændre en Bemærkning til svar
Forskrift
Feltnavn Forskrift for at oprette en (ny) standardbem√¶rkning Forskrift for at ændre (allerede oprettet) standardbem√¶rkning
Kode
Kode

Ny standardbem√¶rkning til svar oprettes ved, at du f√łrst opretter en tom record med [F6] (indsæt record). Standardbem√¶rkning skal tildeles en kode. [F9](værdiliste) viser en liste med frie numre. [ESC] lukker værdilisten.

Max. længde: 3 cifre.
Obligatorisk.

I feltet søges den bem√¶rkning, som skal ændres. Brug tastaturrækkefølgen [F7](angiv forespørgsel) - [Bem√¶rkningens kode] - [F8](udfør søg).
Sort.nr
S

Sorteringsnummer angiver hvor på værdilisten standardbemærkningen er, når værdilisten for bemærkninger kaldes frem i et af programmerne.

Max. længde: 2 cifre.
Obligatorisk.

Sorteringsnummeret kan ændres.
Bemærkning
Bemærkning

Skriv nu selve bemærkningen til svaret. (NB! De 3 linjer vil også have den samme linjeadskillelse i svaret) Gem bemærkningen til svaret med [F10] (acceptér).

Max. længde: 50 tegn/linje.
Obligatorisk.

Bemærkningens svartekst kan ændres.
Henvisningsskabelon N√•r v√¶rdilisten for standardbem√¶rkninger hentes frem, kan man via en knap henvise til en anden pr√łve. For at oplysninger om svardato, pr√łvemateriale og/eller pr√łvenummer hentes automatisk, skal bem√¶rkningskoden v√¶re 999 og bem√¶rkningen skal indeholde f√łlgende koder:
@dato (for at hente svardato)
@mat (for at hente pr√łvemateriale)
@prvnr (for at hente pr√łvenummer).
Bemærkningens svartekst kan ændres.
 
Slette en Bemærkning til svar
Bemærkning til svar kan slettes, men diskutér det med din mads-ansvarlige først.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk